Dịch Vụ Liên Quan Đến Thuế Nhập Khẩu Xe Máy Từ ASEAN (Cập nhật 2023)

Xe gắn máy được nhập khẩu từ thành viên ASEAN nếu đủ điều kiện sẽ được hưởng ưu đãi thuế suất nhập khẩu đặc biệt theo Hiệp định thương mại ký kết giữa các quốc gia của tổ chức này.

Dịch vụ liên quan đến thuế nhập khẩu xe máy từ ASEAN 2020
Dịch vụ liên quan đến thuế nhập khẩu xe máy từ ASEAN 2023

1. Điều kiện xe gắn máy nhập khẩu

 • Xe gắn máy nhập khẩu là xe chưa qua sử dụng.
 • Xe gắn máy đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy (QCVN14: 2011/BGTVT).
 • Xe gắn máy phải thuộc loại được phép đăng ký, lưu hành tại Việt Nam (trừ trường hợp nhập khẩu không đăng ký, lưu hành để làm mẫu, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, triển lãm, nghiên cứu, thử nghiệm).

 Để thực hiện việc nhập khẩu xe gắn máy vào Việt Nam, tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải thực hiện việc xin cấp giấy phép nhập khẩu xe gắn máy cũng như tuân thủ các thủ tục liên quan đến việc nhập khẩu xe gắn máy.

2. Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xe gắn máy

 • Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xe gắn máy tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi đối tượng cư trú trong thời gian làm việc tại Việt Nam hoặc nơi cơ quan đóng trụ sở. Trường hợp trên địa bàn tỉnh, thành phố không có tổ chức Cục Hải quan tỉnh, thành phố thì đối tượng đề nghị cấp giấy phép nộp hồ sơ tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố quản lý địa bàn tỉnh, thành phố đó.
 • Ngay sau khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép của đối tượng đề nghị cấp giấy phép, thực hiện kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, lập phiếu tiếp nhận và giao cho đối tượng đề nghị cấp giấy phép giữ 01 phiếu. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì trả hồ sơ và hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
 • Đối với các hồ sơ đã tiếp nhận, Cục Hải quan tiến hành kiểm tra các chứng từ, đối chiếu với các quy định hiện hành liên quan đến từng đối tượng. Trường hợp hợp lệ, thực hiện cấp giấy phép nhập khẩu xe gắn máy theo quy định. Trường hợp không hợp lệ, từ chối cấp thì có văn bản nêu rõ lý do, đồng thời thông báo cho Hải quan cửa khẩu nơi nhập xe để giám sát và xử lý theo quy định.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện việc cấp giấy phép nhập khẩu xe gắn máy. Giấy phép nhập khẩu xe có giá trị trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cấp.
 • Mỗi xe gắn máy cấp 01 bộ giấy phép gồm 03 bản, 02 bản giao cho tổ chức, cá nhân nhập khẩu xe để làm thủ tục nhập khẩu, 01 bản lưu hồ sơ.

3. Thủ tục nhập khẩu xe gắn máy

 • Thủ tục nhập khẩu xe gắn máy thực hiện tại Chi cục Hải quan.
 • Chi cục Hải quan làm thủ tục nhập khẩu có trách nhiệm kiểm tra đối chiếu thông tin trên giấy phép với thực tế hàng hóa. Trường hợp hàng hóa thực nhập có sai lệch với nội dung ghi trên giấy phép (trừ trường hợp sai lệch về số lượng xe), Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi làm thủ tục nhập khẩu có văn bản gửi Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi cấp giấy phép (kèm các chứng từ liên quan). Căn cứ văn bản của Cục Hải quan nơi cấp giấy phép xem xét để điều chỉnh nội dung giấy phép, thời hạn điều chỉnh nội dung giấy phép không quá 5 ngày kể từ ngày Cục Hải quan tỉnh, thành phố nhận được đầy đủ thông tin, hồ sơ.
 • Chi cục Hải quan làm thủ tục nhập khẩu chỉ thông quan khi có giấy kiểm tra chất lượng xe gắn máy nhập khẩu của cơ quan kiểm tra chất lượng và không cấp tờ khai nguồn gốc đối với xe gắn máy nhập khẩu.
 • Chi cục làm thủ tục nhập khẩu xác nhận và sao gửi tờ khai hàng hóa nhập khẩu cho Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi cấp giấy phép nhập khẩu trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thủ tục thông quan để theo dõi và cập nhật đầy đủ dữ liệu thông tin về tờ khai nhập khẩu xe gắn máy.

         

4. Chính sách thuế đối với xe gắn máy nhập khẩu từ các nước ASEAN

Thuế nhập khẩu

 • Chính sách thuế đối với xe gắn máy nhập khẩu thực hiện theo chính sách thuế hiện hành tại thời điểm nhập khẩu quy định đối với từng đối tượng.
 • Nếu hàng hóa nhập khẩu đáp ứng đủ các điều kiện được hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (theo Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018-2022) thì được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ATIGA là 0%. Bao gồm:

* Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định 156/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2017 Nghị định quy định về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018 – 2022.

* Được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước là thành viên của Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN, bao gồm các nước sau: Bru-nây Đa-rút-xa-lam; Vương quốc Cam-pu-chia; Cộng hòa In-đô-nê-xi-a; Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Ma-lay-xi-a; Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma; Cộng hòa Phi-líp-pin; Cộng hòa Xinh-ga-po; Vương quốc Thái Lan; Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước).

* Được vận chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu từ các nước thành viên ASEAN vào Việt Nam do Bộ Công Thương quy định.

* Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) Mẫu D, theo quy định hiện hành của pháp luật.

 • Đối với xe gắn máy khi đáp ứng đủ các điều kiện như trên được xếp vào mã hàng hóa
  • 8711.10: Có động cơ đốt trong kiểu piston với dung tích xi lanh không quá 50 cc; hoặc
  • 8711.20: Có động cơ đốt trong kiểu piston với dung tích xi lanh trên 50 cc nhưng không quá 250 cc.

          Thì được hưởng ưu đãi thuế suất nhập khẩu đối với các nước thành viên ASEAN là 0%.

Ngoài ra cần lưu ý một số loại thuế khác khi nhập khẩu xe gắn máy từ ASEAN như:

Thuế Tiêu thụ đặc biệt

 • Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh trên 125cm3 thuộc đối tượng phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt là 20%.

Thuế Giá trị gia tăng

 • Thuế suất thuế giá trị gia tăng: Căn cứ vào mã HS của hàng hóa.. Với các mặt hàng thuộc phân nhóm 8711.20, thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%.

Lệ phí Hải quan:

 • Phí hải quan đăng ký tờ khai: 20.000 đồng/tờ khai;
 • Phí hải quan kiểm tra, giám sát hoặc tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ: 200.000 đồng/01 đơn.

5. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan đến nhập khẩu xe gắn máy từ ASEAN:

 1. Thực hiện trọn gói thủ tục xin cấp giấy phép nhập khẩu xe gắn máy từ ASEAN;
 2. Thông quan hàng hóa nhập khẩu về Việt Nam;
 3. Thực hiện các dịch vụ liên quan đến đóng thuế và lệ phí liên quan khác;
 4. Đăng ký đăng kiểm trọn gói;
 5. Các dịch vụ liên quan khác theo yêu cầu: kho bãi, vận tải, …

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (201 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (1)

  Trương Anh Tuấn
  Tôi ở Hà Nội, đang muốn nhờ dịch vụ nhập khẩu 1 chiếc xe motor 150cc từ Indonesia. Xin hỏi phí dịch vụ và các loại thuế, phí khác như thế nào trên giá gốc của xe bán tại Indo?
  TRẢ LỜI
  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo