Thủ tục xin cấp – cấp lại GCN huấn luyện kỹ thuật an toàn TCTN

Thủ tục xin cấp - cấp lại GCN huấn luyện kỹ thuật an toàn TCTN
Thủ tục xin cấp – cấp lại GCN huấn luyện kỹ thuật an toàn TCTN

Tiền chất thuốc nổ là hóa chất nguy hiểm, trực tiếp dùng để sản xuất thuốc nổ. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017 quy định thuốc nổ là hóa chất hoặc hỗn hợp chất được sản xuất, sử dụng nhằm tạo ra phản ứng nổ dưới tác động của xung kích thích. Vì vậy thủ tục xin cấp – cấp lại GCN huấn luyện kỹ thuật an toàn TCTN (tiền chất thuốc nổ) rất quan trọng, công ty ACC xin tư vấn đến doanh nghiệp để hiểu rõ hơn.

1. Đối tượng huấn luyện an toàn tiền chất thuốc nổ :

Đối tượng phải huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ được quy định tại Điều 11 Nghị định 71/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ, (có hiệu lực ngày 01/07/2018), theo đó:

 1. Người được giao quản lý kho tiền chất thuốc nổ phải được huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ.
 2. Người được giao quản lý kho tiền chất thuốc nổ đã được huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp không phải thực hiện huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ trong thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp.

2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ :

a) Trình tự thực hiện

 • Tổ chức hoạt động tiền chất thuốc nổ lập hồ sơ đề nghị Sở Công Thương kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận.
 • Sở Công Thương tổ chức xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương thông báo kế hoạch kiểm tra cho tổ chức đề nghị.
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế hoạch kiểm tra, Sở Công Thương tổ chức kiểm tra.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Sở Công Thương thực hiện cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ.

b) Cách thức thực hiện:

 • Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công của Tỉnh.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

 • Giấy đề nghị kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn (Mẫu số 01 tại Phụ lục II).
 • Danh sách người đề nghị được kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn (Mẫu số 02 tại Phụ lục II).
 • 02 ảnh (3×4 cm) của người trong danh sách đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn.
 • Tài liệu huấn luyện chi tiết quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 của Nghị định số 71/2018/NĐ-CP.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:

 • 18 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ;
 • Thời hạn của Giấy chứng nhận: 02 năm.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ.

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 • Mẫu số 01 Phụ lục II: Giấy đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn.
 • Mẫu số 02 Phụ lục II: Danh sách các đối tượng tham gia huấn luyện (nếu có), kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn.

k) Phí, lệ phí: Không.

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Điều kiện chung:

 • Được huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ.

* Điều kiện riêng:

 • Người huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ phải có trình độ đại học trở lên và có kinh nghiệm thực tế làm việc về kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp từ 05 năm liền kề trở lên hoặc làm việc trong lĩnh vực quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ từ 03 năm liền kề trở lên; có kiến thức pháp luật về tiền chất thuốc nổ.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 • Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20 tháng 6 năm 2017;
 • Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.

3. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ:

Trình tự thực hiện:

 • Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Công Thương trên địa bàn.
 • Sở Công Thương kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 01 ngày làm việc, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp để hoàn chỉnh hồ sơ.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Công Thương thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận. Trường hợp không cấp lại phải có thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do
 • Doanh nghiệp nhận Giấy phép trực tiếp tại UBND tỉnh hoặc bằng đường bưu điện.

Cách thức thực hiện:

 • Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa Sở Công thương.
 • Qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ, số bộ hồ sơ:

 • Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (mẫu số 01 Phụ lục II).
 • 02 ảnh (cỡ 3×4 cm) của người đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.
 • Số bộ hồ sơ: 01 (một) bộ.
 • Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 • Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương
 • Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
 • Phí, Lệ phí: Không
 • Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

Mẫu số 01 tại Phụ lục II Nghị định 71/2018/NĐ-CP

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận huấn luyện đã được cấp bị mất, sai sót hoặc hư hỏng.

Tìm hiểu thêm về các dịch vụ khác của chúng tôi

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 084.696.7979

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: info@accgroup.vn

Leave a Comment

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Văn Phòng

ACC Building, Tầng 8, 520-526 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Language »