Thủ tục và điều kiện mở cơ sở sửa chữa tàu tại Hải Phòng

Công ty Luật ACC

Thủ tục và điều kiện mở cơ sở sửa chữa tàu tại Hải Phòng

Công ty Luật ACC

26/06/2020

Thủ tục và điều kiện mở cơ sở sửa chữa tàu tại Hải Phòng
Thủ tục và điều kiện mở cơ sở sửa chữa tàu tại Hải Phòng

Hải Phòng là tỉnh có số lượng cảng và cụm cảng biển tổng hợp lớn nhất nhì tại Việt Nam, do đó, nhu cầu tàu thuyền qua lại, neo đậu ở đây là cực kỳ lớn. Theo đó, dịch vụ sửa chữa tàu biển tại Hải Phòng tương đối phát triển. Tuy nhiên, đối với các cơ sở sửa chữa tàu biển tại Hải Phòng, để đi vào hoạt động cần đáp ứng nhiều quy định bắt buộc.

Cơ sở sửa chữa tàu biển là doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

 • Có cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp; có phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh phù hợp với chủng loại, kích cỡ tàu biển được sửa chữa;
 • Có bộ phận giám sát, quản lý chất lượng để bảo đảm sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định;
 • Có đủ nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh;
 • Có phương án bảo đảm phòng, chống cháy, nổ, an toàn, vệ sinh lao động và kế hoạch phòng, chống ô nhiễm môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Như vậy để mở cơ sở sữa chữa tàu biển tại Hải Phòng, chủ cơ sở cần bảo đảm cơ sở của mình đáp ứng các điều kiện cụ thể, bao gồm các điều kiện về nhân sự; cơ sở vật chất, trang thiết bị; an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; các quy định về bảo vệ môi trường và hệ thống quản lý chất lượng theo quy định của pháp luật.

Sau khi cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa tàu tại Hải Phòng đáp ứng được các điều kiện như nêu trên, cơ sở phải thực hiện thủ tục xin chấp thuận về việc công nhận cơ sở đủ điều kiện sữa chữa tàu.

1. Thủ tục mở cơ sở sửa chữa tàu biển tại Hải Phòng:

Thành lập doanh nghiệp

Trước hết, cơ sở phải được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật. Theo đó, chủ cơ sở tiến hành thành lập doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng.

Các loại hình doanh nghiệp phổ biến cơ sở có thể tham khảo: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần,…

Đảm bảo các điều kiện về mở cơ sở sửa chữa tàu biển tại Hải Phòng

Điều kiện về cán bộ kỹ thuật, kiểm tra chất lượng và thợ sửa chữa tàu

 • Cơ sở sửa chữa tàu biển phải có bộ phận kỹ thuật và bộ phận kiểm tra chất lượng riêng biệt đáp ứng yêu cầu sửa chữa tàu, mỗi bộ phận phải có tối thiểu 01 người tốt nghiệp đại học chuyên ngành đóng tàu thủy, 01 người tốt nghiệp đại học chuyên ngành máy tàu thủy và 01 người có trình độ trung cấp chuyên ngành hoặc cao đẳng nghề điện tàu thủy.
 • Cán bộ kỹ thuật và kiểm tra chất lượng phải có tối thiểu 12 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực sửa chữa tàu biển.
 • Cơ sở sửa chữa tàu với thân tàu bằng vật liệu kim loại phải đảm bảo có tối thiểu 03 thợ hàn kim loại, 01 thợ cơ khí, 01 thợ điện và 02 thợ sơn phù hợp theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của cơ sở sửa chữa tàu biển. Thợ hàn kim loại phải có chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển hoặc tương đương.
 • Cơ sở sửa chữa tàu với thân tàu bằng vật liệu phi kim loại phải đảm bảo có tối thiểu 02 thợ chế tạo vỏ tàu thủy, 01 thợ cơ khí, 01 thợ điện và 01 thợ sơn phù hợp theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của cơ sở sửa chữa tàu biển.

Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị

Đảm bảo có đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết phù hợp theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của cơ sở sửa chữa tàu biển.

Điều kiện về an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường

 • Đáp ứng các điều kiện về an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ theo quy định của pháp luật.
 • Đảm bảo có đủ các phương tiện tiếp nhận, thu hồi các chất thải từ tàu để xử lý theo quy định của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm môi trường do tàu gây ra mà Việt Nam là thành viên (Công ước MARPOL) và các điều kiện khác về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Hệ thống quản lý chất lượng

Cơ sở sửa chữa tàu biển phải thiết lập hệ thống quản lý chất lượng bao gồm các quy trình công việc sửa chữa tàu biển theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương trong thời gian 12 tháng kể từ ngày đủ điều kiện hoạt động và duy trì trong suốt quá trình hoạt động.

Hoạt động của cơ sở sửa chữa tàu biển tại Hải Phòng

Khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện để mở cơ sở sửa chữa tàu biển cũng như thành lập doanh nghiệp hợp pháp về lĩnh vực kinh doanh dịch vụ sửa chữa tàu biển tại Hải Phòng, cơ sở trong quá trình hoạt động phải thực hiện xin cấp công nhận cơ sở đủ điều kiện sửa chữa tàu biển tại Cục Đăng Kiểm Việt Nam.

2. Thủ tục công nhận cơ sở đủ điều kiện sửa chữa tàu biển

 • Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu công nhận cơ sở đủ điều kiện sửa chữa tàu biển tại Hải Phòng.
 • Cơ quan thực hiện: Cục Đăng Kiểm Việt Nam.
 • Cách thức thực hiện:
  • Tổ chức, cá nhân có nhu cầu công nhận cơ sở đủ điều kiện sửa chữa tàu biển gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam 01 bộ hồ sơ đề nghị công nhận cơ sở đủ điều kiện sửa chữa tàu biển;
  • Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp khác đến Cục Đăng kiểm Việt Nam;
  • Nộp các chi phí liên quan đến việc đánh giá, thẩm định theo quy định của pháp luật.
 • Trình tự thực hiện:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ: Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành đánh giá thực tế tại cơ sở.

 • Nếu kết quả đánh giá đạt, Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp thông báo cơ sở đủ điều kiện sửa chữa tàu biển theo mẫu và công bố danh sách các cơ sở đủ điều kiện trên trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đánh giá thực tế tại cơ sở.
 • Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Cục Đăng kiểm Việt Nam hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định;

Sau khi sửa đổi, bổ sung hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì trả lời bằng văn bản và thống nhất thời gian đánh giá thực tế tại cơ sở trong thời hạn không quá 05 ngày;

Trường hợp kết quả đánh giá tiếp tục không đạt, Cục Đăng kiểm Việt Nam phải có văn bản gửi cơ sở nêu rõ lý do không đạt trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đánh giá thực tế tại cơ sở.

 • Kết quả thực hiện:
  • Thông báo công nhận cơ sở đủ điều kiện sửa chữa tàu biển.
  • Thời hạn hiệu lực của thông báo cơ sở đủ điều kiện sửa chữa tàu biển là 05 năm tính từ ngày cấp.

3. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ đề nghị công nhận cơ sở đủ điều kiện sửa chữa tàu biển bao gồm:

 • Đơn đề nghị theo mẫu;
 • Mô tả cơ sở vật chất cần thiết liên quan đến sản xuất (sơ đồ cơ sở, văn phòng làm việc, nhà xưởng, nhà kho, các trang thiết bị sản xuất, các thiết bị đo và kiểm tra);
 • Sổ tay chất lượng cùng với các tài liệu liên quan và các quy trình được lập thành hồ sơ, bao gồm cả các hồ sơ về bảo vệ môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy, nổ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật;
 • Danh sách cán bộ kỹ thuật và kiểm tra chất lượng kèm bản sao chụp các chứng chỉ, bằng cấp có liên quan.
Đánh giá post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận