Thủ Tục Xin Miễn Giảm Thuế Nhập Khẩu Quà Tặng Cập Nhật 2024

Ngày nay việc tặng quà từ nước ngoài về Việt Nam của các cá nhân tổ chức thì pháp luật không cấm, tuy nhiên việc tặng quà này phải thuộc danh mục cho phép theo quy định pháp luật xuất nhập khẩu và chịu các loại thuế theo quy định. Vì vậy, bài viết này cung cấp các quy định pháp luật trong thủ tục xin miễn giảm thuế nhập khẩu quà tặng cập nhật 2023.

ACC là đơn vị chuyên cung cấp thủ tục xin miễn giảm thuế nhập khẩu quà tặng cập nhật 2023 theo đúng quy định pháp luật. Mời bạn theo dõi chi tiết bài viết này.

Thủ Tục Xin Miễn Giảm Thuế Nhập Khẩu Quà Tặng
Thủ Tục Xin Miễn Giảm Thuế Nhập Khẩu Quà Tặng

1. Khái niệm về thuế nhập khẩu

 • Thuế: Thuế là một khoản nộp bắt buộc mà các cá nhân và tổ chức có nghĩa vụ phải thực hiện đối với nhà nước, phát sinh trên cơ sở các văn bản pháp luật do nhà nước ban hành, không mang tính chất đối giá và hoàn trả trực tiếp cho đối tượng nộp thuế.
 • Thuế nhập khẩu: Là thuế thu trên trị giá hàng hóa nhập khẩu. Căn cứ tính thuế gồm số lượng từng mặt hàng nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan, giá tính thuế và thuế suất. Mức thuế suất thuế nhập khẩu được thu theo tỉ lệ phần trăm (%) tính trên trị giá của từng mặt hàng nhập khẩu.

2. Quy định về quà biếu tặng được miễn thuế nhập khẩu

 • Quà biếu, quà tặng được miễn thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là những mặt hàng không thuộc Danh mục mặt hàng cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, không thuộc danh mục mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ trường hợp quà biếu, quà tặng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng) theo quy định của pháp luật.

3. Định mức miễn thuế nhập khẩu đối với quà biếu tặng

 • Quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam; quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân Việt Nam cho tổ chức, cá nhân nước ngoài có trị giá hải quan không vượt quá 2.000.000 đồng hoặc có trị giá hải quan trên 2.000.000 đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới 200.000 đồng được miễn thuế không quá 04 lần/năm.
 • Quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho cơ quan, tổ chức Việt Nam được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động theo pháp luật về ngân sách; quà biếu, quà tặng vì mục đích nhân đạo, từ thiện có trị giá hải quan không vượt quá 30.000.000 đồng được miễn thuế không quá 04 lần/năm.
 • Trường hợp vượt định mức miễn thuế của cơ quan, tổ chức được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, Bộ Tài chính quyết định miễn thuế đối với từng trường hợp.
 • Quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho cá nhân Việt Nam. Là thuốc, thiết bị y tế cho người bị bệnh. Thuộc Danh mục bệnh hiểm nghèo quy định tại Phụ lục IV Nghị định 134/2016/NĐ-CP. Có trị giá hải quan không vượt quá 10.000.000 đồng. Sẽ được miễn thuế không quá 4 lần/năm.

4. Thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu đối với quà tặng

* Thành phần hồ sơ:

 • Hồ sơ hải quan theo quy định của pháp luật hải quan.
 • Văn bản thỏa thuận biếu tặng trong trường hợp người nhận quà tặng là tổ chức. Trong đó có 1 bản chụp chứng thực, có đóng dấu sao y bản chính của tổ chức nhận quà tặng.
 • Người nhận quà tặng là cá nhân có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trên tờ khai hải quan về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là quà biếu, tặng. Các thông tin về tên, địa chỉ người tặng, người nhận quà biếu, tặng ở nước ngoài. Và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai.
 • Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc miễn thuế đối với quà biếu, quà tặng vượt định mức miễn thuế. (1 bản chính)
 • Văn bản của cơ quan chủ quản cấp trên về việc cho phép tiếp nhận để sử dụng hàng hóa miễn thuế. Hoặc văn bản chứng minh tổ chức được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động đối với quà biếu, quà tặng cho cơ quan, tổ chức được Nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động. (1 bản chính)
 • Văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố. Hoặc bộ, ngành chủ quản đối với quà biếu, quà tặng vì mục đích nhân đạo, từ thiện. (1 bản chính)

5. Thủ tục miễn thuế nhập khẩu đối với quà tặng

* Bước 1:

 • Người nộp thuế tự xác định, khai hàng hóa và số tiền thuế được miễn thuế. Trên tờ khai hải quan khi làm thủ tục hải quan. Và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai báo.

* Bước 2:

 • Cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan căn cứ hồ sơ miễn thuế. Đối chiếu với các quy định hiện hành. Để thực hiện miễn thuế.
 • Trường hợp xác định hàng hóa nhập khẩu không thuộc đối tượng miễn thuế như khai báo. Thì thu thuế và xử phạt vi phạm (nếu có) theo quy định.

* Bước 3:

 • Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử tự động trừ lùi số lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Tương ứng với số lượng hàng hóa trong Danh mục miễn thuế.
 • Trường hợp thông báo Danh mục bằng giấy, cơ quan hải quan thực hiện cập nhật và trừ lùi số lượng hàng hóa đã xuất khẩu, nhập khẩu. Tương ứng với số lượng hàng hóa trong Danh mục miễn thuế.

* Lưu ý: Trường hợp quà tặng vượt quá hạn mức cho phép của pháp luật thì cá nhân, tổ chức phải làm thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa vượt định mức miễn thuế như sau:

 • Hồ sơ đề nghị miễn thuế được gửi đến Tổng cục Hải quan. Chậm nhất 15 ngày làm việc trước khi làm thủ tục hải quan.
 • Trường hợp hồ sơ đề nghị miễn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Tổng cục Hải quan phải thông báo cho tổ chức, cá nhân để hoàn chỉnh hồ sơ.
 • Trong thời hạn chậm nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ, Bộ Tài chính ban hành quyết định miễn thuế hoặc thông báo không miễn thuế trên cơ sở đề xuất của Tổng cục Hải quan.
 • Căn cứ hồ sơ hải quan và quyết định miễn thuế của Bộ Tài chính, người nộp thuế và cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan thực hiện thủ tục miễn thuế khi làm thủ tục hải quan.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (371 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo