Thủ Tục Xin Chứng Nhận VIETGAP Trồng Rau Muống (Thủ Tục 2024)

Trồng rau muống theo tiêu chuẩn VietGAP giúp năng suất đối với sản phẩm cao hơn, đầu ra ổn định hơn do chất lượng đảm bảo và được người tiêu dùng tin tưởng. Để được chứng nhận VietGAP, các cơ sở trồng rau muống trước hết phải thực hiện quy trình đáp ứng TCVN 11892-1:2017 sau đó tiến hành đăng ký chứng nhận tại tổ chức chứng nhận.

Thủ Tục Xin Chứng Nhận VIETGAP Trồng Rau Muống
Thủ Tục Xin Chứng Nhận VIETGAP Trồng Rau Muống

I. Giấy chứng nhận VietGAP

1. VietGAP là gì?

         VietGAP (Vietnamese Good Agricultural Practices) - thực hành nông nghiệp tốt ở Việt Nam. Tiêu chuẩn này bao gồm những yêu cầu trong sản xuất, sơ chế sản phẩm nhằm mục đích đảm bảo: An toàn thực phẩm; Sức khỏe an toàn lao động đối với người sản xuất; Bảo vệ môi trường và Truy nguyên nguồn gốc sản phẩm.

         Đối với các sản phẩm trồng trọt thì đảm bảo thực hiện TCVN 11892-1:2017 về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt tại Việt Nam lĩnh vực trồng trọt.

2. Nội dung Giấy chứng nhận VietGAP

         Về cơ bản, giấy chứng nhận VietGAP bao gồm những thành phần như sau:

 • Tên giấy chứng nhận - Giấy chứng nhận VietGAP;
 • Thông tin của tổ chức thực hiện chứng nhận VietGAP: tên tổ chức, logo, slogan, thông tin liên hệ;
 • Thông tin của doanh nghiệp đăng ký chứng nhận VietGAP: tên công ty, logo, slogan, thông tin liên hệ;
 • Thông tin về sản phẩm cần chứng nhận VietGAP;
 • Phương thức đánh giá sự phù hợp;
 • Dấu chứng nhận VietGAP;
 • Thông tin về hiệu lực giấy chứng nhận: Ngày chứng nhận; Ngày phát hành giấy chứng nhận; Ngày hết hạn giấy chứng nhận;
 • Mã truy xuất chứng chỉ VietGAP;
 • Chữ ký và dấu xác nhận của tổ chức thực hiện chứng nhận VietGAP cho doanh nghiệp.

3. Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận VietGAP

         Khi muốn đạt chứng nhận VietGAP, các nhà (người) sản xuất cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Đảm bảo các tiêu chuẩn về nhân sự: Người trực tiếp quản lý VietGAP, người lao động, người kiểm tra nội bộ phải được tập huấn về VietGAP trồng trọt hoặc có Giấy xác nhận kiến thức An toàn thực phẩm.
 • Điều kiện tiêu chuẩn về cơ sở vật chất: Đáp ứng các yêu cầu trong TCVN 118921:2017 bao gồm: Dụng cụ chứa hoặc kho phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các hóa chất khác; Nhà sơ chế, nhà bảo quản sản phẩm (nếu có); Trang thiết bị, máy móc, dụng cụ phục vụ sản xuất, sơ chế;…
 • Về quy trình sản xuất: Phải có quy trình sản xuất nội bộ cho từng cây trồng hoặc nhóm cây trồng phù hợp với điều kiện của từng cơ sở sản xuất và các yêu cầu của VietGAP trồng trọt.
 • Đối với quá trình sản xuất: Đưa ra quy trình cụ thể đảm bảo phù hợp Tiêu chuẩn từ khâu đánh giá, lựa chọn khu vực sản xuất; Quản lý đất, giá thể, nước và vật tư đầu vào (Đất, giá thể, nước; Giống; Phân bón và chất bổ sung; Thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất) đến khâu thu hoạch, bảo quản và vận chuyển sản phẩm; Quản lý rác thải và đảm bảo an toàn cho người lao động.

II. Đăng ký chứng nhận VietGAP trồng rau muống

1. Trồng rau muống theo tiêu chuẩn VietGAP

 • Đáp ứng đầy đủ các quy trình, điều kiện, yêu cầu theo TCVN 11892-1:2017.
 • Đảm bảo thực hiện đúng tiêu chuẩn ngay từ khâu chọn địa điểm, làm đất, chọn giống cây rau muống, nguồn nước sử dụng cho hoạt động tưới tiêu.
 • Các nhà sản xuất rau muống VietGAP cần phải ghi chép đồng ruộng vào sổ nhật ký, đối với những khu vực phun thuốc cần đặt biển báo để đảm bảo ruộng rau được cách ly đủ ngày.
 • Đảm bảo thời gian thu hoạch rau vào buổi sáng sớm hoặc ban đêm để rau được tươi.
 • Tuân thủ các quy định: Không sử dụng thuốc hóa học, phải sử dụng thuốc sinh học; không dùng nhớt khi trồng rau; không dùng nước bẩn sơ chế rau; tuân thủ sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định.
 • Đảm bảo điều kiện an toàn lao động

2. Đăng ký chứng nhận VietGAP trồng rau muống

         Để đăng ký chứng nhận VietGAP, nhà sản xuất, trồng rau muống cần tiến hành đăng ký với tổ chức cấp chứng nhận đã được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền và đảm bảo đủ điều kiện để chứng nhận VietGAP.

3. Điều kiện cấp chứng nhận VietGAP đối với trang trại trồng rau muống

         Trang trại cần đáp ứng các tiêu chuẩn về:

 • Diện tích trang trại;
 • Số lượng địa điểm trồng trọt;
 • Số lượng hộ dân tham gia;
 • Đảm bảo về thời gian thu hoạch;
 • Báo cáo kiểm tra, đánh giá nội bộ

4. Quy trình đăng ký chứng nhận VietGAP trồng rau muống

         Bước 1: Đăng ký chứng nhận

         Nhà sản xuất nộp hồ sơ đăng ký chứng nhận đến tổ chức chứng nhận VietGAP, thành phần cần có trong hồ sơ đăng ký bao gồm:

 • Giấy đăng ký chứng nhận VietGAP. Trong trường hợp nhà sản xuất đăng ký chứng nhận VietGAP là tổ chức gồm nhiều thành viên, cần gửi kèm Danh sách thành viên (họ tên, địa chỉ, địa điểm, diện tích sản xuất);
 • Bản đồ giải thửa và phân lô khu vực sản xuất, bản thuyết minh về thiết kế, bố trí mặt bằng khu vực sản xuất, xử lý sau thu hoạch, sơ chế, bảo quản;
 • Kết quả kiểm tra. đánh giá nội bộ theo quy định của nhà sản xuất;
 • Một số giấy tờ khác như: Các quy trình sản xuất, sơ chế sản phẩm; Các giấy tờ có liên quan: kết quả phân tích; Giấy chứng nhận tập huấn kỹ thuật cho người lao động do Tổ chức đơn vị có thẩm quyền cấp,…

         Bước 2: Xem xét ký kết Hợp đồng với tổ chức chứng nhận

         Tổ chức chứng nhận và nhà sản xuất thỏa thuận ký hợp đồng chứng nhận VietGAP nếu cơ sở đủ điều kiện để được chứng nhận VietGAP.

         Bước 3: Chuẩn bị đánh giá, xem xét hồ sơ

         Bước 4: Đánh giá thực tiễn tại cơ sở

 • Có thể chia thành hai hoặc nhiều giai đoạn tùy thuộc vào thực tiễn tuân thủ các tiêu chuẩn của cơ sở về VietGAP
 • Lấy mẫu thử nghiệm và phân tích sản phẩm rau muống và đánh giá đạt chuẩn VietGAP.

         Bước 5: Thẩm xét hồ sơ

 • Tổ chức chứng nhận thực hiện thẩm xét hồ sơ sau khi đã đánh giá thực tiễn tại cơ sở.
 • Hướng dẫn nhà sản xuất, trồng rau muống hoàn thiện, bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ thiếu/không hợp lệ.

         Bước 6: Cấp chứng nhận VietGAP trồng rau muống

 • Trường hợp nhà sản xuất, đơn vị trồng rau muống đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tổ chức chứng nhận thực hiện cấp chứng nhận VietGAP trồng rau muống cho cơ sở có đề nghị.
 • Thời hạn chứng nhận VietGAP không quá 03 (ba) năm.

         Bước 7: Đánh giá và giám sát định kỳ

         Bước 8: Đánh giá chứng nhận lại

         02 (hai) tháng trước khi giấy chứng nhận VietGAP trồng rau muống hết lực, cơ sở đăng ký với tổ chức chứng nhận VietGAP để được đánh giá và chứng nhận lại.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (907 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo