Thủ tục xin giấy cam kết bảo vệ môi trường chăn nuôi

Trang chủ / Blog / Thủ tục xin giấy cam kết bảo vệ môi trường chăn nuôi
Thủ tục xin giấy cam kết bảo vệ môi trường chăn nuôi
Thủ tục xin giấy cam kết bảo vệ môi trường chăn nuôi

Chăn nuôi có hoạt động xả chất, khí, nước thải ra môi trường. Pháp luật quy định chủ thể tiến hành hoạt động này cần cam kết giữ vệ sinh, bảo vệ môi trường. Hãy cùng ACC tìm hiểu về thủ tục xin giấy cam kết bảo vệ môi trường trong chăn nuôi theo quy định pháp luật hiện hành dưới bài viết này.

Theo Luật chăn nuôi năm 2018, hoạt động chăn nuôi là nuôi sinh trưởng, nuôi sinh sản vật nuôi và hoạt động khác có liên quan đến vật nuôi, sản phẩm chăn nuôi phục vụ mục đích làm thực phẩm, khai thác sức kéo, làm cảnh hoặc mục đích khác của con người. Có hai hình thức của hoạt động chăn nuôi là theo hộ gia đình và chăn nuôi trang trại. Vật nuôi phổ biến là gia cầm và gia súc.

Hiện nay, chất thải phát sinh từ các cơ sở chăn nuôi như phân gia súc, gia súc, nước thải vệ sinh chuồng trại, khí thải từ quá trình phân hủy chất thải, mùi hôi đang gây ô nhiễm  đáng kể môi trường xung quanh. Cũng vì lẽ đó, pháp luật hiện hành quy định các cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại phải có các giấy tờ đáp ứng quy định về bảo về môi trường theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường và Nghị định số 40/2019/NĐ-CP quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường.

Dưới đây là quy định Nhóm các dự án về chăn nuôi và chế biến thức ăn chăn nuôi phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc dự án,  phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Dự án Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Đối tượng thuộc cột 3 phải lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường Đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải Công suất từ 200 tấn sản phẩm/năm đến dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm
Dự án đầu tư xây dựng cơ sở nuôi trồng thủy sản Diện tích mặt nước từ 10 ha trở lên, riêng các dự án nuôi quảng canh từ 50 ha trở lên Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải Diện tích mặt nước từ 05 ha đến dưới 10 ha, riêng các dự án nuôi quảng canh từ 10 ha đến dưới 50 ha
Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm; chăn nuôi, chăm sóc động vật hoang dã tập trung Có quy mô chuồng trại từ 500 đầu gia súc hoặc 20.000 đầu gia cầm trở lên

 

Có quy mô từ 50 động vật hoang dã trở lên

Tất cả (trừ dự án đầu tư xây dựng cơ sở chỉ chăm sóc động vật hoang dã tập trung) Có quy mô chuồng trại từ 100 đến dưới 500 đầu gia súc hoặc từ 5.000 đến dưới 20.000 đầu gia cầm

Có quy mô từ 05 động vật hoang dã đến dưới 50 động vật hoang dã

Bên cạnh đó, những cơ sở chăn nuôi có phát sinh lượng nước thải từ 50 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 500 m3/ngày (24 giờ) hoặc chất thải rắn từ 05 tấn/ngày (24 giờ) đến dưới 10 tấn/ngày (24 giờ) hoặc khí thải từ 10.000 m3 khí thải/giờ đến dưới 20.000 m3 khí thải/giờ (bao gồm cả cơ sở đang hoạt động và phần mở rộng) thuộc thẩm quyền xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh.

Có thể thấy, việc xác định thủ tục hành chính về môi trường đối với hoạt động chăn nuôi được căn cứ vào quy mô hoạt động và lượng chất, nước thải ra. Trong đó, kế hoạch bảo vệ môi trường là thủ tục hành chính được thực hiện nhiều nhất.

1. Nội dung của kế hoạch bảo vệ môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường bao gồm: phần thuyết minh và phần thiết kế cơ sở hoặc thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình xử lý chất thải theo quy định của pháp luật về xây dựng; có phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong quá trình thi công xây dựng và khi dự án đi vào vận hành, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định;

Đối với dự án, phương án mở rộng quy mô, nâng công suất của cơ sở đang hoạt động, nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường phải có nội dung đánh giá về tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ môi trường của cơ sở cũ; đánh giá tổng hợp tác động môi trường của cơ sở cũ và dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mở rộng, nâng công suất mới.

2. Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường gồm:

  • 01 văn bản đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, cơ sở chăn nuôi;
  • 03 bản kế hoạch bảo vệ môi trường (kèm theo bản điện tử);
  • 01 báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng (kèm theo bản điện tử).
Thủ tục xin giấy cam kết bảo vệ môi trường chăn nuôi
Thủ tục xin giấy cam kết bảo vệ môi trường chăn nuôi

3. Thời hạn xác nhận

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

4. Thẩm quyền xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

Cơ quan chuyên môn bảo vệ môi trường cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

5. Trình tự, cách thức thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường được chủ dự án, cơ sở chăn nuôi gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc gửi bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp huyện để được xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, cơ quan có thẩm quyền xem xét, xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng một văn bản và nêu rõ lý do cho chủ cơ sở chăn nuôi

Bước 3: Nhận xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 0909928884

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: hotro@accgroup.vn

Viết một bình luận

Language »