Khái niệm thuế thu nhập cá nhân không thường xuyên 2024

Bạn đang quan tâm đến thuế thu nhập cá nhân không thường xuyên hãy tham khảo bài viết sau để biết thêm thông tin nhé.

Thuế thu nhập cá nhân từ đã được áp dụng từ lâu. Đối tượng nộp thuế này là mọi dân cư trong nước và người nước ngoài có thu nhập phát sinh ở nước sở tại không phân biệt nghề nghiệp và địa vị xã hội. Đồng thời, tùy theo tính chất của các khoản thu nhập cá nhân, người ta chia thu nhập làm hai loại: thu nhập cá nhân thường xuyên và thu nhập cá nhân không thường xuyên để tính thuế cho phù hợp.

Nhiều bạn đã quen thuộc với khái niệm và cách tình thuế thu nhập cá nhân thường xuyên từ tiền công, tiền lương. Vậy còn thuế thu nhập cá nhân không thường xuyên là gì và các quy định về thuế thu nhập cá nhân không thường xuyên như thế nào?

1. Thuế thu nhập cá nhân không thường xuyên là gì?

Thuế thu nhập cá nhân không thường xuyên được quy định như sau:

Theo thông tư 111/2013/TT-BTC quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung về thuế

Thuế thu nhập cá nhân không thường xuyên là: Đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân là những người có thu nhập cao, bao gồm cả thu nhập thường xuyên và thu nhập không thường xuyên.

Trong đó, thu nhập không thường xuyên là các khoản thu nhập phát sinh theo từng lần, từng đợt riêng lẻ, không có tính chất đều đặn, bao gồm:

 • Thu nhập nhập về chuyển giao công nghệ theo từng hợp đồng như: Chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp; chuyển giao thông qua việc mua, bán, cung cấp bí quyết kỹ thuật, phương án công nghệ, nhãn hiệu hàng hóa, thực hiện các dịch vụ hỗ trợ và tư vấn công nghệ, chuyển giao việc sử dụng hoặc quyền sử dụng các thiết bị công nghiệp, thương nghiệp hoặc khoa học.
 • Thu nhập về quà biếu, quà tặng bằng hiện vật do các tổ chức, cá nhân từ nước ngoài gửi về cho cá nhân Việt Nam dưới mọi hình thức.
 • Thu nhập về tiền bản quyền các tác phẩm văn học nghệ thuật, thu nhập về thiết kế kỹ thuật xây dựng, thiết kế kỹ thuật công nghiệp và dịch vụ khác.
 • Trúng thưởng xổ số do nhà nước phát hành và các hình thức xổ số khuyến mãi.

2. Cách tính thuế thu nhập cá nhân không thường xuyên 

Thuế thu nhập cá nhân không thường xuyên được quy định tính thuế như sau:

Thuế thu nhập cá nhân không thường xuyên chịu thuế là số thu nhập của từng cá nhân trong từng lần phát sinh thu nhập nằm trong mức giới hạn phải nộp thuế thu nhập do biểu thuế quy định.

Trong đó, cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm thực hiện khấu trừ tiền thuế và cấp biên lai thuế khi chi trả cho người có thu nhập.

Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm lập tờ khai nộp thuế thu nhập cá nhân không thường xuyên theo mẫu của tháng phát sinh thu nhập về số người, số thu nhập, số tiền thuế đã khấu trừ, số tiền thù lao được hưởng, số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước.

Biểu thuế lũy tiến từng phần

Bậc 1: Thu nhập từ 0 đến 2 triệu đồng thì mức thuế suất là 0%

Bậc 2: Thu nhập từ trên 2 triệu đến 4 triệu đồng thì mức thuế suất là 5%.

Bậc 3: Thu nhập từ trên 4 triệu đến 10 triệu đồng thì mức thuế suất là 10%.

Bậc 4: Thu nhập từ trên 10 triệu đến 20 triệu đồng thì mức thuế suất là 15%.

Bậc 5: Thu nhập từ trên 20 triệu đến 30 triệu đồng thì mức thuế suất là 20%

Bậc 6: Thu nhập từ trên 30 triệu đồng thì mức thuế suất là 25%.

Biểu thuế thống nhất của thuế thu nhập cá nhân không thường xuyên

Riêng cách tính thuế thu nhập đối với các khoản thu nhập sau đây được áp dụng theo một thuế suất thống nhất quy định cho từng loại thu nhập, tính theo từng lần phát sinh thu nhập, cụ thể như sau:

 • Đối với thu nhập về chuyển giao công nghệ trên 2 triệu đồng/ lần được tính theo thuế suất thống nhất 5% trên tổng thu nhập
 • Thu nhập về trúng thưởng xổ số trên 12,5 triệu đồng/lần được tính thuế xuất thống nhất 10% trên tổng thu nhập.
 • Đối với thu nhập về quà biếu, quà tặng bằng hiện vật từ nước ngoài chuyển về có giá trị trên 2 triệu đồng/ lần được tính theo tỷ lệ thống nhất 5% trên tổng số thu nhập.

Đó là cách tính thuế thu nhập cá nhân không thường xuyên.

3. Các trường hợp được miễn giảm thuế

Các trường hợp miễn thuế, giảm thuế như sau:

Cá nhân nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, địch họa, tai nạn ...làm thiệt hại về tài sản, thu nhập, ảnh hưởng đến đời sống bản thân thì cá nhân nộp thuế được xét miễn, giảm thuế trong năm tùy theo mức độ thiệt hại. Số thuế được xét miễn, giảm bằng tỷ lệ giữa số thiệt hại so với thu nhập chịu thuế trong năm, nhưng không vượt quá số tiền thuế phải nộp cả năm.

Với một số trường hợp đặc biệt, liên quan đến lợi ích kinh tế, chính trị, xã hội quốc gia thì được xem xét miễn, giảm thuế.

Trong trường hợp chờ quyết định miễn, giảm thuế, cá nhân nộp thuế vẫn phải nộp đủ số thuế theo quy định. Khi có quyết định miễn, giảm thuế sẽ được thoái trả số thuế được miễn, giảm bằng cách trừ vào số thuế phải nộp kỳ sau hoặc được cơ quan ủy nhiệm thu trả lại tiền thuế đã khấu trừ theo quyết định của cơ quan thuế.

Các mức xử phạt về thuế được quy định như sau:

Cá nhân, tổ chức không làm đúng thủ tục kê khai, lập sổ sách chứng từ kế toán về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, không khấu trừ thuế đúng quy định thì tùy mức độ nặng, nhẹ mà bị phạt cảnh cáo hoặc bị phạt tiền đến 500.000 đồng.

Cá nhân, tổ chức khai man, trốn thuế thì ngoài việc nộp đủ thuế theo quy định còn bị phạt tiền từ 1 đến 3 lần số thuế gian lận:

Vi phạm lần 1 : phạt bằng 1 lần số thuế gian lận.

Vi phạm lần 2 : phạt bằng 2 lần.

Vi phạm lần 3 trở đi: phạt bằng 3 lần.

Cá nhân, tổ chức nộp chậm tiền thuế hoặc tiền phạt thì ngoài việc nộp đủ thuế hoặc tiền phạt còn phải chịu phạt thêm 0,2 % tính cho mỗi ngày chậm nộp trên số tiền nộp chậm.

Cá nhân, tổ chức trốn thuế với số lượng lớn hoặc đã bị xử lý hành chính mà còn vi phạm thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

4. Các lưu ý về thuế thu nhập cá nhân không thường xuyên.

 Cá nhân có thu nhập chịu thuế (bao gồm thuế thu nhập thường xuyên và thuế thu nhập cá nhân không thường xuyên) có trách nhiệm chủ động đăng ký, khai báo về thu nhập với tổ chức ủy nhiệm thu hoặc cơ quan thuế địa phương nơi làm việc.

Tổ chức ủy nhiệm thu phải chủ động đăng ký với cơ quan thuế tại địa phương nơi đăng ký nộp thuế môn bài, trừ trường hợp tổ chức ủy nhiệm thu không phải nộp thuế môn bài thì đăng ký với cơ quan thuế địa phương nơi đóng trụ sở và thu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao của đơn vị mình.

Các cá nhân có thu nhập chịu thuế chưa được khấu trừ tiền thuế tại nguồn: có trách nhiệm đăng ký với cơ quan thuế địa phương nơi làm việc để nhận tờ khai đăng ký thuế, tờ khai thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

4. Những câu hỏi thường gặp liên quan đến thuế thu nhập cá nhân

Không nộp thuế TNCN thì bị phạt bao nhiêu?

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 42, Nghị định 125/2020/NĐ-CP thì việc chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế sẽ bị tính tiền chậm nộp phạt theo mức 0,05%/ngày trên tổng số tiền phạt chậm nộp. Số tiền này sẽ được tính bắt đầu từ ngày kế tiếp ngày hết thời gian nộp tiền phạt, đến ngày liền kề trước ngày nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước.

Thực hiện thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân không thường xuyên cho người lao động ở đâu?

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 21, Thông tư 92/2015/TT-BTC thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế được quy định như sau:

 • Cá nhân có thu nhập trực tiếp khai thuế thì nơi nộp hồ sơ là Cục thuế nơi cá nhân đã nộp hồ sơ khai thuế
 • Ca nhân có thu nhập từ hai nơi trở lên mà trực tiếp khai thuế thì nơi nộp hồ sơ như sau:
 • Cá nhân tính giảm trừ gia cảng tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân đó.
 • Cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng dưới 03 tháng có thu nhập tại 1 hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì quyết toán thuế tại Chi cụ thuế nơi cư trú
 • Cá nhân có thu nhập tại 1 hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán thuế không làm việc tại tổ chức/ cá nhân trả thu nhập nào thì sẽ nộp hồ sơ tại chi cụ thuế nơi cư trú.

Công ty Luật ACC có cung cấp dịch vụ tư vấn thuế thu nhập cá nhân không thường xuyên không?

Hiện là công ty luật uy tín và có các văn phòng luật sư cũng như cộng tác viên khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, Công ty Luật ACC thực hiện việc cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý cho quý khách hàng, trong đó có dịch vụ làm tư vấn thuế thu nhập cá nhân không thường xuyên uy tín, trọn gói cho khách hàng.

Chi phí dịch vụ thuế thu nhập cá nhân không thường xuyên của công ty Luật ACC là bao nhiêu?

Công ty Luật ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo ra giấy chứng nhận cho khách hàng; cam kết hoàn tiền nếu không ra giấy. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Như vậy bài viết trên đã cung cấp những thông tin về thuế thu nhập cá nhân không thường xuyên và các quy định về thuế thu nhập cá nhân không thường xuyên, không đóng thuế thu nhập cá nhân thường xuyên có bị phạt hay không. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp ích cho các bạn đọc về thuế thu nhập cá nhân không thường xuyên

Nếu có thắc mắc gì về thuế thu nhập cá nhân không thường xuyên hay các nghiệp vụ kế toán khác hãy liên hệ ngay Công ty luật ACC để được tư vấn và hỗ trợ.

Dịch vụ về thuế thu nhập cá nhân tại Công ty luật ACC hãy liên hệ để được giúp đỡ nhé

✅ Thuế Thu Nhập Cá Nhân Không Thường Xuyên: ⭕ Kiến Thức Bổ Ích
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (543 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo