Thủ Tục Và Điều Kiện Nhượng Quyền Thương Hiệu Phụ Kiện Vào Việt Nam

Thủ Tục Và Điều Kiện Nhượng Quyền Thương Hiệu Phụ Kiện Vào Việt Nam
Thủ Tục Và Điều Kiện Nhượng Quyền Thương Hiệu Phụ Kiện Vào Việt Nam

Với sự phát triển của ngành công nghệ phụ kiện thì nhượng quyền thương hiệu phụ kiện trở thành sự lựa chọn nhiều nhất của các chủ doanh nghiệp hiện nay.Chính vì vậy, thủ tục và điều kiện về nhượng quyền thương hiệu phụ kiện cũng là thắc mắc của nhiều chủ doanh nghiệp. ACC đơn vị về chuyên nhượng quyền thương hiệu sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn. Mời các bạn tham khảo bài viết sau!

1. Căn cứ pháp lý:

 • Luật Thương mại 2005;
 • Nghị định 35/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại;
 • Thông tư 09/2006/TT-BTM hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại.

2. Khái nhiệm nhượng quyền thương mại là gì?

Theo quy định tại Điều 284 Luật Thương mại 2005:

Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:

 • Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;

Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

 • Có 04 loại hình nhượng quyền kinh doanh cơ bản:
 • Nhượng quyền mô hình kinh doanh toàn diện;
 • Nhượng quyền mô hình kinh doanh không toàn diện;
 • Nhượng quyền có tham gia quản lý;
 • Nhượng quyền có tham gia đầu tư vốn.

3. Điều kiện đối với bên nhượng quyền là gì?

Trường hợp thương nhân Việt Nam là Bên nhận quyền sơ cấp từ Bên nhượng quyền nước ngoài, thương nhân Việt Nam đó phải kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại ít nhất 01 năm ở Việt Nam trước khi tiến hành cấp lại quyền thương mại.

Đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 18 của Nghị định 35/2006/NĐ-CP .

Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của quyền thương mại không vi phạm quy định tại Điều 7 của Nghị định 35/2006/NĐ-CP.

Thương nhân được phép cấp quyền thương mại khi hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm”

4. Điều kiện đối với bên nhận quyền là gì?

Thương nhân được phép nhận quyền thương mại khi có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với đối tượng của quyền thương mại.

5. Hồ sơ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại tại Bộ Thương mại bao gồm những gì?

a) Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại (theo mẫu MĐ-1 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 09/2006/TT-BTM);

b) Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại (theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 09/2006/TT-BTM);

c) Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt nam;

d) Bản sao công chứng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ;

đ) Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp;

Trong trường hợp giấy tờ được thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và được công chứng bởi cơ quan công chứng trong nước.

Trường hợp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

6. Quy trình, thủ tục đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại:

 • Gửi hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại vào Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại và thông báo bằng văn bản cho thương nhân về việc đăng ký đó.
 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải có văn bản thông báo để Bên dự kiến nhượng quyền bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ;
 • Các thời hạn nêu tại khoản này không kể thời gian Bên dự kiến nhượng quyền sửa đổi, bổ sung hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại;
 • Sau khi hết thời hạn quy định tại khoản này mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ chối việc đăng ký thì phải thông báo bằng văn bản cho Bên dự kiến nhượng quyền và nêu rõ lý do.

7. Cơ quan có thẩm quyền đăng ký hoạt động nhượng quyền phụ kiện vào Việt Nam:

Bộ Thương mại.

8. Hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động nhượng quyền thương mại:

Xử phạt hình chính nhưng hành vì sau:

 • Kinh doanh nhượng quyền thương mại khi chưa đủ điều kiện quy định;
 • Nhượng quyền thương mại đối với những hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh;
 • Vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin trong hoạt động nhượng quyền thương mại quy định tại Nghị định này;
 • Thông tin trong bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại có nội dung không trung thực;
 • Vi phạm quy định về đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại;
 • Vi phạm quy định về thông báo trong hoạt động nhượng quyền thương mại;
 • Không nộp thuế theo quy định của pháp luật mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Không chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi tiến hành kiểm tra, thanh tra;
 • Vi phạm các quy định khác.

  Trường hợp thương nhân kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại có hành vi vi phạm gây thiệt đến lợi ích vật chất của tổ chức, cá nhân liên quan thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

9. Vì sao bạn nên sử dụng dịch vụ xin nhượng quyền thương hiệu phụ kiện vào Việt Nam của ACC?

 • Phí dịch vụ trọn gói và luôn đảm bảo ra kết quả cho khách hàng.
 • Thời gian làm dịch vụ nhanh chóng và đơn giản nhất:
 • Luôn có chuyên viên hỗ trợ, xuống cơ sở của khách hàng khảo sát, tư vấn, lấy hồ sơ để đảm bảo việc được cấp phép.
 • ACC tự hào có thể cung cấp dịch vụ trên khắp cả nước;

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận