Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài 2024

Bạn đang quan tâm đến cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài hãy tham khảo bài viết sau để biết thêm thông tin nhé.

Tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài sẽ phức tạp hơn so

với lao động trong nước vì thuế thu nhập cá nhân với người nước ngoài còn phụ thuộc vào đối tượng đó có cư trú hay không cư trú, nếu như xác định không đúng sẽ kéo theo tính sai tiền thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài và quyết toán thuế tncn với người nước ngoài bị sai. Để tránh gặp phải những sai sót hãy theo dõi bài viết để biết thêm về các quy định thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài như thế nào.

1. Cách xác định thuế thu nhập cá nhân người nước ngoài cư trú.

Để xác định tình trạng cư trú, các bạn kế toán căn cứ vào 2 loại thông tin: Số ngày hiện diện ở Việt Nam và thời hạn hợp đồng thuê nhà ở Việt Nam.

Đối với Cá nhân cư trú:

 • Là cá nhân có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên, tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, trong đó ngày đến và ngày đi được tính là một (01) ngày.
  Lưu ý: Ngày đến và ngày đi được căn cứ vào chứng thực của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trên hộ chiếu (hoặc giấy thông hành) của cá nhân khi đến và khi rời Việt Nam. Trường hợp nhập cảnh và xuất cảnh trong cùng một ngày thì được tính chung là một ngày cư trú. Cá nhân có mặt tại Việt Nam tức là có sự hiện diện của cá nhân đó trên lãnh thổ Việt Nam.
 • Hoặc có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam: Đối với người nước ngoài, nơi ở thường xuyên là nơi ở thường trú ghi trong Thẻ thường trú hoặc nơi ở tạm trú khi đăng ký cấp Thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp. Hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở, với thời hạn của các hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế.

Sau khi đã xác định được người nước ngoài đó là cá nhân cư trú thì các bạn thực hiện tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài giống như tính thuế cho người Việt Nam bình thường:

 • Nếu hợp đồng lao động hoặc văn bản cử sang làm việc tại Việt Nam từ 3 tháng trở lên thì tính theo Biểu luỹ tiến từng phần (Từng phần thu nhập sẽ có các mức thuế khác nhau, thu nhập càng cao mức thuế suất tính thuế cũng cao theo).
 • Nếu hợp đồng lao động thời vụ, dưới 3 tháng trong năm tính thuế thì khấu trừ theo Biểu thuế toàn phần.

2. Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài cư trú

Phạm vi xác định thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài cư trú: Thu nhập chịu thuế của cá nhân cư trú là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập.

Đối với cá nhân là công dân của quốc gia, vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp định với Việt Nam về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và là cá nhân cư trú tại Việt Nam thì nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân được tính từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam (được tính đủ theo tháng) không phải thực hiện các thủ tục xác nhận lãnh sự để được thực hiện không thu thuế trùng hai lần theo Hiệp định tránh đánh thuế trùng giữa hai quốc gia.

Như vậy, người nước ngoài thuộc cá nhân cư trú phải đóng thuế thu nhập đối với tiền lương phát sinh tại Việt Nam, kể cả tiền lương phát sinh ở nước ngoài.

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x thuế suất

Đối với cá nhân không cư trú: Thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài như sau:

Cá nhân không cư trú là cá nhân có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày (tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam) hoặc không có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam.

Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài không cư trú: Thu nhập chịu thuế của cá nhân không cư trú là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài  không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, tập trung vào 2 trường hợp:

 • TH1: Người có thu nhập từ tiền lương tiền công tại Việt Nam
 • TH2: Đồng thời có thu nhập tại Việt Nam và nước ngoài 

Trường hợp 1: Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại Việt Nam:

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân người nước ngoài  không cư trú:

Thuế thu nhập cá nhân = Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công x 20%

Trong đó:

Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định như đối với thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú. Cụ thể như sau:

Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

Riêng thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm có tích lũy theo hướng dẫn tại điểm đ.2, khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC là thời điểm doanh nghiệp bảo hiểm, công ty quản lý quỹ hữu trí tự nguyện trả tiền bảo hiểm.

Trường hợp 2: Không tách riêng được thu nhập tại Việt Nam và nước ngoài: (đồng thời làm việc ở Việt Nam và ở nước ngoài)

Việc xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công tại Việt Nam trong trường hợp cá nhân không cư trú làm việc đồng thời ở Việt Nam và nước ngoài nhưng không tách riêng được phần thu nhập phát sinh tại Việt Nam thực hiện theo công thức sau:

Đối với trường hợp cá nhân người nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam

Tổng thu nhập phát sinh tại Việt Nam = Số ngày làm việc cho công việc tại Việt Nam/Tổng số ngày làm việc trong năm x Thu nhập từ tiền lương, tiền công toàn cầu (trước thuế) + Thu nhập chịu thuế khác (trước thuế) phát sinh tại Việt Nam

Đối với các trường hợp cá nhân người nước ngoài hiện diện tại Việt Nam:

Tổng thu nhập phát sinh tại Việt Nam = Số ngày có mặt ở Việt Nam/ 365 x Thu nhập từ tiền lương, tiền công toàn cầu (trước thuế) + Thu nhập chịu thuế khác (trước thuế) phát sinh tại Việt Nam

Thu nhập chịu thuế khác (trước thuế) phát sinh tại Việt Nam tại điểm a, b nêu trên là các khoản lợi ích khác bằng tiền hoặc không bằng tiền mà người lao động được hưởng ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả hoặc trả hộ cho người lao động.

2. Quyết toán thuế tncn với người nước ngoài 

 • Người nước ngoài là cá nhân không cư trú không  phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • Người nước ngoài là cá nhân cư trú thì phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Theo Công văn 2249/TCT-TNCN ngày 06/6/2018 của Tổng cục thuế:

"....Trường hợp người lao động nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài thì thực hiện khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quý."

"Trường hợp người lao động nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công do tổ chức, cá nhân tại Việt Nam chi trả thì được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay." 

Như vậy bài viết trên đã cung cấp thông tin về cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài và các quy định về thuế thu nhập cá nhân cho người nước. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp ích cho các bạn đọc về cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài

Nếu có thắc mắc gì về thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài  hay các nghiệp vụ kế toán khác hãy liên hệ ngay Công ty luật ACC để được tư vấn và hỗ trợ.

Dịch vụ về thuế thu nhập cá nhân tại Công ty luật ACC hãy liên hệ để được giúp đỡ nhé.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1010 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo