Thủ Tục Xin Giấy Phép Y Tế Kiểm Dịch Thi Thể, Hài Cốt, Tro Cốt

Thủ Tục Xin Giấy Phép Y Tế Kiểm Dịch Thi Thể, Hài Cốt, Tro Cốt
Thủ Tục Xin Giấy Phép Y Tế Kiểm Dịch Thi Thể, Hài Cốt, Tro Cốt

Thủ tục xin giấy phép y tế kiểm dịch thi thể, hài cốt, tro cốt

Kiểm dịch thi thể, hài cốt, tro cốt là kiểm tra của cơ quan y tế để phát hiện các bệnh dịch, giám sát các bệnh truyền nhiễm, giám sát dịch tễ, huyết thanh, căn nguyên, triệu chứng lâm sàng và đánh giá khả năng phát triển, lây lan thành dịch của bệnh truyền nhiễm đối với người, các phương tiện vận tải khi nhập cảnh, xuất cảnh; những hành lí, hàng hoá, thùng chứa, bưu phẩm, bưu kiện khi nhập khẩu, xuất khẩu. Sau đây là thủ tục xin giấy phép y tế kiểm dịch thi thể, hài cốt, tro cốt

1. Thành phần, số lượng hồ sơ xin giấy phép y tế kiểm dịch thi thể, hài cốt, tro cốt

 • Thành phần hồ sơ bao gồm:
  • Giấy khai báo y tế thi thể, hài cốt (bao gồm cả tro cốt);
  • Giấy xác nhận đã qua xử lý y tế của nơi xuất phát:
  • Giấy phép nhập cảnh thi thể, hài cốt về Việt Nam (nếu có)
  • Giấy tờ chứng minh tử vong (đối với thi thể, hài cốt).
 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ đối với 01 thi thể, hài cốt

2. Thủ tục xin giấy phép y tế kiểm dịch thi thể, hài cốt, tro cốt

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có hoạt động kiểm dịch y tế biên giới tại cửa khẩu.

Thời gian nhận hồ sơ:

 • Đối với thi hài, tro, hài cốt nhập cảnh đã về đến sân bay, bưu điện hoặc xuất cảnh mà đã đến ngày phải gởi đi ngay thì nhận hồ sơ ngay lúc nhận được tin báo tất cả các ngày trong năm và 24/24 giờ.
 • Đối với thi hài, tro, hài cốt xuất cảnh chưa đến ngày phải chuyển đi hoặc nhập cảnh nhưng chưa về tới Việt Nam thì nhận hồ sơ tại Khoa Kiểm dịch y tế trong giờ hành chính (sáng từ 7g30 đến 11g30; chiều từ 13g00 đến 17g00).

Bước 3: Kiểm dịch viên kiểm tra hồ sơ và quy cách bảo quản.

Bước 4: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thi thể, hài cốt, tro cốt

 • Thời hạn giải quyết
  • Thời gian hoàn thành việc kiểm tra giấy tờ đối với một thi thể hoặc một hài cốt không quá 15 phút kể từ khi nộp đủ các loại giấy tờ.
  • Thời gian hoàn thành việc kiểm tra thực tế đối với một thi thể hoặc một hài cốt không quá 01 giờ kể từ khi nộp đủ giấy tờ.
  • Thời gian hoàn thành việc xử lý y tế đối với một thi thể hoặc một hài cốt không quá 03 giờ kể từ khi tổ chức kiểm dịch y tế biên giới yêu cầu xử lý y tế. Trước khi hết thời gian quy định 15 phút mà chưa hoàn thành việc xử lý y tế, tổ chức kiểm dịch y tế biên giới phải thông báo gia hạn thời gian xử lý y tế bằngvăn bản, nêu rõ lý do cho người khai báo y tế. Thời gian gia hạn không quá 01 giờ kể từ thời điểm có thông báo gia hạn.

3. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

  • Đối tượng phải khai báo y tế: Thi thể, hài cốt vận chuyển qua biên giới phải được khai báo y tế.
  • Đối tượng kiểm tra giấy tờ: Tất cả các thi thể, hài cốt vận chuyển qua biên giới.
  • Đối tượng kiểm tra thực tế: Tất cả các thi thể, hài cốt vận chuyển qua biên giới.
  • Đối tượng xử lý y tế:
 • Thi thể, hài cốt không có giấy xác nhận đã qua xử lý y tế
 • Thi thể, hài cốt không bảo đảm điều kiện về vệ sinh, vận chuyển theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

4. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có hoạt động kiểm dịch y tế biên giới tại cửa khẩu.

5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế đối với thi thể, hài cốt

6. Cách thức thực hiện

Kiểm tra/ xử lý y tế trực tiếp tại cửa khẩu

7. Trình tự thực hiện

Bước 1. Khai báo y tế đối với thi thể, hài cốt

Người khai báo y tế thực hiện khai, nộp giấy khai báo y tế thi thể, hài cốt, tro cốt, bản chụp giấy xác nhận đã qua xử lý y tế của nơi xuất phát (đối với thi thể, hài cốt ), giấy phép nhập cảnh thi thể, hài cốt về Việt Nam theo quy định của Bộ Ngoại giao và giấy tờ chứng minh tử vong (đối với thi thể, hài cốt) cho tổ chức kiểm dịch y tế biên giới hoặc qua Cổng thông tin một cửa quốc gia trước khi hoàn thành thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Bước 2. Thu thập thông tin

Kiểm dịch viên y tế thu thập thông tin từ giấy khai báo y tế thi thể, hài cốt, bản chụp giấy xác nhận đã qua xử lý y tế của nơi xuất phát (không áp dụng đối với tro cốt), giấy phép nhập cảnh thi thể, hài cốt về Việt Nam theo quy định của Bộ Ngoại giao và giấy tờ chứng minh tử vong (không áp dụng đối với trocốt).

Bước 3. Xử lý thông tin

 • Không cho phép vận chuyển qua biên giới thi thể, hài cốt do mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.
 • Kiểm dịch viên y tế thực hiện giám sát tình trạng vệ sinh, điều kiện vận chuyển đối với thi thể, hài cốt.

Bước 4. Kiểm tra giấy tờ

Kiểm dịch viên y tế kiểm tra các loại giấy tờ sau:

 • Giấy khai báo y tế thi thể, hài cốt (bao gồm cả tro cốt);
 • Giấy xác nhận đã qua xử lý y tế của nơi xuất phát;
 • iấy phép nhập cảnh thi thể, hài cốt về Việt Nam;
 • Giấy tờ chứng minh tử vong (đối với thi thể, hài cốt).

Bước 5. Kiểm tra thực tế

Kiểm dịch viên y tế thực hiện các nội dung sau:

 • Đối chiếu nội dung khai báo y tế với thực tế bảo quản thi thể, hài cốt;
 • Kiểm tra tình trạng vệ sinh, điều kiện vận chuyển theo quy định của Bộ Y tế.

Bước 6. Xử lý y tế

Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế, kiểm dịch viên y tế:

 • Thực hiện hoặc phối hợp với đơn vị có liên quan xử lý y tế theo quy định của pháp luật về mai táng,hỏa táng;
 • Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế đối với thi thể, hài cốt sau khi hoàn thành việc xử lý y tế quy định tại điểm a khoản này.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận