Quy định về thuế thu nhập cá nhân cộng tác viên năm 2024

Bạn đang quan tâm đến các quy định về thuế thu nhập cá nhân cộng tác viên hãy tham khảo bài viết sau để biết thêm về vấn đề này nhé.

Khi các cá nhân làm cộng tác viên cho các doanh nghiệp nhưng đang băn khoăn không biết thuế thu nhập cá nhân cộng tác viên và các quy định thuế thu nhập cá nhân hợp đồng cộng tác viên như thế nào? bài viết sau sẽ cung cấp cách tính thuế thu nhập cá nhân cho cộng tác viên như sau:

1. Thuế thu nhập cá nhân cộng tác viên

Thuế thu nhập cá nhân cộng tác viên được quy định như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 15 Bộ Luật lao động 2019 

Điều 15. Hợp đồng lao động quy định như sau:

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động

Như vậy, hợp đồng lao động là thỏa thuận giữa các bên. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động phải đáp ứng các điều kiện của công việc; có các quyền và nghĩa vụ cụ thể. Bên cạnh đó người lao động còn được trả lương khi làm việc. Hợp đồng lao động chỉ ký với một người lao động nhất định.

Theo Điều 513 Bộ Luật Dân Sự năm 2015 quy định

Hợp đồng cộng tác viên được xem là hợp đồng dịch vụ, trong đó, bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc là cộng tác viên và bên thuê dịch vụ là bên nhận cộng tác viên làm việc, đồng thời phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ này

Tùy theo từng loại hợp đồng, các bên có thể thỏa thuận về những nội dung sau đây: Đối tượng của hợp đồng là công việc phải làm; Số lượng, chất lượng; Giá, phương thức thanh toán; Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng; Quyền, nghĩa vụ của các bên; Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; Phạt vi phạm hợp đồng; Các nội dung khác.

Vì hợp đồng cộng tác viên không phải là hợp đồng lao động, nên khi trả thu nhập cho người lao động, tổ chức trả thu nhập phải có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với mức 10% trước khi trả thu nhập từ 2.000.000 đồng trở lên. Trường hợp này các cộng tác viên không được tính giảm trừ gia cảnh. Cụ thể,  tại điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 08 năm 2013 quy định:

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động(theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân

Nếu cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết ( theo mẫu 02/CK-TNCN ban hành kèm theo thông tư 92) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Nhưng cá nhân làm cam kết phải đăng ký mã số thuế và có mã số thuế tại thời điểm làm cam kết.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Như vậy, đối với cá nhân ký hợp đồng dưới 3 tháng nếu có thu nhập dưới 2.000.000đ/lần. Thì khi chi trả lương, kế toán chỉ cần giữ lại bản sao chứng minh nhân dân của người lao động, không cần làm cam kết 02/CK-TNCN ban hành kèm theo thông tư 92. Đối với cá nhân ký hợp đồng dưới 3 tháng nếu có thu nhập lớn hơn 2.000.000đ/lần. Thì khi chi trả lương, kế toán sẽ khấu trừ 10% thu nhập trước khi chi trả cho người lao động. Hoặc cá nhân làm bản cam kết 02/CK-TNCN, cam kết thu nhập sau khi trừ các khoản được giảm trừ chưa tới mức phải khấu trừ. Thì kế toán tạm thời không khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Khi làm bản cam kết 02/CK- TNCN phải có mã số thuế và có thu nhập duy nhất tại 1 nơi thì mới được làm bản cam kết.

Khi doanh nghiệp trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế đối với lao động thời vụ, ký hợp đồng dưới 3 tháng phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.

Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (Theo mẫu 05-2BK-TNCN) và nộp cho cơ quan thuế.

Đó là các quy định về thuế thu nhập cá nhân cộng tác viên.Sau khi tìm hiểu xong các quy định về thuế thu nhập cá nhân cộng tác viên thì sau đây là những quy định đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân

2. Những đối tượng nào phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Theo quy định tại Điều 2 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007, sửa đổi bổ sung 2012, đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

Cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;
 • Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.

Cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam

Kỳ tính thuế thu nhập cá nhân được quy định như sau:

Kỳ tính thuế đối với cá nhân cư trú được quy định như sau:

 • Kỳ tính thuế theo năm áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công;
 • Kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh thu nhập áp dụng đối với thu nhập từ đầu tư vốn; thu nhập từ chuyển nhượng vốn, trừ thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ trúng thưởng; thu nhập từ bản quyền; thu nhập từ nhượng quyền thương mại; thu nhập từ thừa kế; thu nhập từ quà tặng;
 • Kỳ tính thuế theo từng lần chuyển nhượng hoặc theo năm đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán. Trường hợp cá nhân áp dụng kỳ tính thuế theo năm thì phải đăng ký từ đầu năm với cơ quan thuế.

Kỳ tính thuế đối với cá nhân không cư trú được tính theo từng lần phát sinh thu nhập áp dụng đối với tất cả thu nhập chịu thuế.

3. Những câu hỏi thường gặp liên quan đến thuế thu nhập cá nhân cộng tác viên 

3.1 Khi làm bản cam kết ( theo mẫu 02/CK-TNCN ban hành kèm theo thông tư 92) cần lưu ý gì?

Khi làm bản cam kết 02/CK-TNCN phải có MST và có thu nhập duy nhất tại 1 nơi thì mới được làm bản cam kết.

3.2 Nghĩa vụ của doanh nghiệp sau khi đã khấu trừ thuế đối với công tác viên là gì?

Khi DN trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế đối với lao động thời vụ, ký hợp đồng dưới 3 tháng phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.
Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (Theo mẫu 05-2BK-TNCN) và nộp cho cơ quan thuế.

3.3 Công ty Luật ACC có cung cấp dịch vụ tư vấn về thuế thu nhập cá nhân của cộng tác viên không?

Hiện là công ty luật uy tín và có các văn phòng luật sư cũng như cộng tác viên khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, Công ty Luật ACC thực hiện việc cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý cho quý khách hàng, trong đó có dịch vụ làm tư vấn về thuế thu nhập cá nhân của cộng tác viên uy tín, trọn gói cho khách hàng.

3.4 Chi phí dịch vụ tư vấn về thuế thu nhập cá nhân của cộng tác viên của công ty Luật ACC là bao nhiêu?

Công ty Luật ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo hoàn thành công việc mà khách hàng yêu cầu; cam kết hoàn tiền nếu không thực hiện đúng, đủ, chính xác như những gì đã giao kết ban đầu. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Như vậy bài viết trên đã cung cấp những thông tin về thuế thu nhập cá nhân làm thời vụ và các quy định về thuế thu nhập cá nhân cộng tác viên,. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp ích cho các bạn đọc về thuế thu nhập cá nhân cộng tác viên

Nếu có thắc mắc gì về thuế thu nhập cá nhân cộng tác viên hay các nghiệp vụ kế toán khác hãy liên hệ ngay Công ty luật ACC để được tư vấn và hỗ trợ.

Dịch vụ về thuế thu nhập cá nhân tại Công ty luật ACC hãy liên hệ để được giúp đỡ nhé

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (564 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo