Thủ Tục, Điều Kiện Và Hồ Sơ Xin PCCC Cho Cửa Hàng Tạp Hóa Cập Nhật 2021

Thủ Tục Và Hồ Sơ Xin PCCC Cho Cửa Hàng Tạp Hóa
Thủ Tục Và Hồ Sơ Xin PCCC Cho Cửa Hàng Tạp Hóa

Cửa hàng tạp hóa có bắt buộc phải thực hiện thủ tục về phòng cháy chữa cháy hay không? ACC sẽ trả lời cho Quý khách hàng thông qua bài viết Thủ tục và hồ sơ xin PCCC cho cửa hàng tạp hóa cập nhật 2021.

1. Thủ tục PCCC là gì?

Thủ tục PCCC là thủ tục xin giấy phép chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy.

Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy là tên gọi khác là giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế PCCC là tài liệu pháp lý chứng minh đối tượng được cấp đã đủ điều kiện PCCC theo quy định của pháp luật.

2. Cửa hàng tạp hóa có buộc phải thực hiện thủ tục PCCC hay không?

Không phải trường hợp nào cửa hàng tạp hóa cũng buộc phải thực hiện thủ tục xin giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy.

Theo quy định tại Phụ lục II – Danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ, trường hợp của hàng tạp hóa (bách hóa) có diện tích từ 300 m2 trở lên hoặc có khối tích từ 1.000 m3 trở lên mới buộc phải thực hiện thủ tục PCCC.

3. Xử phạt đối với cửa hàng tạp hóa vi phạm quy định về PCCC

Mức xử phạt đối với của hàng tạp hóa vi phạm quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy được xác định tại Điều 28 Nghị định 167/2013/NĐ-CP, cụ thể:

“Điều 28. Vi phạm quy định về kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy

 1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi không xuất trình hồ sơ, tài liệu phục vụ cho kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy.
 2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Thực hiện không đầy đủ hoặc không đúng thời hạn các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy đã được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu bằng văn bản;

b) Không cử người có trách nhiệm tham gia đoàn kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy;

c) Không tự tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Không tổ chức thực hiện văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền;

b) Không thực hiện các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy đã được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu bằng văn bản…”

4. Điều kiện thực hiện thủ tục PCCC của cửa hàng tạp hóa

Cửa hàng tạp hóa (bách hóa) để thực hiện thủ tục và được cấp giấy phép PCCC cần đáp ứng các điều kiện tại Điều 7 Nghị định 79/2014/NĐ-CP. Cụ thể:

 • Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của cơ sở.
 • Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy trong cơ sở.
 • Hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện; thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt; việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy.
 • Có quy trình kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
 • Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ.
 • Có phương án chữa cháy, thoát nạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 21 Nghị định này.
 • Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác, phương tiện cứu người phù hợp với tính chất, đặc điểm của cơ sở bảo đảm về số lượng, chất lượng và hoạt động phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an.
 • Có văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.
 • Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định của Bộ Công an.

5. Hồ sơ thủ tục PCCC của cửa hàng tạp hóa

 • Bản sao công chứng Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập
 • Đơn đề nghị cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC”.
 • Bản sao “Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC” và văn bản nghiệm thu về PCCC;
 • Bảng thống kê các phương tiện PCCC, phương tiện thiết bị cứu người;
 • Quyết định thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở;
 • Danh sách những nhân viên đã qua huấn luyện về PCCC;
 • Phương án chữa cháy cơ sở;
 • Hồ sơ theo dõi quản lý công tác phòng cháy chữa cháy;
 • Phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ sở;
 • Các giấy tờ khác có liên quan;
 • Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền cho ACC thực hiện thủ tục).

6. Thủ tục xin PCCC cho cửa hàng tạp hóa cập nhật 2021

Sau khi đã chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy nêu trên, cần thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Nộp hồ sơ xin cấp xin cấp Giấy phép phòng cháy chữa cháy

Hồ sơ được nộp tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trường hợp ủy quyền cho ACC thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

 • Nếu hồ sơ hợp lệ, đủ thành phần thì tiếp nhận hồ sơ: viết phiếu biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ
 • Nếu hồ sơ không hợp lệ, thiếu thành phần thì trả lại: viết phiếu hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh.

Bước 3: Nộp phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy

Cá nhân, tổ chức nộp phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy theo thông báo nộp phí của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Bước 4: Nhận kết quả xin Giấy phép phòng cháy chữa cháy cho cửa hàng tạp hóa

Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả.

Thời hạn giải quyết: Từ 5 – 15 ngày

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận