Thủ Tục Và Điều Kiện Nhượng Quyền Thương Hiệu Túi Xách Vào VN

logo accACC
Hoài Thắm

Thủ Tục Và Điều Kiện Nhượng Quyền Thương Hiệu Túi Xách Vào VN
Thủ Tục Và Điều Kiện Nhượng Quyền Thương Hiệu Túi Xách Vào VN

Thương nhân tham gia hoạt động nhượng quyền thương hiệu đối với túi xách vào Việt Nam cần phải đáp ứng những điều kiện gì trước và trong quá trình diễn ra hoạt động nhượng quyền? Thủ tục nhượng quyền được pháp luật quy định ra sao? Tất cả sẽ được giải đáp qua bài viết sau đây.

1. Thế nào là hoạt động nhượng quyền thương hiệu?

         Nhượng quyền thương hiệu hay nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:

 • Việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;
 • Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

         Khi tiến hành hoạt động nhượng quyền thương mại túi xách vào Việt Nam, các bên tham gia nhượng quyền và nhận nhượng quyền phải đáp ứng các điều kiện và thủ tục theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện đối với Bên nhượng quyền

 • Bên nhượng quyền là thương nhân cấp quyền thương mại, bao gồm cả Bên nhượng quyền thứ cấp trong mối quan hệ với Bên nhận quyền thứ cấp.
 • Thương nhân được phép cấp quyền thương mại khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
  • Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 (một) năm. Trường hợp thương nhân Việt Nam là Bên nhận quyền sơ cấp từ Bên nhượng quyền nước ngoài, thương nhân Việt Nam đó phải kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại ít nhất 01 (một) năm ở Việt Nam trước khi tiến hành cấp lại quyền thương mại.
  • Đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 • Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của quyền thương mại không vi phạm quy định.

3. Điều kiện đối với Bên nhận quyền

 • Bên nhận quyền là thương nhân được nhận quyền thương mại, bao gồm cả Bên nhận quyền thứ cấp trong mối quan hệ với Bên nhượng quyền thứ cấp.
 • Thương nhân được phép nhận quyền thương mại khi có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với đối tượng của quyền thương mại.

         Hàng hoá, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại

 • Hàng hoá, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại là hàng hoá, dịch vụ không thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh.
 • Trường hợp hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, Danh mục hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh sau khi được cơ quan quản lý ngành cấp Giấy phép kinh doanh, giấy tờ có giá trị tương đương hoặc có đủđiều kiện kinh doanh.

         Như vậy, đối với hoạt động nhượng quyền thương mại túi xách vào Việt Nam chỉ được coi là hợp lệ nếu các bên và hàng hóa là đối tượng kinh doanh đáp ứng đầy đủ các điều kiện như nêu trên.

4. Thủ tục đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại túi xách vào Việt Nam

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại túi xách vào Việt Nam:

         Thương nhân nước ngoài có nhu cầu đăng ký hoạt động nhượng quyền tại Việt Nam nộp 01 (một) bộ hồ sơ đến Bộ Công thương:

 • Cách thứ nhất: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Bộ Công thương, địa chỉ: Số 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội;
 • Cách thứ hai: Nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính (đường bưu điện).

         * Thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại (theo mẫu);
 • Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại (theo mẫu);
 • Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải được hợp pháp hoá lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và công chứng) hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ Việt Nam;
 • Bản sao văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài (trường hợp thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt và công chứng);
 • Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền thứ cấp.

         * Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ và trao giấy biên nhận

         Trường hợp tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Bộ Công thương, cán bộ tiếp nhận kiểm tra, xem xét về tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định như sau:

 • Hồ sơ đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận tiếp nhận hồ sơ và trao giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ;
 • Hồ sơ chưa đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo đúng quy định pháp luật.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

 • Bộ Công Thương kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 02 (hai) ngày làm việc, Bộ thông báo bằng văn bản cho tổ chức để hoàn chỉnh hồ sơ.
 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Công Thương thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, Bộ Công Thương ban hành Thông báo chấp thuận nhượng quyền thương mại cho tổ chức.
 • Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, trong vòng 03 (ba) ngày làm việc Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản cho tổ chức, nêu rõ lý do không chấp thuận.

Bước 4: Nhận kết quả

 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Sau khi hoàn thành trách nhiệm nộp lệ phí, tổ chức nhận Thông báo trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Bộ Công thương hoặc đăng ký nhận kết quả bằng đường bưu điện. Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại túi xách vào Việt Nam.
 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Bộ Công thương trả lời bằng văn bản tới người nộp hồ sơ, trong đó nêu rõ lý do không chấp thuận hoạt động nhượng quyền thương mại cho tổ chức.

.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận