Thủ Tục Xin Cấp Lại GCN Đủ Điều Kiện Làm Đại Lý Bán Lẻ Xăng Dầu

logo accACC
Hoài Thắm

Thủ Tục Xin Cấp Lại GCN Đủ Điều Kiện Làm Đại Lý Bán Lẻ Xăng Dầu
Thủ Tục Xin Cấp Lại GCN Đủ Điều Kiện Làm Đại Lý Bán Lẻ Xăng Dầu

GCN đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu hay còn gọi là Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu loại giấy tờ có pháp lý quan trọng, đảm bảo cho thương nhân được kinh doanh bằng hình thức đại lý bán lẻ xăng dầu. Tuy nhiên, tình trạng mất, cháy, hay bị tiêu hủy bởi các hình thức khác là việc hoàn toàn có thể xảy ra nếu bất cẩn. Vậy, thủ tục cấp lại GCN đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu phải thực hiện như thế nào khi bạn thuộc các trường hợp trên?

ACC xin được tư vấn về thủ tục cấp lại GCN đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu như sau:

1. Đại lý bán lẻ xăng dầu là gì? Điều kiện để làm đại lý bán lẻ xăng dầu

 • Hiện nay việc kinh doanh xăng dầu dược Nhà nước quy định rất chi tiết về các điều kiện để được kinh doanh loại mặt hàng đặc biệt này. Tùy từng mô hình kinh doanh khác nhau sẽ có các điều kiện khác nhau. Theo quy định của Nghị định 83/2014/NĐ-CP, về kinh doanh xăng dầuvà Nghị định 08/2018/NĐ-CP, thì thương nhân đáp ứng đủ điều kiện sẽ được kinh doanh xăng dầu.
 • Đại lí bán lẻ xăng dầu là thương nhân làm đại lý để thực hiện việc bán lẻ xăng dầu tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu của mình cho bên giao đại lý là thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc tổng đại lý kinh doanh xăng dầu để hưởng thù lao.
 • Thương nhân muốn làm đại lý bán lẻ xăng dầu phải đáp ứng đủ điều kiện luật định. Theo quy định tại Điều 19 của Nghị định 83/2014/NĐ-CP  về kinh doanh xăng dầu thì những điều kiện đó là:
  • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp và trong Giấy chứng nhậnđăng kí doanh nghiệp có đăng kí kinh doanh xăng dầu.
  • Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Điều 25 NĐ 83/2014/NĐ-CP.
  • Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Điều kiện để được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Sở Công Thương có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho thương nhân có trụ sở chính trên địa bàn, có đủ các điều kiện quy định tại Điều 19 Nghị định NĐ 83/2014/NĐ-CP và có hệ thống từ hai (02) cửa hàng bán lẻ xăng dầu trở lên trên địa bàn một (01) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Những trường hợp nào thương nhân phải xin cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Thương nhân phải xin cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu trong các trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu:

 • Bị mất
 • Bị cháy
 • Bị tiêu hủy dưới hình thức khác

4. Hồ sơ cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu:

 • Đơn đề nghị cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu, số lượng: 01.
 • Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (nếu có), số lượng: 01

5. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo thẩm quyền:  

Sở Công Thương thương nhân có trụ sở chính trên địa bàn.

6. Trình tự cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

 • Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về cơ quan có thẩm quyền.
 • Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, cơ quan có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.
 • Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 10 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận do không đủ điều kiện, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

7. Thời hạn của Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu sau khi được cấp lại:

Theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu thì Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu có thời hạn sử dụng là 05 năm kể từ ngày cấp và không được gia hạn. Trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu hết hiệu lực thi hành, thương nhân phải lập hồ sơ như đối với trường hợp cấp mới và gửi về cơ quan có thẩm quyền trước ba mươi (30) ngày, trước khi Giấy xác nhận hết hiệu lực.

8. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 • Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.
 • Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hoá.
 • Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

9. Dịch vụ làm thủ tục xin cấp lại GCN đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu của ACC

Thủ tục xin cấp lại GCN đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu là việc không quá phức tạp vì đã được cấp GCN đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu. Tuy nhiên, đây là thủ tục đòi hỏi người thực hiện phải có nhiều thời gian, công sức đi lại và tìm hiểu quá trình thực hiện. Nhưng dưới góc độ là doanh nghiệp thường không có thời gian để tìm hiểu, cũng như đi lại nhiều để lo các thủ tục hồ sơ pháp lý. ACC muốn hợp tác để được hỗ trợ quý khách hàng, với nhiều năm kinh nghiệm thì chúng tôi tối đa hóa các thủ tục và thời gian đăng ký cho quý khách hàng. Dưới đây là chi tiết và quy trình thực hiện công việc mà ACC sẽ đại diện doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

 1. Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể.
 2. Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể soạn hồ sơ.
 3. ACC tiến hành soạn hồ sơ khi đã nhận đủ các hồ sơ doanh nghiệp cung cấp
 4. Nộp hồ sơ lên Cơ quan tiếp nhận và báo cáo tiến độ cho doanh nghiệp
 5. Bàn giao và thanh lý hợp đồng.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận