Thủ tục xuất khẩu dầu ăn đã qua sử dụng (Cập nhật 2021)

logo accACC
Thu Hằng

        Nhắc tới dầu ăn đã qua sử dụng là người ta nghĩ ngay đến những tác động tiêu cực của nó đến sức khỏe và môi trường. Vậy thủ tục xuất khẩu dầu ăn đã qua sử dụng như thế nào? Theo tìm hiểu, dầu ăn đã qua sử dụng xuất khẩu để sản xuất dầu biodiesel và cam kết không sử dụng trong nước. Bài viết dưới đây của Công ty Luật ACC sẽ cung cấp một số thông tin về Thủ tục xuất khẩu dầu ăn đã qua sử dụng (Cập nhật 2021)

Thủ tục xuất khẩu dầu ăn đã qua sử dụng 

1. Quy định về xuất khẩu dầu ăn đã qua sử dụng

Căn cứ theo quy định tại Điều 4, 5 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP: dầu ăn đã qua sử dụng không thuộc mặt hàng cấm xuất khẩu hoặc hạn chế xuất xuất khẩu nên công ty có thể làm thủ tục xuất khẩu dầu ăn đã qua sử dụng như hàng hóa thương mại thông thường, không phải xin giấy phép khi xuất khẩu:

“Điều 4. Thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu

  1. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu phải có giấy phép của bộ, cơ quan ngang bộ liên quan.
  2. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo điều kiện, thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu phải đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật.
  3. Đối với hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra theo quy định tại Điều 65 Luật Quản lý ngoại thương, thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa phải chịu sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.
  4. Đối với hàng hóa không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều này, thương nhân chỉ phải giải quyết thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại cơ quan hải quan.”

Từ đó, thương nhân làm thủ tục xuất khẩu dầu ăn thực hiện theo thủ tục xuất khẩu thông thường.

2. Thủ tục xuất khẩu dầu ăn đã qua sử dụng

Thủ tục xuất khẩu dầu ăn đã qua sử dụng được thực hiện theo thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về hồ sơ khi thực hiện thủ tục xuất khẩu dầu ăn đã qua sử dụng như sau:

2.1. Người khai hải quan khai và nộp hồ sơ hải quan thủ tục xuất khẩu dầu ăn đã qua sử dụng

Giấy tờ, hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu gồm:

  • Tờ khai hàng hóa xuất khẩu theo các chỉ tiêu thông tin tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC
  • Trường hợp thực hiện trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, người khai hải quan khai và nộp 02 bản chính tờ khai hàng hóa xuất khẩu theo mẫu HQ/2015/XK Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư này
  •  Giấy phép xuất khẩu đối với hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu: 01 bản chính nếu xuất khẩu một lần hoặc 01 bản chụp kèm theo Phiếu theo dõi trừ lùi nếu xuất khẩu nhiều lần;
  • Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật: 01 bản chính.

      Đối với chứng từ quy định, nếu áp dụng cơ chế một cửa quốc gia, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành gửi giấy phép xuất khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra, miễn kiểm tra chuyên ngành dưới dạng điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, người khai hải quan không phải nộp khi làm thủ tục hải quan.

2.2. Cơ quan hải quan tiếp nhận, đăng ký và kiểm tra chi tiết hồ sơ.

Căn cứ hồ sơ quy định, hình thức, mức độ kiểm tra thực tế thủ tục xuất khẩu dầu ăn đã qua sử dụng do Lãnh đạo Chi cục hải quan quyết định theo nguyên tắc kiểm tra quy định tại Luật Hải quan.

Thuế, lệ phí và các khoản phải nộp khác thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thông quan xuất khẩu dầu ăn đã qua sử dụng

   Trên đây Công ty Luật ACC – Đồng hành pháp lý cùng bạn đã cung cấp thông tin về  thủ tục xuất khẩu dầu ăn đã qua sử dụng (Cập nhật mới nhất 2021). Đối với sự tin cậy của khách hàng, Luật ACC sẽ luôn cố gắng hơn nữa để khách hàng có được sự hài lòng nhất. Nếu có thắc mắc gì về  thủ tục xuất khẩu dầu ăn đã qua sử dụng hay những vấn đề khác quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi. Công ty Luật ACC luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng!
Email: info@accgroup.vn
Hotline: 1900 3330
Zalo: 084 696 7979

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận