Thủ tục xin chứng nhận VIETGAP như thế nào? (2023)
Author

Tham vấn bởi: Đội Ngũ Luật Sư Công ty Luật ACC

Tiêu chuẩn VietGAP là các quy định về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản ở Việt Nam. Việc đáp ứng các tiêu chuẩn và được cấp Chứng nhận sẽ giúp đơn vị sản xuất, kinh doanh nông nghiệp tăng giá trị cũng như lợi thế cạnh tranh. Mời Quý khách theo dõi Thủ tục xin chứng nhận VIETGAP (Hồ sơ và thủ tục 2023) để hiểu rõ hơn.

THIẾU HÌNH 

1. Chứng nhận VIETGAP là gì?

VietGAP (Vietnamese Good Agricultural Practices) là các quy định về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản ở Việt Nam; bao gồm những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, thu hoạch, sơ chế đảm bảo sản phẩm an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khoẻ người sản xuất và người tiêu dùng, bảo vệ môi trường và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Tiêu chuẩn VietGAP áp dụng đối với sản phẩm trồng trọt là Tiêu chuẩn Quốc gia số TCVN 11892-1:2017 – Thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) – Phần 1: Trồng trọt.

2. Đăng ký tiêu chuẩn VietGAP đối với sản phẩm gì?

Tiêu chuẩn VietGAP theo TCVN 11892-1:2017 áp dụng đối với các sản phẩm:

 • Rau ăn lá, rau ăn củ, rau ăn quả các loại;
 • Trái cây các loại;
 • Chè các loại;
 • Ngũ cốc các loại (lúa, ngô, đậu tương, khoai, sắn, …;
 • Cà phê, ca cao, hạt tiêu, điều, …

3. Điều kiện được cấp chứng nhận VietGAP

Tại Việt Nam, VietGAP được ban hành vào ngày 28/1/2008, và áp dụng Tiêu chuẩn Quốc gia số TCVN 11892-1:2017 – Thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) – Phần 1: Trồng trọt.

Để được cấp chứng nhận của vietgap - chứng nhận tiêu chuẩn vietgap - cấp chứng nhận vietgap, các tổ chức, doanh nghiệp cần đáp ứng đầy đủ 4 tiêu chí về điều kiện chứng nhận vietgap sau:

 • Thứ nhất là về kỹ thuật sản xuất.
 • Thứ hai là tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, bao gồm các biện pháp đảm bảo không có hóa chất nhiễm khuẩn hoặc ô nhiễm vật lý khi thu hoạch.
 • Thứ ba là tiêu chuẩn về môi trường làm việc, mục đích nhằm ngăn chặn việc lạm dụng sức lao động của nông dân.
 • Thứ tư là truy tìm nguồn gốc sản phẩm; tiêu chuẩn này cho phép xác định được những vấn đề từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

4. Lựa chọn đơn vị cấp chứng nhận VietGAP

Để đăng ký chứng nhận VietGAP, Quý khách hàng cần phải lựa chọn cho mình tổ chức chứng nhận vietgap - công ty chứng nhận vietgap phù hợp, có khả năng thẩm định và cấp chứng nhận.

Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT có quy định điều kiện đối với tổ chức chứng nhận VietGAP như sau: Đơn vị sự nghiệp hoạt động dịch vụ kỹ thuật, doanh nghiệp, chi nhánh của tổ chức chứng nhận tại Việt Nam được chỉ định là tổ chức chứng nhận VietGAP khi đáp ứng các điều kiện dưới đây:

 • Thứ nhất được thành lập theo quy định của pháp luật, có chức năng, phạm vi hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận sản phẩm, hàng hóa.
 • Thứ hai hệ thống quản lý và năng lực hoạt động chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7457:2004 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC Guide 65:1996 – Yêu cầu chung đối với các tổ chức điều hành hệ thống chứng nhận sản phẩm (gọi chung là TCVN 7457:2004) về lĩnh vực đề nghị chỉ định.
 • Thứ ba luôn có ít nhất 02 chuyên gia đánh giá cho từng lĩnh vực thuộc biên chế chính thức hoặc lao động ký hợp đồng dài hạn đáp ứng các điều kiện quy định.

Các điều kiện cụ thể đối với chuyên gia đánh giá chứng chỉ vietgap - đăng ký tiêu chuẩn vietgap đó là:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành nuôi trồng thủy sản, thú y thủy sản, sinh học đối với lĩnh vực thủy sản; trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông học, sinh học đối với lĩnh vực trồng trọt; chăn nuôi, thú y, sinh học đối với lĩnh vực chăn nuôi.
 • Có kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực được đánh giá ít nhất 02 năm liên tục.
 • Có chứng chỉ đào tạo về nghiệp vụ đánh giá VietGAP theo lĩnh vực tương ứng do cơ quan chỉ định cấp.
 • Có năng lực đánh giá đáp ứng quy định trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 19011:2003 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO 19011:2002 – Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và/hoặc hệ thống quản lý môi trường.
 • Có chứng chỉ đào tạo TCVN ISO 9001:2008 hoặc ISO 9001:2008 hoặc các phiên bản của ISO 9001– Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu trong trường hợp đánh giá cơ sở sản xuất nhiều thành viên do đơn vị trong nước hoặc nước ngoài có chức năng, nhiệm vụ về đào tạo chứng chỉ này cấp (gọi chung là TCVN ISO 9001:2008).

Tổ chức chứng nhận phải có tối thiểu 01 chuyên gia đánh giá đáp ứng đầy đủ các quy định trên. Đối với các chuyên gia đánh giá còn lại nếu tốt nghiệp đại học lĩnh vực này muốn làm chuyên gia đánh giá lĩnh vực mới phải bổ sung chứng chỉ đào tạo chuyên môn kỹ thuật về lĩnh vực mới đó do các trường đại học chuyên ngành cấp theo hướng dẫn cụ thể của cơ quan chỉ định và giám sát (cơ quan chỉ định).

5. Quy trình chứng nhận VietGAP

Để thực hiện thủ tục đăng ký chứng nhận vietgap - đăng ký vietgap xin giấy chứng nhận vietgap, các cá nhân hoặc tổ chức chứng nhận phải thực hiện như sau:

1. Nộp hồ sơ đăng ký chứng nhận VietGAP

Hồ sơ chứng nhận VietGAP bao gồm

 • Giấy đăng ký chứng nhận VietGAP. Trong trường hợp nhà sản xuất đăng ký kiểm tra chứng nhận VietGAP là tổ chức có nhiều thành viên thì cần gửi kèm theo Danh sách thành viên (họ tên, địa chỉ, địa điểm, diện tích sản xuất);
 • Bản đồ giải thửa và phân lô khu vực sản xuất, bản thuyết minh về thiết kế, bố trí mặt bằng khu vực sản xuất, xử lý sau thu hoạch, sơ chế, bảo quản;
 • Kết quả kiểm tra nội bộ theo quy định;
 • Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký. Tổ chức Chứng nhận xem xét hồ sơ, hướng dẫn bằng văn bản cho nhà sản xuất bổ sung hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng quy định.

Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ. Tổ chức Chứng nhận thỏa thuận để ký hợp đồng chứng nhận VietGAP với nhà sản xuất.

2. Kiểm tra chứng nhận VietGAP

 • Trong thời hạn không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi ký Hợp đồng Chứng nhận, Tổ chức Chứng nhận thành lập Đoàn kiểm tra và thực hiện kiểm tra lần đầu tại địa điểm sản xuất của nhà sản xuất.
 • Trong thời hạn không quá 10 (mười) ngày làm việc sau khi kết thúc kiểm tra, Tổ chức Chứng nhận cấp Giấy chứng nhận VietGAP cho nhà sản xuất đủ điều kiện.

3. Hiệu lực của Giấy chứng nhận VietGAP

 • Giấy chứng nhận VietGAP có hiệu lực tối đa 02 (hai) năm kể từ ngày cấp;
 • Giấy chứng nhận VietGAP được gia hạn tối đa 03 (ba) tháng đối với trường hợp cơ sở sản xuất được cấp Giấy chứng nhận nhưng không tiếp tục đăng ký cấp lại sau khi hết hạn;
 • Công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGAP.

Nhà sản xuất được cấp Giấy chứng nhận VietGAP gửi hồ sơ công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGAP đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi nhà sản xuất đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hồ sơ bao gồm:

 • Bản công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGAP;
 • Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ;

6. Danh sách các tổ chức chứng nhận VietGAP tại TP HCM

STT
TÊN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN VIETGAP
1
Công ty CP giám định và khử trùng FCC
2
Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp HCM
3
Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4
4
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3
5
Công ty cổ phần giám định cà phê và hàng hóa xuất khẩu (CAFECONTROL)

7. Một số câu hỏi thường gặp về thủ tục xin chứng nhận vietgap

Hiệu lực của Giấy chứng nhận VietGAP

Giấy chứng nhận VetGAP có hiệu lực tối đa 2 năm kể từ ngày cấp.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ của ACC

 • Giá trọn gói và không phát sinh.
 • Tiết kiệm chi phí đi lại và thời gian công sức của khách hàng.
 • Cung cấp hồ sơ rất đơn giản, tư vấn miễn phí
 • Làm đúng quy định với chi phí hợp lý, tiết kiệm cho khách hàng.
 • Đội ngũ nhân viên có chuyên môn, trình độ

Chi phí khi sử dụng dịch vụ của ACC

Công ty ACC cung cấp dịch vụ và tư vấn thủ tục xin chứng nhận vietgap với chi phí thấp giúp quý khách hàng hoàn thiện hồ sơ, các thủ tục pháp lý nhanh chóng và chính xác nhất.

Trên đây là toàn bộ nội dung mà ACC cung cấp về chứng nhận vietgap - chi phí chứng nhận vietgap - chi phí đăng ký vietgap - quy trình chứng nhận vietgap - chứng chỉ vietgap - đăng ký tiêu chuẩn vietgap - tổ chức chứng nhận vietgap - chứng nhận vietgap là gì - giấy chứng nhận vietgap - xin chứng nhận vietgap - báo giá chứng nhận vietgap - chứng nhận của vietgap - chứng nhận tiêu chuẩn vietgap - cấp chứng nhận vietgap - chi phí chứng nhận vietgap - cấp giấy chứng nhận vietgap - dịch vụ chứng nhận vietgap - đăng ký chứng nhận vietgap - quy định chứng nhận vietgap - điều kiện chứng nhận vietgap - quy định về chứng nhận vietgap - đơn vị cấp chứng nhận vietgap - thủ tục đăng ký chứng nhận vietgap - đăng ký vietgap xin giấy chứng nhận vietgap - giá chứng nhận vietgap - hồ sơ chứng nhận vietgap - giấy chứng nhận vietgap là gì - vietgap là gì - làm giấy chứng nhận vietgap ở đâu - làm giấy chứng nhận vietgap quy trình lấy chứng nhận vietgap - mẫu chứng nhận vietgap - chi phí cho chứng nhận vietgap - quy trình chứng nhận vietgap - quy trình xin chứng nhận vietgap - quy trình cấp chứng nhận vietgap - tổ chức chứng nhận vietgap - công ty chứng nhận vietgap do ACC cung cấp.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1.875 lượt)

  Liên hệ với chúng tôi

  Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

  tu-van-vien-2

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần báo phí không được để trống

  Bài viết liên quan:

  default_image

  Thủ tục xin visa c3-1 Hàn Quốc 10 năm [Chi tiết nhất 2023]

  Khi nói đến việc du lịch hoặc công tác tại Hàn Quốc, việc sở hữu một visa hợp lệ là điều không thể thiếu. Đặc biệt, visa c3-1 10 năm đã trở thành một lựa chọn hàng đầu cho nhiều người Việt Nam. Bài ...

  Lượt xem: 3.489

  default_image

  Thủ tục xin visa c3-1 Hàn Quốc 5 năm [Chi tiết nhất 2023]

  Đến với Hàn Quốc, một quốc gia với nền văn hóa độc đáo, lịch sử hào hùng và cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, nhiều người mong muốn có cơ hội được trải nghiệm lâu dài tại đây. Đặc biệt, visa c3-1 5 năm ...

  Lượt xem: 3.975

  a-1

  Divorce petition

  1.The divorce process The divorce begins with a petition for divorce. The petition is drafted by one spouse (the sponsor) and sent to the other spouse. The petition will then be filed in state court ...

  Lượt xem: 1.642

  default_image

  HƯỚNG DẪN TRA CỨU NGÀNH NGHỀ KINH DOANH THEO MÃ SỐ THUẾ

  HƯỚNG DẪN TRA CỨU NGÀNH NGHỀ KINH DOANH THEO MÃ SỐ THUẾ Bước 1:  Truy cập vào website:  Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp .  Trang chủ của trang web Cổng thông tin quốc gia về đăng ký ...

  Lượt xem: 1.402

  default_image

  Bệnh viện ung bướu cơ sở 2

  Cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TP.HCM vận hành toàn bộ hoạt động khám chữa bệnh Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 chính thức đi vào hoạt động toàn bộ với 16 phòng mổ. Bệnh nhân có chỗ chờ đợi khám, chữa ...

  Lượt xem: 1.261

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo
  Chat Ngay
  Hotline Tổng đài WhatsApp Zalo báo giá' Chat Zalo