Thực hiện kiểm toán theo quy định pháp luật (Cập nhật 2022)

Kiểm toán một hoạt động quan trọng nhằm xem xét độ xác thực của tài liệu, báo cáo tài chính, các loại tài liệu cần kiểm toán. Các doanh nghiệp hiện nay có nhu cầu khá cao về dịch vụ kiểm toàn để có thể quản lý và phát triển doanh nghiệp. Việc thực hiện kiểm toán phải đáp ứng các quy định của pháp luật hiện hành. Như vậy thì thực hiện kiểm toán là gì? Các quy định hiện hành về thực hiện kiểm toán. Để tìm hiểu hơn về thực hiện kiểm toán các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC để tham khảo về thực hiện kiểm toán nhé.

chuan-muc-kiem-toan-viet-nam

Thực hiện kiểm toán

1. Kiểm toán là gì?

Kiểm toán là việc thu thập, đánh giá các bằng chứng các bằng chứng, những thông tin có liên quan đến tài liệu, thông tin tài chính. Các kiểm toán viên sẽ đảm nhiệm kiểm tra, xác minh tính trung thực của các tài liệu báo cáo tài chính đó. Từ đó đưa ra kết luận về tính xác thực của tài liệu, xác định mức độ phù hợp giữa thông tin đó với các chuẩn mực đã được thiết lập.

2. Chủ thể kiểm toán là gì?

Chủ thể kiểm toán là những người kiểm toán viên độc lập, có nghiệp vụ, có thẩm quyền. Chủ thể kiểm toán bao gồm kiểm toán nhà nước, kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ.

3. Thực hiện kiểm toán. 

Việc thực hiện kiểm toán được kiểm toán viên đảm nhiệm bằng những phương pháp kỹ thuật thích ứng với từng đối tượng cụ thể để thu thập bằng chứng kiểm toán.

Việc triển khai một cách chủ động và tích cực các kế hoạch, chương trình kiểm toán nhằm đưa ra ý kiến xác thực về tính trung thực và hợp lý của các thông tin trên Báo cáo tài chính dựa vào các bằng chứng kiểm toán đầy đủ, có giá trị.

Đây là giai đoạn các kiểm toán viên thực hiện các thủ tục kiểm toán được hình thành từ các loại trắc nghiệm, là thủ tục kiểm soát, thủ tục phân tích và thủ tục kiểm tra chi tiết. Thủ tục kiểm toán được hình thành rất đa dạng và căn cứ vào kết quả đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng, từ đó đi đến quyết định sử dụng các thủ tục khác nhau.

4. Kết thúc thực hiện kiểm toán.

Giai doạn kết thúc kiểm toán là giai đoạn cuối cũng và cũng là quan trọng nhất. Bởi vì đây là giai đoạn Kiểm toán viên phải kết luận liệu bằng chứng Kiểm toán đã được tập hợp đủ để đảm bảo cho kết luận về tài liệu được kiểm toán được trình bày phù hợp với các nguyên tắc kế toán đã được thừa nhận rộng rãi hay chưa.

Theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 500 có quy định như sau:

 • Kiểm toán viên thu thập bằng chứng thông qua việc kiểm tra hệ thống KSNB, Kiểm toán viên phải xác định xem các bằng chứng thu thập được có đầy đủ và thích hợp không để đưa ra đánh giá của mình về rủi ro kiểm soát. Kiểm toán viên thu thập bằng chứng thông qua việc kiểm tra chi tiết, quan sát, điều tra, xác nhận, tính toán và các thủ tục phân tích. Nếu Kiểm toán viên ở trong trạng thái không trể thu thập bằng chứng đầy đủ và thích hợp, Kiểm toán viên sẽ đưa ra ý kiến chấp nhận từng phần có yếu tố tuỳ thuộc hoặc ý kiến ngoại trừ, ý kiến không thể cho ý kiến hoặc ý kiến không chấp nhận.

Với quy định trên thì Kiểm toán viên cần lưu ý khi thực hiện kiểm toán như:

 • Tính đầy đủ của bằng chứng:
 • Đánh giá tổng hợp các sai sót phát hiện đựơc:
 • Phương pháp khấu hao đã áp dụng.
 • Thời gian sử dụng và tỷ lệ khấu hao đã áp dụng.
 • Toàn bộ khấu hao trong năm.
 • Tổng số TSCĐ và số khấu hao luỹ kế tương ứng.
 • Quyền lưu giữ và các giới hạn đối với TSCĐ, nếu có.

5. Kết luận thực hiện kiểm toán.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về thực hiện kiểm toán và như một số vấn đề pháp lý có liên quan đến thực hiện kiểm toán. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về thực hiện kiểm toán đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Nếu như khách hàng có bất cứ thắc mắc hay yêu cầu bất cứ vấn đề pháp lý nào liên quan đến vấn đề đã trình bày trên về thực hiện kiểm toán vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (602 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo