Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận ISO 34700:2016 (thủ tục 2020)

Hiện nay người tiêu dùng ngaỳ càng quan tâm đến việc đối xử với động vật và sức khỏe của động vặt được nuôi, việc này có lien quan chặt chẽ đến chất lượng và thậm chí là sự an toàn của thực phẩm.Tiêu chuẩn ISO/TS 34700:2016 hay tiêu chuẩn về quản lí phúc lợi động vật – yêu cầu chung và hướng dẫn các tổ chức trong chuỗi cung ứng thực phẩm có tên tiếng Anh là: ISO/TS 34700:2016 Animal welfare management — General requirements and guidance for organizations in the food supply chain. Tiêu chuẩn ISO/TS 34700:2016 là tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu và hướng dẫn áp dụng các quy tắc về phúc lợi động vật như được nêu trong lời giới thiệu được khuyến cáo đối với phúc lợi động vật của Bộ luật Sức khỏe Động vật trên cạn của Tổ chức Thú y Thế giới – OIE OIE TAHC. Nhu cầu về các sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn phúc lợi động vật đang tăng lên, mang lại cho các nhà sản xuất duy trì các tiêu chuẩn cao này một lợi thế cạnh tranh. Sau đây là thủ tục xin cấp giấy chứng nhận ISO 34700:2016

Thủ Tục Xin Cấp Giấy Chứng Nhận ISO 34700:2016
Thủ Tục Xin Cấp Giấy Chứng Nhận ISO 34700:2016

1. ISO 34700:2016 là gì?

 • ISO / TS 34700:2016 cung cấp các yêu cầu và hướng dẫn để thực hiện các nguyên tắc bảo vệ động vật như được mô tả trong phần giới thiệu về các khuyến nghị cho phúc lợi động vật của OIE TAHC
 • Có một sự tập trung ngày càng tăng trong xã hội về phúc lợi động vật. Nhận thức về phúc lợi động vật rất phức tạp và nhiều mặt, bị ảnh hưởng bởi các khía cạnh khoa học, đạo đức, lịch sử, văn hóa, tôn giáo, kinh tế và chính trị. Khi giải quyết phúc lợi động vật, nó phải được thực hiện một cách khoa học đáng tin cậy. Bộ luật Sức khỏe Động vật trên cạn (TAHC) do Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) công bố đặt ra các tiêu chuẩn phúc lợi động vật được sử dụng để thiết lập các quy định quốc gia và các tài liệu phúc lợi động vật khác có liên quan.
  • Lợi ích của chứng nhận ISO 14001 không nên bỏ qua
  • Tư Vấn Chứng Nhận Tiêu Chuẩn ISO 31000:2018 Quản lý rủi ro
 • ISO 34700:2016 áp dụng cho động vật trên cạn được nhân giống hoặc nuôi để sản xuất thức ăn hoặc thức ăn chăn nuôi. Các lĩnh vực sau đây được loại trừ: động vật được sử dụng cho các hoạt động nghiên cứu và giáo dục, động vật trong chuồng và vườn thú, động vật đồng hành, động vật hoang dã và động vật hoang dã, động vật thủy sinh, giết hại cho mục đích y tế công cộng hoặc động vật dưới sự chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền, bẫy giết người cho các loài phiền toái và long
 • ISO 34700:2016 cung cấp các yêu cầu và hướng dẫn để thực hiện các nguyên tắc phúc lợi động vật như được mô tả trong phần giới thiệu về các khuyến nghị cho phúc lợi động vật của OIE TAHC (Chương 7.1).

2. Phạm vi áp dụng

 • ISO 34700:2016 áp dụng cho động vật trên cạn được nhân giống hoặc nuôi để sản xuất thức ăn hoặc thức ăn chăn nuôi. Các lĩnh vực sau đây được loại trừ: động vật được sử dụng cho các hoạt động nghiên cứu và giáo dục, động vật trong chuồng và vườn thú, động vật đồng hành, động vật hoang dã và động vật hoang dã, động vật thủy sinh, giết hại cho mục đích y tế công cộng hoặc động vật dưới sự chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền, bẫy giết người cho các loài phiền toái và lông.
 • Việc áp dụng tài liệu này được giới hạn ở các khía cạnh mà các chương quy trình hoặc loài cụ thể có sẵn trong OIE TAHC. Tại thời điểm xuất bản tài liệu này, chúng là:
  • Chương 7.2: Vận chuyển động vật bằng đường biển;
  • Chương 7.3: Vận chuyển động vật bằng đường bộ;
  • Chương 7.4: Vận chuyển động vật bằng đường hàng không;
  • Chương 7.5: Giết mổ động vật;
  • Chương 7.9: Sức khỏe động vật và hệ thống chăn nuôi bò lấy thịt;
  • Chương 7.10: Sức khỏe động vật và hệ thống chăn nuôi gà lấy thịt;
  • Chương 7.11: Sức khỏe động vật và hệ thống chăn nuôi bò lấy sữa;
 • Tiêu chuẩn này được thiết kế để hướng dẫn người sử dụng tiến hành phân tích sự thiếu sót và xây dựng một kế hoạch phúc lợi động vật phù hợp với OIE TAHC.
 • Tiêu chuẩn này cũng có thể được sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng các tiêu chuẩn phúc lợi động vật của khu vực tư nhân hoặc công cộng, tối thiểu là đáp ứng OIE TAHC.
 • Phạm vi của tiêu chuẩn này được sửa đổi khi các điều khoản về phúc lợi động vật của OIE TAHC được bổ sung hoặc sửa đổi.

3. Chức năng của ISO 34700:2016

 • Có một sự tập trung ngày càng tăng trong xã hội về phúc lợi động vật. Nhận thức về phúc lợi động vật rất phức tạp và nhiều mặt, bị ảnh hưởng bởi các khía cạnh khoa học, đạo đức, lịch sử, văn hóa, tôn giáo, kinh tế và chính trị. Khi giải quyết phúc lợi động vật, nó phải được thực hiện một cách khoa học đáng tin cậy. Bộ luật Sức khỏe Động vật trên cạn (TAHC) do Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) công bố đặt ra các tiêu chuẩn phúc lợi động vật được sử dụng để thiết lập các quy định quốc gia và các tài liệu phúc lợi động vật khác có liên quan.
 • ISO / TS 34700 sẽ giúp ngành công nghiệp thực phẩm và thức ăn chăn nuôi xây dựng kế hoạch bảo vệ động vật phù hợp với các nguyên tắc của Bộ luật Sức khỏe Động vật trên cạn của Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) (TAHC). Tiêu chuẩn này là đỉnh cao của nỗ lực chung giữa ISO và OIE sau khi ký thỏa thuận hợp tác năm 2011.
 • Thông số kỹ thuật dự định hỗ trợ thực hiện các thực hành có liên quan để đảm bảo phúc lợi động vật trong các hệ thống chăn nuôi và sẽ cho phép các nhà điều hành kinh doanh trong chuỗi cung ứng thực phẩm thể hiện cam kết của họ đối với quản lý phúc lợi động vật.
 • Nhóm làm việc phụ trách phát triển ISO / TS 34700, ISO / TC 34 WG 16, bao gồm hơn 130 chuyên gia đại diện cho tất cả các khu vực trên thế giới. Nhóm này bao gồm sự tham gia mạnh mẽ từ các nước đang phát triển và một loạt các bên liên quan bao gồm các khu vực tư nhân, cơ quan có thẩm quyền và các tổ chức phi chính phủ.
 • Bằng cách tạo ra vốn từ vựng chung và cách tiếp cận chung để quản lý phúc lợi động vật, thông số kỹ thuật ISO này sẽ cải thiện cuộc đối thoại cần thiết giữa nhà cung cấp và khách hàng trong chuỗi cung ứng thực phẩm, đặc biệt là giữa các nhà khai thác chế biến và sản xuất chính.
 • ISO / TS 34700 sẽ phục vụ như một công cụ hữu ích cho khu vực tư nhân và các cơ quan có thẩm quyền như nhau để làm rõ sự khác biệt trong khung pháp lý. Các nhà bán lẻ, người tiêu dùng và tổ chức phi chính phủ quan tâm đến bảo vệ phúc lợi động vật sẽ là những người hưởng lợi gián tiếp của ISO / TS 34700 khi các nhà điều hành kinh doanh thể hiện cam kết phúc lợi động vật của họ.

4. Xây dựng kế hoạch phúc lợi động vật

Bước 1: Xác định khoảng trống

Bước này mô tả cách xác định khoảng trống trong quản lý phúc lợi động vật hiện tại của tổ chức, bao gồm các biện pháp dựa trên tiêu chuẩn đánh giá động vật (như đã được ghi chép và thực hiện), các nguyên tắc của OIE và các tài liệu khác có liên quan đáp ứng ít nhất là OIE TAHC. Những người thực hiện kế hoạch phúc lợi động vật phải có kiến thức đầy đủ về thực tiễn, tập tính và nhu cầu của động vật, về thực hành quản lý và chăm sóc động vật hiệu quả, về điều kiện địa phương và về luật pháp.

Bước 2: Soạn thảo kế hoạch phúc lợi động vật

Bước này được thiết kế để hỗ trợ tổ chức trong việc xây dựng kế hoạch nhằm giải quyết các khoảng trống đã xác định được trong bước 1 và đảm bảo phúc lợi động vật bằng một chương trình được lập bằng văn bản có thể được thực hiện ở tất cả các đơn vị xử lý vật nuôi thuộc trách nhiệm của tổ chức.

Bước 3: Thực hiện kế hoạch phúc lợi động vật

Nêu ra những gì cần phải làm để thực hiện kế hoạch phúc lợi động vật được nêu trong bước 2 để duy trì và cải thiện phúc lợi động vật. Bước này bao gồm cả nhân lực và các nguồn lực khác được yêu cầu cũng như giám sát cách thực hiện các quy định của kế hoạch. Việc này phải tính đến quy mô và tính chất của các hoạt động mà kế hoạch được áp dụng. Điều này nhấn mạnh rằng các hành động khắc phục cần phải cố gắng giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của sự không tuân thủ với kế hoạch phúc lợi động vật đã được xác định.

Bước 4: Đánh giá và xem xét

Bước này được thiết kế để hỗ trợ trong việc xác định xem kế hoạch phúc lợi động vật đã được thực hiện đúng trong tổ chức để đáp ứng yêu cầu của OIE TAHC. Bước này cung cấp một số hướng dẫn cho tổ chức để đánh giá hiệu lực của kế hoạch bằng văn bản và để xem xét khi cần cải tiến

Tìm hiểu thêm về các dịch vụ khác của chúng tôi

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 084.696.7979

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: info@accgroup.vn

Leave a Comment

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Văn Phòng

ACC Building, Tầng 8, 520-526 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Language »