Thủ Tục Và Điều Kiện Nhượng Quyền Thương Hiệu Khách Sạn Vào Việt Nam

Thủ Tục Và Điều Kiện Nhượng Quyền Thương Hiệu Khách Sạn Vào Việt Nam
Thủ Tục Và Điều Kiện Nhượng Quyền Thương Hiệu Khách Sạn Vào Việt Nam

Với mong muốn đem đến cho khách hàng dịch vụ chuyên nghiệp, tiếp cận được đa dạng nguồn khách, nhiều nhà đầu tư đã lựa chọn nhượng quyền thương hiệu khách sạn. Xu hướng nhượng quyền thương hiệu khách sạn tại Việt Nam đang ngày càng lên ngôi và thu hút nhiều sự quan tâm. Thủ tục và điều kiện nhượng quyền thương hiệu khách sạn vào Việt Nam như thế nào? Cùng ACC tìm hiểu rõ qua bài viết dưới đây.

1. Cơ sở pháp lý

 • Luật Thương mại năm 2005;
 • Nghị định 08/2018/NĐ-CP Chính phủ về việc sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương.

2. Thế nào là nhượng quyền thương hiệu khách sạn?

     Theo quy định tại Điều 284 Luật thương mại năm 2005 thì nhượng quyền thương mại được hiểu là một hoạt động thương mại nhằm mục đích sinh lợi nhuận mà trong đó bên nhượng quyền cho phép và có thể yêu cầu bên nhận quyền thương mại có thể tự mình thực hiện quá trình cung ứng dịch vụ, mua bán hàng hóa.

     Theo đó, nhượng quyền thương hiệu khách sạn có thể hiểu là hình thức kinh doanh mà một cá nhân hoặc một tổ chức mua nhượng quyền từ một doanh nghiệp bán thương hiệu khách sạn, sử dụng và kinh doanh trên thương hiệu khách sạn đó trong một thời gian nhất định với một ràng buộc tài chính nhất định.

3. Phân loại nhượng quyền thương mại

Hiện nay, có 4 kiểu nhượng quyền thương mại phổ biến:

 • Nhượng quyền mô hình kinh doanh toàn diện;
 • Nhượng quyền mô hình kinh doanh không toàn
 • Nhượng quyền có tham gia quản lý;
 • Nhượng quyền có tham gia đầu tư vốn.

4. Tại sao chọn nhượng quyền thương hiệu khách sạn vào Việt Nam ?

 • Có lợi thế khi mua một thương hiệu khách sạn đã có tên tuổi, không mất nhiều thời gian.
 • Thâm nhập và thăm dò hiệu quả đầu tư trên các thị trường mới một cách nhanh chóng với chi phí rủi ro thấp nhất.
 • Mở rộng được quy mô kinh doanh và hệ thống phân phối một cách nhanh nhất.
 • Nhận được sự hỗ trợ từ chủ sở hữu thương hiệu khách sạn nhượng quyền.
 • Kế thừa chiến lược phát triển thành công, nhân viên nhiều kinh nghiệm, có cách làm việc, chuyên môn và tiêu chuẩn phù hợp,…
 • Khai thác được lợi thế thị trường trong nước, mang lại nhiều lợi nhuận.

5. Điều kiện nhượng quyền thương hiệu khách sạn vào Việt Nam

     Căn cứ theo quy định của Luật thương mại năm 2005, Nghị định 35/2008/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bằng Nghị định 08/2018/NĐ-CP và các thông tư, văn bản có liên quan đến nhượng quyền thương mại thì điều kiện để được nhượng quyền thương hiệu là:

 • Đối với bên nhượng quyền thương hiệu:
  • Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm;
  • Đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại khách sạn;
 • Đối với bên nhận quyền thương hiệu: Thương nhân nhận nhượng quyền thương mại phải có đăng ký kinh doanh cùng ngành nghề phù hợp với đối tượng nhượng quyền thương mại.
 • Hàng hóa dịch vụ được phép nhượng quyên thương mại:
 • Hàng hoá, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại là hàng hoá, dịch vụ không thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh (Điều 6 Luật Đầu tư và sửa đổi Luật Đầu tư 2014, Phụ lục I Nghị định 59/2006/NĐ-CP).
 • Trường hợp hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh (Phụ lục II Nghị định 59/2006/NĐ-CP), Danh mục hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện (Phụ lục ID Nghị định 59/2006/NĐ-CP), doanh nghiệp chỉ được kinh doanh sau khi được cơ quan quản lý ngành cấp Giấy phép kinh doanh, giấy tờ có giá trị tương đương hoặc có đủ điều kiện kinh doanh.

6. Cần làm hồ sơ nhượng quyên khách sạn khi nào?

     Trước khi thực hiện hoạt động nhượng quyền thương hiệu khách sạn.

7. Thẩm quyền tiến hành

     Bộ Công thương

8. Số lượng hồ sơ cần chuẩn bị

     Bên nhượng quyền thương hiệu khách sạn chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nộp cho Bộ Công thương.

9. Các loại giấy tờ cần thiết

Theo Điều 19, mục 3 về Quy định chung của hoạt động nhượng quyền thương hiệu, các loại giấy tờ cần chuẩn bị khi nhượng quyền thương hiệu khách sạn bao gồm:

 • Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo mẫu MĐ-1 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 09/2006/TT-BTM;
 • Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 09/2006/TT-BTM (cần hợp pháp hóa lãnh sự);
 • Các văn bản xác nhận khác như:
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận khi nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam;
  • Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu.
  • Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ;
  • Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu;
  • Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp.

10. Trình tự thủ tục nhượng quyền thương hiệu khách sạn vào Việt Nam

 • Đối với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký có trách nhiệm đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại của thương nhân vào Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại và thông báo cho thương nhân biết;
 • Đối với hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký phải thông báo bằng văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ;
 • Trường hợp từ chối đăng ký cơ quan đăng ký phải thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối.

11. Dịch vụ đăng ký hoạt động nhượng quyền ACC?

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến đăng ký hoạt động nhượng quyền;
 • Tư vấn hồ sơ, thủ tục, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ ban đầu để đăng ký nhượng quyền vào Việt Nam
 • Tư vấn, thực hiện soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại;
 • Đại diện khách hàng thực hiện mọi thủ tục đăng ký nhượng quyền thương hiệu giày dép và phụ kiện vào Việt Nam;
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận