Thủ tục quy trìnhh xin giấy phép phòng khám đa khoa mới 2023
Author

Tham vấn bởi: Đội Ngũ Luật Sư Công ty Luật ACC

Giấy phép phòng khám là một tài liệu pháp lý cấp cho các cơ sở y tế hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Nó là một loại giấy phép quan trọng để một phòng khám hoạt động hợp pháp và tuân thủ các quy định y tế.

Phòng khám đa khoa là một trong các loại hình tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Phòng khám đa khoa được hoạt động khi đáp ứng các điều kiện quy định của pháp luật. Sau đây là điều kiện và thủ tục xin giấy phép phòng khám đa khoa.

Xin giấy phép phòng khám đa khoa
Xin giấy phép phòng khám đa khoa

1. Giấy phép phòng khám là gì?

Giấy phép phòng khám là một văn bản pháp lý được cấp bởi cơ quan y tế hoặc chính quyền địa phương để cho phép một phòng khám hoạt động hợp pháp. Nó chứng nhận rằng phòng khám tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn y tế nhất định để đảm bảo an toàn và chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân.

2. Quy trình các bước cấp giấy phép phòng khám (Ngày 15/06/2023)

Bước 1: Nghiên cứu và chuẩn bị hồ sơ phòng khám

Bước 2: Đăng ký và điền đơn cấp giấy phép phòng khám

Bước 3: Thẩm định hồ sơ

Bước 4: Kiểm tra và thanh tra

Bước 5: Xét duyệt và cấp giấy phép phòng khám

Bước 6: Tài chính và hợp đồng

Quy Trình Các Bước Cấp Giấy Phép Phòng Khám
Quy Trình Các Bước Cấp Giấy Phép Phòng Khám

3. Điều kiện về quy mô khi mở phòng khám đa khoa

Phòng khám đa khoa phải đáp ứng ít nhất các điều kiện sau:

 • Có ít nhất 02 trong 04 chuyên khoa: nội, ngoại, sản, nhi;
 • Có phòng cấp cứu, buồng tiểu phẫu, phòng lưu người bệnh;
 • Cận lâm sàng: Có hai bộ phận xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh.

4. Điều kiện về cơ sở vật chất khi mở phòng khám đa khoa

 • Có nơi tiếp đón người bệnh, phòng cấp cứu, phòng lưu người bệnh và buồng tiểu phẫu. Các phòng khám trong phòng khám đa khoa phải đáp ứng các yêu cầu ít nhất về diện tích như sau:

+ Phòng cấp cứu có diện tích ít nhất 12m2;

+ Phòng lưu người bệnh có diện tích ít nhất 15 (mười lăm) m2 và có ít nhất từ 02 giường lưu trở lên, nếu có từ 03 giường lưu trở lên thì diện tích mỗi giường ít nhất là 05 (năm) m2;

+ Buồng tiểu phẫu có diện tích ít nhất 10 (mười) m2. Riêng đối với phòng khám đa khoa khu vực của Nhà nước phải bảo đảm tiêu chuẩn thiết kế quy định tại Quyết định số 1327/2002/QĐ – BYT ngày 18 tháng 4 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

 • Bảo đảm các điều kiện về an toàn bức xạ, quản lý chất thải y tế, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật;
 • Bảo đảm có đủ điện, nước và các điều kiện khác để phục vụ chăm sóc người bệnh.

5. Về tổ chức nhân sự của phòng khám đa khoa

 • Số lượng bác sỹ làm việc toàn thời gian (cơ hữu) phải đạt tỷ lệ ít nhất là 50% trên tổng số bác sĩ của phòng khám đa khoa;
 • Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám đa khoa phải đáp ứng các điều kiện:

+ Là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề phù hợp với ít nhất một trong các chuyên khoa mà phòng khám đa khoa đăng ký;

+ Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng. Việc phân công, bổ nhiệm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám đa khoa phải được thể hiện bằng văn bản;

+ Làm việc toàn thời gian tại phòng khám đa khoa.

+ Những nhân sự khác làm việc trong phòng khám đa khoa nếu có thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh thì phải có chứng chỉ hành nghề và chỉ được thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi công việc được phân công. Việc phân công phải phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề của người đó.

6. Thiết bị y tế và phạm vi hoạt động chuyên môn của phòng khám đa khoa

 • Phòng khám đa khoa phải có đủ thiết bị, dụng cụ y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn mà phòng khám đa khoa đăng ký.
 • Phạm vi hoạt động chuyên môn của phòng khám được đăng ký theo phạm vi hoạt động chuyên môn được Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê duyệt.

7. Hồ sơ xin giấy phép mở phòng khám đa khoa gồm những gì?

Thành phần hồ sơ theo quy định bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo (PL 13 Thông tư số 41/2011/TT-BYT);
 • Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả người hành nghề;
 • Danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (mẫu PL 6 Thông tư 41/2011/TT-BYT);
 • Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (mẫu PL 14Thông tư 41/2011/TT-BYT);
 • Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề;
 • Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn;
 • Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn;
 • Văn bản chứng minh có nguồn tài chính ổn định.

8. Quy trình thực hiện Thủ tục xin giấy phép phòng khám đa khoa

Bước 1: Nộp hồ sơ

 • Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động về Cục Quản lý khám, chữa bệnh – Bộ Y tế và nhận Phiếu tiếp nhận hồ sơ.
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Cục Quản lý khám, chữa bệnh phải có văn bản thông báo cho cơ sở xin cấp giấy phép hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian giải quyết thủ tục sẽ tính từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung.

Bước 2: Xem xét hồ sơ và thẩm định

 • Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Cục Quản lý khám, chữa bệnh thành lập đoàn thẩm định và tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy phép hoạt động.

Bước 3: Kết quả nhận được

 • Trả giấy phép hoạt động cho phòng khám đa khoa.
 • Trường hợp không cấp giấy phép hoạt động, Bộ Y tế phải có văn bản trả lời và nêu lý do.

Lưu ý: Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Giám đốc Sở Y tế sẽ giao cho bộ phận xử lý, thẩm định hồ sơ cấp giấy phép của Phòng khám và quyết định cấp giấy phép hoạt động cho phòng khám, nếu không cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu lý do.

8. THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TẠI ACC GROUP

ACC Group là công ty chuyên cung cấp dịch vụ thủ tục xin giấy phép phòng khám đa khoa. Trình tự ACC Group thực hiện như sau:

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;
 • Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể soạn hồ sơ;
 • ACC tiến hành soạn hồ sơ khi đã nhận đủ các hồ sơ khách hàng cung cấp;
 • Tư vấn cho khách hàng những điểm cần lưu ý trong hợp đồng;
 • Bàn giao kết quả và thanh lý hợp đồng.

Trên đây là một số thông tin về thủ tục xin giấy phép phòng khám đa khoa. Khi xảy ra tranh chấp, các bên cần tìm hiểu kĩ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình.

✅ Dịch vụ: ⭕Giấy Phép Phòng Khám
✅ Kinh nghiệm: ⭐ Hơn 20 năm kinh nghiệm
✅ Năng lực: ⭐ Chuyên viên trình độ cao
✅ Cam kết:: ⭕ Thủ tục nhanh gọn
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1.828 lượt)

  Liên hệ với chúng tôi

  Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

  tu-van-vien-2

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần báo phí không được để trống

  Bài viết liên quan:

  default_image

  Văn bằng bảo hộ sáng chế là gì? Quy định về hiệu lực

     Chắc hẳn bạn đã từng nghe đến thuật ngữ "Văn bằng bảo hộ sáng chế" nhưng chưa rõ nó là gì và tại sao lại quan trọng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi vào chi tiết về khái niệm này, quy trình đăng ...

  Lượt xem: 1.734

  default_image

  Thương mại hóa sáng chế là gì? Đối tượng tham gia và Nội qui

  Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ về khái niệm thương mại hóa sáng chế, đối tượng tham gia trong quá trình này, và nội qui, quy định quanh việc sáng chế. Bằng cách tập trung vào từ khóa SEO quan trọng ...

  Lượt xem: 3.756

  default_image

  Sáng chế mật là gì? Nội quy, Nguyên tắc bảo vệ sáng chế mật

      Bài viết này sẽ dẫn bạn đi sâu vào thế giới của sáng chế mật - một khía cạnh quan trọng trong lĩnh vực quản lý sáng tạo và sở hữu trí tuệ. Chúng ta sẽ bắt đầu với việc định nghĩa và ý nghĩa của ...

  Lượt xem: 3.318

  default_image

  Những điều cần biết về bằng sáng chế - Điều kiện, Cách đăng kí

      Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về bằng sáng chế, điều kiện để đăng ký nó, cách thức thực hiện quy trình đăng ký, cũng như lợi ích và rủi ro liên quan. Dưới đây, chúng ta sẽ đi sâu vào từng ...

  Lượt xem: 2.451

  default_image

  Người sáng chế tiếng anh là gì? Phân tích các thuật ngữ liên quan

  Người Sáng Chế Tiếng Anh và Thuật Ngữ Liên Quan Tiếng Anh, một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới, đã trải qua một quá trình phát triển dài hơn hàng thế kỷ. Đằng sau sự thành công và sự ...

  Lượt xem: 2.198

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo
  Chat Ngay
  Hotline Tổng đài WhatsApp Zalo báo giá' Chat Zalo