Thủ tục và điều kiện đăng ký sáng chế quốc tế 2023

Sáng chế là một trong những đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ. Để có thể tiến hành khai thác quyền lợi hợp pháp của mình và ngăn chặn hàng vi xâm phạm sáng chế, chủ sở hữu cần tiến hàng xây dựng một “hàng rào pháp lý” chính là đăng ký bảo hộ sáng chế. Bên cạnh việc đăng ký sáng chế trong nước, còn có thủ tục đăng ký sáng chế quốc tế. Đây là một thủ tục quan trọng để bảo vệ sản phẩm trí tuệ của cá nhân/tổ chức.

Thủ tục và điều kiện đăng ký sáng chế quốc tế
Thủ tục và điều kiện đăng ký sáng chế quốc tế

1. Sáng chế là gì?

 • Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.
 • Sáng chế là đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, cụ thể là thuộc đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp

2. Cách xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế:

 • Được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo:
 • Thủ tục đăng ký quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ;
 • Công nhận đăng ký quốc tế theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

3. Điều kiện đăng ký sáng chế quốc tế

 • Tổ chức, cá nhân sau đây có quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí:
 • Tác giả tạo ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí bằng công sức và chi phí của mình;
 • Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc.
 • Chính phủ quy định quyền đăng ký đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất - kỹ thuật, kinh phí từ ngân sách nhà nước.
 • Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu được tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý.

4. Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt Nam

Điều kiện thực hiện

 • Để được vào giai đoạn quốc gia, trong thời hạn 31 tháng kể từ ngày nộp đơn quốc tế hoặc kể từ ngày ưu tiên (nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên), người nộp đơn phải nộp đơn cho Cục Sở hữu trí tuệ.
 • Người nộp đơn không được nộp đơn trực tiếp mà phải thông qua một đại diện hợp pháp tại Việt Nam.

Thành phần hồ sơ:

 • 02 Tờ khai yêu cầu đăng ký sáng chế (mẫu 01-SC quy định tại Phụ lục A ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TT-BKHCN);
 • Bản sao đơn quốc tế (trường hợp người nộp đơn yêu cầu vào giai đoạn quốc gia trước ngày công bố quốc tế);
 • 01 bản dịch ra tiếng Việt của bản mô tả và bản tóm tắt trong đơn quốc tế (bản công bố hoặc bản gốc nộp ban đầu, nếu đơn chưa được công bố và bản sửa đổi và bản giải thích phần sửa đổi, nếu đơn quốc tế có sửa đổi theo Điều 19 của Hiệp ước PCT);
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).
 • Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục cho cá nhân hoặc Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục cho tổ chức (nếu đơn nộp thông qua đại diện)

Trình tự thực hiện

 1. Bước 1: Tiếp nhận đơn
  • Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
 2. Bước 2: Thẩm định hình thức đơn. Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không
  • Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ;
  • Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn trong đó nêu rõ các lý do, thiếu sót khiến cho đơn có thể bị từ chối chấp nhận và ấn định thời hạn 2 tháng để người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót. Nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót/sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu/không có ý kiến phản đối/ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn.
 3. Bước 3: Công bố đơn
  • Sau khi có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, đơn sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.
 4. Bước 4: Thẩm định nội dung đơn
  • Được tiến hành khi có yêu cầu thẩm định nội dung;
  • Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ (tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp), qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.
 5. Bước 5: Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ
  • Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ;
  • Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, và người nộp đơn nộp phí, lệ phí đầy đủ, đúng hạn thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sáng chế và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

Hình thức nộp đơn

 • Trực tiếp
 • Nộp qua bưu chính công ích

Cơ quan thực hiện

Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ

5. Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có nguồn gốc Việt Nam

Thành phần hồ sơ

 • 03 Đơn quốc tế nguồn gốc Việt Nam phải được làm bằng tiếng Anh
 • 01 Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)

Trình tự thực hiện

 • Bước 1: Tiếp nhận đơn
  • Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
 • Bước 2: Xử lý đơn. Cục Sở hữu trí tuệ sẽ:
  • Xác định đối tượng yêu cầu bảo hộ có thuộc diện bí mật quốc gia hay không;
  • Thông báo các khoản phí, lệ phí cần phải nộp và thông báo cho người nộp đơn để chuyển cho Văn phòng quốc tế;
  • Gửi một bản (bản hồ sơ) của đơn quốc tế có nguồn gốc Việt Nam cho Văn phòng quốc tế và một bản (bản tra cứu) cho cơ quan tra cứu quốc tế.

Hình thức nộp đơn

 • Trực tiếp
 • Nộp qua bưu chính công ích

Cơ quan thực hiện

Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ

 

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về vấn đề đăng ký sáng chế quốc tế 2020. Thủ tục, hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế quốc tế khá phức tạp, được quy định dàn trải tại nhiều văn bản pháp lý, nhiều loại phí và lệ phí cần đóng vì vậy nếu quý khách có thắc mắc hay cần biết thêm thông tin cũng như được tư vấn kĩ hơn xin hãy liên hệ với chúng tôi. ACC sẽ lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và cung cấp những dịch vụ phù hợp.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1022 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo