Thủ Tục Và Hồ Sơ Xin PCCC Cho Công Ty Hóa Chất Cập Nhật 2020

logo accACC
Hoài Thắm

Thủ Tục Và Hồ Sơ Xin Pccc Cho Công Ty Hóa Chất
Thủ Tục Và Hồ Sơ Xin Pccc Cho Công Ty Hóa Chất

Cơ sở kinh doanh hóa chất cần lưu ý, đối với hóa chất dễ gây cháy, nổ thì việc đảm bảo các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy là bắt buộc. Cơ sở phải tiến hành thủ tục Thông báo với cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy về việc bảo đảm các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy trước khi đưa vào sử dụng.

         Hóa chất dễ cháy, nổ hiều đơn giản có nghĩa là những hóa chất có thể hoặc tự mình phân giải gây ra các hoạt động cháy, nổ hoặc cùng các chất khác tạo thành hỗn hợp cháy, nổ trong điều kiện nhất định về thành phần, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất. Chính bởi vậy, các cơ sở, công ty kinh doanh hóa chất cần đặc biệt lưu ý về các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

         Ngoài ra, Cơ sở khai thác, chế biến, sản xuất xăng dầu, khí đốt và hóa chất dễ cháy, nổ với mọi quy mô thuộc trường hợp phải thực hiện quy định về Thông báo với cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy về việc bảo đảm các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy trước khi đưa vào sử dụng (Quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy).

Thủ tục Thông báo về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với đối với cơ sở hóa chất dễ cháy, nổ.

1. Đối tượng thực hiện:

Người đứng đầu cơ sở công ty hóa chất dễ cháy, nổ đối với mọi quy mô.

2. Cơ quan thực hiện:

Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an các tỉnh.

3. Trình tự thực hiện:

Bước 1:

 • Cơ sở công ty hóa chất trước khi đưa vào hoạt động, người đứng đầu cơ sở phải có văn bản thông báo với cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.
 • Cơ sở công ty hóa chất thuộc đối tượng phải thông báo theo quy định khi cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng thì trước khi đưa vào hoạt động, người đứng đầu cơ sở, chủ phương tiện giao thông cơ giới phải có văn bản thông báo như lần đầu với cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

Bước 2:

 • Cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy nhận văn bản thông báo và vào sổ theo dõi, quản lý.
 • Cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thực hiện việc quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở sau khi nhận được văn bản thông báo.

4. Cách thức thực hiện:

Văn bản thông báo về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy có thể gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy địa phương nơi trực tiếp quản lý cơ sở.

5. Thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ:

 • Thành phần hồ sơ:
  • Văn bản thông báo về việc cơ sở công ty hóa chất đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy (theo mẫu quy định);
  • Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định.
 • Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

6. Thời hạn giải quyết:

Giải quyết ngay khi nhận được hồ sơ của tổ chức/cá nhân.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Các cơ sở, công ty hóa chất được quản lý về phòng cháy, chữa cháy.

8. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở:

 • Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của cơ sở.
 • Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy trong cơ sở.
 • Hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện; thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt; việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy.
 • Có quy trình kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
 • Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ.
 • Có phương án chữa cháy, thoát nạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Phương án chữa cháy phải bảo đảm các yêu cầu và nội dung cơ bản sau đây:
  • Nêu được tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ, độc và các điều kiện liên quan đến hoạt động chữa cháy.
  • Đề ra tình huống cháy phức tạp nhất và một số tình huống cháy đặc trưng khác có thể xảy ra, khả năng phát triển của đám cháy theo các mức độ khác nhau.
  • Đề ra kế hoạch huy động, sử dụng lực lượng, phương tiện, tổ chức chỉ huy, biện pháp kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy và các công việc phục vụ chữa cháy phù hợp với từng giai đoạn của từng tình huống cháy.
 • Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác, phương tiện cứu người phù hợp với tính chất, đặc điểm của cơ sở bảo đảm về số lượng, chất lượng và hoạt động phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an.
 • Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định của Bộ Công an.

* Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với công ty hóa chất dễ cháy, nổ phải được tổ chức thực hiện và duy trì trong suốt quá trình hoạt động.

9. Cơ sở pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

 • Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013;
 • Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
 • Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận