CÔNG TY LUẬT ACC

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh (mở) phòng khám đa khoa mới nhất – Điều kiện, chi phí và kinh nghiệm mở phòng khám đa khoa

Công ty Luật ACC

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh (mở) phòng khám đa khoa mới nhất – Điều kiện, chi phí và kinh nghiệm mở phòng khám đa khoa

Công ty Luật ACC

02/02/2021

Phòng khám đa khoa là một trong các loại hình tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Phòng khám đa khoa được hoạt động khi đáp ứng các điều kiện quy định của pháp luật. Sau đây là điều kiện và thủ tục xin giấy phép phòng khám đa khoa.

Xin giấy phép phòng khám đa khoa
Xin giấy phép phòng khám đa khoa

1. Điều kiện về quy mô khi mở phòng khám đa khoa

Phòng khám đa khoa phải đáp ứng ít nhất các điều kiện sau:

 • Có ít nhất 02 trong 04 chuyên khoa: nội, ngoại, sản, nhi;
 • Có phòng cấp cứu, buồng tiểu phẫu, phòng lưu người bệnh;
 • Cận lâm sàng: Có hai bộ phận xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh.

2. Điều kiện về cơ sở vật chất khi mở phòng khám đa khoa

 • Có nơi tiếp đón người bệnh, phòng cấp cứu, phòng lưu người bệnh và buồng tiểu phẫu. Các phòng khám trong phòng khám đa khoa phải đáp ứng các yêu cầu ít nhất về diện tích như sau:

+ Phòng cấp cứu có diện tích ít nhất 12m2;

+ Phòng lưu người bệnh có diện tích ít nhất 15 (mười lăm) m2 và có ít nhất từ 02 giường lưu trở lên, nếu có từ 03 giường lưu trở lên thì diện tích mỗi giường ít nhất là 05 (năm) m2;

+ Buồng tiểu phẫu có diện tích ít nhất 10 (mười) m2. Riêng đối với phòng khám đa khoa khu vực của Nhà nước phải bảo đảm tiêu chuẩn thiết kế quy định tại Quyết định số 1327/2002/QĐ – BYT ngày 18 tháng 4 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

 • Bảo đảm các điều kiện về an toàn bức xạ, quản lý chất thải y tế, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật;
 • Bảo đảm có đủ điện, nước và các điều kiện khác để phục vụ chăm sóc người bệnh.

3. Về tổ chức nhân sự của phòng khám đa khoa

 • Số lượng bác sỹ làm việc toàn thời gian (cơ hữu) phải đạt tỷ lệ ít nhất là 50% trên tổng số bác sĩ của phòng khám đa khoa;
 • Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám đa khoa phải đáp ứng các điều kiện:

+ Là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề phù hợp với ít nhất một trong các chuyên khoa mà phòng khám đa khoa đăng ký;

+ Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng. Việc phân công, bổ nhiệm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám đa khoa phải được thể hiện bằng văn bản;

+ Làm việc toàn thời gian tại phòng khám đa khoa.

+ Những nhân sự khác làm việc trong phòng khám đa khoa nếu có thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh thì phải có chứng chỉ hành nghề và chỉ được thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi công việc được phân công. Việc phân công phải phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề của người đó.

4. Thiết bị y tế và phạm vi hoạt động chuyên môn của phòng khám đa khoa

 • Phòng khám đa khoa phải có đủ thiết bị, dụng cụ y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn mà phòng khám đa khoa đăng ký.
 • Phạm vi hoạt động chuyên môn của phòng khám được đăng ký theo phạm vi hoạt động chuyên môn được Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê duyệt.

5. Hồ sơ xin giấy phép mở phòng khám đa khoa gồm những gì?

Thành phần hồ sơ theo quy định bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo (PL 13 Thông tư số 41/2011/TT-BYT);
 • Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả người hành nghề;
 • Danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (mẫu PL 6 Thông tư 41/2011/TT-BYT);
 • Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (mẫu PL 14Thông tư 41/2011/TT-BYT);
 • Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề;
 • Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn;
 • Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn;
 • Văn bản chứng minh có nguồn tài chính ổn định.

6. Quy trình thực hiện Thủ tục xin giấy phép phòng khám đa khoa

Bước 1: Nộp hồ sơ

 • Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động về Cục Quản lý khám, chữa bệnh – Bộ Y tế và nhận Phiếu tiếp nhận hồ sơ.
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Cục Quản lý khám, chữa bệnh phải có văn bản thông báo cho cơ sở xin cấp giấy phép hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian giải quyết thủ tục sẽ tính từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung.

Bước 2: Xem xét hồ sơ và thẩm định

 • Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Cục Quản lý khám, chữa bệnh thành lập đoàn thẩm định và tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy phép hoạt động.

Bước 3: Kết quả nhận được

 • Trả giấy phép hoạt động cho phòng khám đa khoa.
 • Trường hợp không cấp giấy phép hoạt động, Bộ Y tế phải có văn bản trả lời và nêu lý do.

Lưu ý: Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Giám đốc Sở Y tế sẽ giao cho bộ phận xử lý, thẩm định hồ sơ cấp giấy phép của Phòng khám và quyết định cấp giấy phép hoạt động cho phòng khám, nếu không cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu lý do.

7. THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TẠI ACC GROUP

ACC Group là công ty chuyên cung cấp dịch vụ thủ tục xin giấy phép phòng khám đa khoa. Trình tự ACC Group thực hiện như sau:

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;
 • Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể soạn hồ sơ;
 • ACC tiến hành soạn hồ sơ khi đã nhận đủ các hồ sơ khách hàng cung cấp;
 • Tư vấn cho khách hàng những điểm cần lưu ý trong hợp đồng;
 • Bàn giao kết quả và thanh lý hợp đồng.

Trên đây là một số thông tin về thủ tục xin giấy phép phòng khám đa khoa. Khi xảy ra tranh chấp, các bên cần tìm hiểu kĩ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình.

Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ