Thủ Tục Và Hồ Sơ Hoàn Thuế GTGT Nhập Khẩu Nộp Thừa 2020

 Thủ Tục Và Hồ Sơ Hoàn Thuế GTGT Nhập Khẩu Nộp Thừa
Thủ Tục Và Hồ Sơ Hoàn Thuế GTGT Nhập Khẩu Nộp Thừa

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hoá (sau đây gọi là người nhập khẩu) đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu mà số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp theo luật định (sau đây gọi là nộp thừa) hoặc đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu nhưng theo luật định không phải nộp (sau đây gọi là nộp nhầm) là đối tượng được khấu trừ, hoàn thuế GTGT. Bài viết sau đây ACC xin cung cấp cho quý khách một số thông tin về thủ tục và hồ sơ hoàn thuế GTGT nhập khẩu nộp thừa 2020

1. Cơ sở pháp lý

Văn bản pháp lý quy định về xử lý tiền thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nộp thừa

 • Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016
 • Luật quản lý thuế 2006 sửa đổi năm 2012
 • Thông tư số 38/2015/tt-btc quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP liên quan đến luật thuế GTGT.

2. Tiền thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nộp thừa trong các trường hợp:

 • Người nộp thuế có số tiền thuế được hoàn theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
 • Người nộp thuế có số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp trong thời hạn 10 năm kể từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước thì được bù trừ số tiền thuế nộp thừa với số tiền thuế còn nợ, kể cả việc bù trừ giữa các loại thuế với nhau; hoặc trừ vào số tiền thuế lần nộp thuế tiếp theo; hoặc hoàn trả số tiền thuế khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế; trừ trường hợp không được miễn xử phạt do đã thực hiện quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan quản lý thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 111 Luật Quản lý thuế

3. Thẩm quyền quyết định hoàn tiền thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nộp thừa:

Cơ quan hải quan nơi có phát sinh tiền thuế nộp thừa cho người nộp thuế có thẩm quyền quyết định hoàn tiền thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nộp thừa.

4. Trình tự, thủ tục hoàn thuế GTGT như sau:

 • Người nhập khẩu lập và gửi hồ sơ đề nghị xác nhận số thuế GTGT đã nộp thừa, nộp nhầm  cho cơ quan hải quan nơi mở tờ khai hải quan, hồ sơ bao gồm:
  • Công văn đề nghị xác nhận khoản thuế GTGT đã nộp thừa, nộp nhầm;
  • Tờ khai hàng hoá nhập khẩu được cơ quan hải quan kiểm hoá (bản chính và bản sao);
  • Biên lai thu thuế GTGT hàng nhập khẩu (bản chính và bản sao).

Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan hải quan đối chiếu giữa các bản chính và bản sao của tờ khai hàng hoá nhập khẩu và biên lai thu thuế GTGT hàng nhập khẩu, sau đó trả lại các bản chính cho người nhập khẩu.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ nêu trên, cơ quan hải quan cấp giấy xác nhận số thuế GTGT đã nộp thừa, nộp nhầm đối với hàng nhập khẩu

Trường hợp khoản nộp thừa, nộp nhầm do chính cơ quan hải quan phát hiện thì người nhập khẩu không phải gửi các hồ sơ nêu trên. Cơ quan Hải quan có trách nhiệm thông báo cho đối tượng người nhập khẩu về số thuế GTGT đã nộp thừa, nộp nhầm và cấp giấy xác nhận.

 • Sau khi có xác nhận của cơ quan hải quan, người nhập khẩu lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đã nộp thừa, nộp nhầm để gửi cơ quan thuế nơi người nhập khẩu đóng trụ sở chính (nếu là tổ chức) hoặc nơi cư trú (nếu là cá nhân). Hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT bao gồm:
  • Công văn đề nghị hoàn thuế GTGT nộp nhầm, nộp thừa đối với hàng nhập khẩu;
  • Giấy xác nhận của cơ quan hải quan về số thuế GTGT đã nộp thừa, nộp nhầm;
  • Biên lai thu thuế GTGT hàng nhập khẩu (bản sao).

Cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra và ra quyết định hoàn thuế GTGT đã nộp thừa, nộp nhầm ở khâu nhập khẩu trong thời hạn là 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

 • Cơ quan kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện hoàn trả tiền thuế GTGT cho các đối tượng nói trên trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoàn thuế của cơ quan thuế.
 • Tiền hoàn thuế GTGT đã nộp thừa, nộp nhầm ở khâu nhập khẩu được lấy từ Quỹ hoàn thuế GTGT.
 • Số ngày xác nhận, giải quyết hoàn thuế nêu trên được tính theo ngày làm việc thực tế (không tính ngày nghỉ hàng tuần và các ngày lễ được nghỉ theo quy định).

5. Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ của ACC:

Tự hào là đơn vị hàng đầu về thực hiện các thủ tục liên quan đến cơ quan hành chính vì vậy luôn đảm bảo hoàn thành một cách nhanh chóng nhất. ACC sẽ không nhận dự án nếu thấy mình không có khả thực hiện.

Luôn báo giá trọn gói và không phát sinh thêm phí trong quá trình thực hiện.

Không phải đi lại nhiều. ACC có đội ngũ hộ trợ nhiệt tình và tận nơi.

Cung cấp hồ sơ đơn giản, ACC thay mặt quý khách soạn thảo hồ sơ. Và luôn đảm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận