Thủ Tục Xin Cấp Lại Giấy Chứng Nhận Cửa Hàng Đủ Điều Kiện Bán Lẻ Xăng Dầu 2022

Hiện nay, xăng dầu là mặt hàng thiết yếu, đáp ứng nhu cầu rất lớn trong đời sống xã hội. Theo đó có rất nhiều đơn vị tổ chức, cá nhân kinh doanh loại mặt hàng này. Tuy nhiên Kinh doanh xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, do đó để thẩm định cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp phải chuẩn bị các loại giấy tờ sau để kiểm tra:

 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy;
 • Đăng ký cam kết bảo vệ môi trường theo quy định;
 • Giấy kiểm định cột bơm;
 • Bằng thuyền trưởng, Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm về cháy nổ (nếu điểm kinh doanh xăng dầu là tàu, ghe).

Trường hợp cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã được cấp giấy chứng nhận của hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu nhưng bị mất, cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác thì phải tiến hành thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

ACC với dịch vụ pháp lý “Thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận cửa hàng đủ kiều kiện  bán lẻ xăng dầu” gửi đến quý khách hàng với mong muốn cung cấp những thông tin pháp lý chính xác và tin cậy nhất. Mời bạn thao khảo chi tiết về dịch vụ này.

Thủ Tục  Xin Cấp Lại Giấy Chứng Nhận Cửa Hàng Đủ Điều Kiện Bán Lẻ Xăng Dầu
Thủ Tục  Xin Cấp Lại Giấy Chứng Nhận Cửa Hàng Đủ Điều Kiện Bán Lẻ Xăng Dầu

1. Khái niệm

            Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu giấy chứng nhận được cấp cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu có địa điểm phù hợp, đáp ứng điều kiện về thiết kế, xây dựng, trang thiết bị, cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh.

2. Những trường hợp được cấp lại

            Thủ tục đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu được thực hiện trong những trường hợp sau:

 • Cấp lại do bị mất;
 • Cấp lại cho bị cháy;
 • Cấp lại do bị tiêu hủy;
 • Cấp lại do giấy chứng nhận đã hết hiệu lực.

 

3. Thời hạn hiệu lực

            Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu có  hiệu lực  trong vòng năm (05) năm kể từ ngày cấp mới.

4. Thành phần và số lượng hồ sơ

a. Trường hợp xin cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đáp ứng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu do bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy hồ sơ cần chuẩn bị như sau:

 • Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu: Mẫu số 3 tại phụ lục kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.
 • Bản gốc hoặc bản sao Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (Nếu có).

b. Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đáp ứng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu do giấy chứng nhận đã hết hiệu lực gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu: Mẫu 06 tại phụ phụ lục kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu;
 • Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Khoản 3 Điều 24 Nghị định 83/2014/NĐ-CP và tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu;
 • Bản sao chứng chỉ hoặc giấy tờ tương đương về đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng theo quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định 83/2014/NĐ-CP.

            * Lưu ý: Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu do hêt hiệu lực thì thương nhân phải lập hồ sơ như yêu cầu và gửi về Sở Công Thương trước ba mươi (30) ngày, trước khi giấy xác nhận hết hiệu lực.

c. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

5. Cơ quan tiếp nhận và thời gian giải quyết hồ sơ.

a. Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả:

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định thủ tục hành chính: Sở Công Thương;
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương

b. Thời gian giải quyết hồ sơ: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

6. Những câu hỏi thường gặp?

Thủ tục đăng ký cấp lại?

            Thủ tục đăng ký cấp lại giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu được tiến hành như sau:

            Thương nhân sẽ nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ (nêu tại Mục 5) - ACC sẽ thay mặt quý khách hàng nộp hồ sơ. Tại đây hồ sơ được xem xét xử lý theo  quy định, cụ thể:

 • Sau khi nhận hồ sơ từ khách hàng ACC sẽ thay mặt khách hàng nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương.
 • Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương tiến hành kiểm tra hồ sơ sau đó viết giấy biên nhận vào sổ hồ sơ đến. Đối với trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận Sở Công Thương sẽ có văn bản yêu cầu bổ sung.
 • Sở Công Thương xem xét, thẩm định và cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Trường hợp bị từ chối do không đủ điều kiện Sở Công Thương sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • ACC sẽ thay mặt quý khách hàng nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương.

Kết quả, phí và lệ phí?

 1. Kết quả: Giấy chứng nhận
 2. Phí và lệ phí:
 • Địa bàn thị xã; thành phố:
  • 1.400.000 đ/lần/doanh nghiệp (bao gồm lệ phí cấp giấy và phí thẩm định);
  • 600.000 đ/lần/hộ cá thể (bao gồm lệ phí cấp giấy và phí thẩm định).
 • Địa bàn huyện:
  • 700.000 đ/lần/doanh nghiệp (bao gồm lệ phí cấp giấy và phí thẩm định);
  • 300.000 đ/lần/hộ cá thể (bao gồm lệ phí cấp giấy và phí thẩm định).

Mức phạt cụ thể khi hoạt động không có giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu?

Đối với hành vi kinh doanh xăng dầu khi không có Giấy chứng nhận cửa hàng đáp ứng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đã được quy định cụ thể tại Nghị Định 67/2017/NĐ-CP với những mức phạt cụ thể như sau:

 • Trường hợp Kinh doanh xăng dầu khi không có giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu hoặc Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đã hết thời hạn hiệu lực; Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu dầu đã bị tước và thu hồi thì bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng
 • Chủ thể có hành vi vi phạm còn bị áp dụng hình thức phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động kinh doanh xăng dầu của cửa hàng bán lẻ xăng dầu từ 01 tháng đến 03 tháng và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm.

Dịch vụ đăng ký cấp lại giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu thuộc TPHCM của ACC?

Thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu là việc không quá phức tạp nếu có thời gian, nhưng dưới góc độ là doanh nghiệp thường không có thời gian để tìm hiểu, cũng như đi lại nhiều để lo các thủ tục hồ sơ pháp lý. ACC muốn hợp tác để được hỗ trợ quý khách hàng, với nhiều năm kinh nghiệm thì chúng tôi tối đa hóa các thủ tục và thời gian đăng ký cho quý khách hàng. Dưới đây là chi tiết và quy trình thực hiện công việc mà ACC sẽ đại diện doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể tùy theo tình trạng thực tế của bạn;
 • Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể soạn hồ sơ;
 • ACC tiến hành soạn hồ sơ khi đã nhận đủ các hồ sơ doanh nghiệp cung cấp;
 • Nộp hồ sơ lên Cơ quan tiếp nhận và báo cáo tiến độ cho doanh nghiệp.

Hi vọng rằng với những chia sẻ trên đây sẽ giúp ích được cho Qúy đọc giả. Để hiểu hơn về vấn đề  này Qúy đọc giả có thể liên hệ trực tiếp với ACC để được tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc mà khách hàng đang gặp phải.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1174 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo