Thủ tục xin cấp lại bìa sổ BHXH cập nhật 2020

Trang chủ / Blog / Thủ tục xin cấp lại bìa sổ BHXH cập nhật 2020
Thủ tục xin cấp lại bìa sổ BHXH
Thủ tục xin cấp lại bìa sổ BHXH

Khi người lao động tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được cấp một sổ bảo hiểm xã hội để theo dõi và quản lý, bao gồm tờ bìa và tờ rời. Trong một số trường hợp nhất định khi có sự thay đổi trên tờ bìa, hoặc một lý do nào khác, người lao động sẽ được cơ quan có thẩm quyền xem xét việc cấp lại theo đề nghị.

Sổ bảo hiểm xã hội bao gồm tờ bìa và tờ rời. Khi có sự điều chỉnh về thông tin trên tở bìa, người lao động thực hiện xin cấp lại tờ bìa sổ bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên theo quy định pháp luật, có 3 trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội bao gồm:

 • Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội (bìa và tờ rời) các trường hợp: mất, hỏng; gộp; thay đổi số sổ; họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; người đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần còn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng.
 • Cấp lại bìa sổ bảo hiểm xã hội các trường hợp: sai giới tính, quốc tịch.
 • Cấp lại tờ rời sổ bảo hiểm xã hội các trường hợp: mất, hỏng.

Như vậy, trường hợp người lao động muốn cấp lại bìa sổ bảo hiểm xã hội vì lý do sai giới tính hoặc quốc tịch thì thực hiện thủ tục như cấp lại sổ bảo hiểm xã hội.

Thủ tục cấp lại bìa sổ bảo hiểm xã hội:

1. Đối tượng thực hiện

Cá nhân; Đơn vị sử dụng lao động.

2. Cơ quan thực hiện

Bảo hiểm xã hội Tỉnh, Quận/huyện

3. Trình tự thực hiện

Bước 1. Xác định nơi nộp hồ sơ

 • Người lao động đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động: Nộp hồ sơ cho đơn vị nơi đang làm việc hoặc nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
 • Người tham gia bảo hiểm xã hội thất nghiệp: Nộp hồ sơ cho Đại lý thu hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội.
 • Người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, người đã được giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội: Nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ, kê khai hồ sơ, nộp hồ sơ

Đối với đơn vị sử dụng lao động:

 • Nhận hồ sơ yêu cầu của người lao động.
 • Căn cứ hồ sơ của người lao động lập bảng kê thông tin (theo mẫu) (nếu có).
 • Xác nhận tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội (theo mẫu) đối với trường hợp người lao động điều chỉnh họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính đã ghi trên sổ bảo hiểm xã hội.
 • Nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội có thẩm quyền giải quyết.

4. Cách thức thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ

 • Cá nhân, đơn vị sử dụng lao động có thể lựa chọn nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc thông qua mạng điện tử.
  • Trường hợp nộp hồ sơ giấy: Cá nhân, đơn vị sử dụng lao động lập hồ sơ theo quy định tại mục thành phần hồ sơ, mục số lượng hồ sơ nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội.
  • Trường hợp thực hiện giao dịch điện tử: Đơn vị sử dụng lao động thực hiện thủ tục về cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thực hiện lập hồ sơ bằng phần mềm kê khai của bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc của Tổ chức I-VAN; Ký điện tử trên hồ sơ và gửi đến Cổng thông tin điện tử bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN.
 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 • Thành phần hồ sơ: Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch, điều chỉnh nội dung trên sổ bảo hiểm xã hội.

Người tham gia

 • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội (theo mẫu);
 • Sổ bảo hiểm xã hội (đối với trường hợp người lao động bảo lưu quá trình đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 01/01/2008);
 • Hồ sơ kèm theo như sau:
  • Trường hợp thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch:  Bản sao Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh do cơ quan có thẩm quyền về hộ tịch cấp theo quy định và bản sao chứng minh thư nhân dân/ thẻ căn cước công dân/ hộ chiếu, …  hoặc bản chính để đối chiếu. (Lưu ý: còn hiệu lực);
  • Trường hợp là Đảng viên: thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp người tham gia thay đổi nơi làm việc: Quyết định (văn bản) chứng minh địa điểm làm việc.

Đối với đơn vị sử dụng lao động

Kèm theo Bảng kê thông tin (theo mẫu) đối với người lao động nộp hồ sơ qua đơn vị.

Bước 2. Xử lý hồ sơ

Cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp nhận và xử lý hồ sơ cho cá nhân, tổ chức có yêu cầu trong thời gian quy định:

– Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì cấp lại tờ bìa, sổ bảo hiểm xã hội cho người có yêu cầu: Thời gian không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. Trường hợp phải xác minh thì được kéo dài nhưng không quá 45 ngày và phải thông báo cho người lao động biết.

 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì bằng văn bản yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung;
 • Trường hợp không cấp lại phảu trả lời bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do không cấp.

Bước 3. Nhận kết quả thực hiện thủ tục

 • Cá nhân nhận sổ bảo hiểm xã hội được cấp lại tại bộ phận một cửa của cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích;
 • Đơn vị sử dụng lao động nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích và trả kịp thời cho người lao động.
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 0909928884

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: hotro@accgroup.vn

Viết một bình luận

Language »