Thủ Tục Xin Cấp Lại Giấy Phép Lập Cơ Sở Bán Lẻ Cập Nhật 2024

Giấy phép lập cơ sở bán lẻ là văn bản chấp thuận do cơ quan nhà nước cấp cho nhà đầu tư nước ngoài lập cơ sở bán lẻ tại Việt Nam. Vậy phải giải quyết như thế nào nếu giấy phép này bị mất, hay hư hỏng? ACC xin giới thiệu Thủ tục xin cấp lại giấy phép lập cơ sở bán lẻ cập nhật 2023.

Thủ Tục Xin Cấp Lại Giấy Phép Lập Cơ Sở Bán Lẻ
Thủ Tục Xin Cấp Lại Giấy Phép Lập Cơ Sở Bán Lẻ

1. Giấy phép lập cơ sở bán lẻ là gì?

Giấy phép lập cơ sở bán lẻ một trong những văn bản mà nhà đầu tư nước ngoài phải có để thực hiện hoạt động kinh doanh bán lẻ.

Khác với trước đây, khi Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề bán lẻ sẽ được coi đồng thời là giấy phép kinh doanh cho cơ sở bán lẻ thứ nhất, thì nay thủ tục đã hoàn toàn đổi khác. Nghĩa là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ sẽ phải có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy phép kinh doanh và giấy Giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Mỗi cơ sở BL sẽ phải có một giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

2. Xin cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ khi nào?

Nghị định 09/2018/NĐ-CP đã quy định, các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài khi muốn lập cơ sở bán lẻ tại Việt Nam cần phải được cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

Với những trường hợp doanh nghiệp có kinh doanh bán lẻ nhưng không lập cơ sở bán lẻ, thì doanh nghiệp chỉ cần có Giấy phép kinh doanh mà không cần có Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

3. Điều kiện cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Điều kiện để được cấp Giấy phép lập CSBL của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:

Đối với việc lập cơ sở bán lẻ thứ nhất:

 • Có kế hoạch về tài chính để lập cơ sở bán lẻ;
 • Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã được thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên;
 • Địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý.

Theo quy định thì khi lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở BL thứ nhất, các nhà đầu tư phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT), trừ trường hợp cơ sở bán lẻ đó có diện tích dưới 500m2, được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini.

Như vậy, tùy từng trường hợp mà nhà đầu tư cần đáp ứng điều kiện khác nhau để được cấp giấy phép cơ sở bán lẻ. Việc kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) cần phải lập Hội đồng với sự tham gia của các đại diện các phòng, ban trực thuộc UBND Quận, huyện nơi đặt cơ sở bán lẻ.

Những nhu cầu kinh tế (ENT) cần phải kiểm tra khi thành lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất bao gồm:

 • Quy mô của khu vực thị trường địa lý chịu ảnh hưởng khi cơ sở bán lẻ hoạt động;
 • Số lượng các cơ sở bán lẻ đang hoạt động trong khu vực thị trường địa lý;
 • Tác động của cơ sở bán lẻ tới sự ổn định của thị trườngvà hoạt động kinh doanh của các cơ sở bán lẻ, chợ truyền thống trong khu vực thị trường địa lý;
 • Ảnh hưởng của cơ sở bán lẻ tới mật độ giao thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy trong khu vực thị trường địa lý;
 • Khả năng đóng góp của cơ sở bán lẻ đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của khu vực thị trường địa lý, cụ thể:
  • Tạo việc làm cho lao động trong nước;
  • Đóng góp cho sự phát triển và hiện đại hóa ngành bán lẻ trong khu vực thị trường địa lý;
  • Cải thiện môi trường và điều kiện sống của dân cư trong khu vực thị trường địa lý;
  • Khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước.

4. Cấp lại giấy phép lập cơ sở bán lẻ khi nào?

Giấy phép lập cơ sở bán lẻ được cấp lại trong trường hợp bị mất hoặc bị hỏng (Điều 33 Nghị định 09/2018/NĐ-CP).

Trong trường hợp này, doanh nghiệp lập hồ sơ xin cấp lại giấy phép lập cơ sở bán lẻ đến Cơ quan cấp phép - ở đây là Sở Công Thương nơi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt cơ sở bán lẻ thực hiện việc cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

5. Hồ sơ cấp lại giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Hồ sơ cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ bao gồm: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP). Cụ thể:

Mẫu số 06

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

, ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ SỐ ...

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố…………………..

 1. Thông tin về doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: .............................................................................................................

Mã số doanh nghiệp: .........................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ..........................................................................................................

Điện thoại:…………………… Fax:………………. Email:……………. Website:..................

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:.............................................................

Giấy phép lập cơ sở bán lẻ số... do... cấp lần đầu ngày... tháng... năm....; cấp đăng ký thay đổi lần1... ngày...tháng...năm...

 1. Đề nghị cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ số... do... cấp ngày... tháng... năm... như sau:

Lý do cấp lại: ......................................................................................................................

III. Doanh nghiệp cam kết

 1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Đơn và Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.
 2. 2. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật Việt Nam, quy định của Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ và các văn bản của cơ quan có thẩm quyền./.
Các tài liệu gửi kèm:
1. …;
2. …;
3. ….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tênđóng dấu)

_______________

1 Ghi đăng ký thay đổi lần gần nhất của Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đề nghị gia hạn.

6. Trình tự cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Trình tự thực hiện thủ tục xin cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ như sau:

 • Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ 01 bộ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc qua mạng điện tử (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép.
 • Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ, trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời và nêu rõlý do.
 • Bước 3: Nhận kết quả.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (830 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo