Thủ tục tuyên bố phá sản doanh nghiệp (Cập nhật 2021)

logo accACC
Danh Phạm

Tình hình dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, cả lớn và nhỏ. Nhiều doanh nghiệp không thể tiếp tục duy trì hoạt động, đứng trước bờ vực phá sản. Vậy thủ tục tuyên bố phá sản doanh nghiệp theo quy định mới nhất như thế nào? Vấn đề này sẽ được ACC trình bày qua bài viết sau:

1. Ai có quyền tuyên bố phá sản công ty?

Điều kiện để doanh nghiệp bị coi là phá sản là:

 • Doanh nghiệp mất khả năng thanh toán; 
 • Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.

Khác với giải thể, việc doanh nghiệp tự tuyên bố phá sản doanh nghiệp là bất khả thi, việc tuyên bố  phá sản doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Tòa án. Theo đó, tuyên bố phá sản doanh nghiệp là một loại thủ tục tư pháp do Tòa án có thẩm quyền quyết định sau khi nhận được đơn yêu cầu hợp lệ, tuân theo Luật phá sản 2014.

2. Thủ tục tuyên bố phá sản công ty

Thủ tục tuyên bố phá sản công ty trách nhiệm hữu hạn hay thủ tục tuyên bố phá sản doanh nghiệp khác gồm công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân nhìn chung cũng tuân theo trình tự sau:

Bước 1: Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Người có quyền yêu cầu phá sản tiến hành nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản tại tòa án nhân dân cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Tuy nhiên thẩm quyền này thuộc về Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đăng ký thành lập, nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Vụ việc phá sản có tài sản ở nước ngoài hoặc người tham gia thủ tục phá sản ở nước ngoài.
 • Doanh nghiệp mất khả năng thanh toán có chi nhánh; văn phòng đại diện ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nhau.
 • Doanh nghiệp mất khả năng thanh toán có bất động sản ở nhiều huyện; quận; thị xã; thành phố thuộc tỉnh khác nhau.
 • Vụ việc phá sản thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện mà Tòa án nhân dân cấp tỉnh lấy lên để giải quyết do tính chất phức tạp của vụ việc.

3. Người có quyền, nghĩa vụ yêu cầu mở thủ tục tuyên bố phá sản doanh nghiệp bao gồm:

 • Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.
 • Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên hợp danh của công ty hợp danh 
 • Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu dưới 20% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng trong trường hợp Điều lệ công ty quy định.

4. Hồ sơ để tuyên bố phá sản doanh nghiệp (tùy theo đối tượng nộp đơn):

 • Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 
 • Báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong 03 năm gần nhất. Trường hợp doanh nghiệp được thành lập và hoạt động chưa đủ 03 năm thì kèm theo báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong toàn bộ thời gian hoạt động;
 • Bản giải trình nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất khả năng thanh toán; báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp khôi phục doanh nghiệp mà vẫn không khắc phục được tình trạng mất khả năng thanh toán;
 • Bảng kê chi tiết tài sản, địa điểm có tài sản của doanh nghiệp;
 • Danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ, trong đó phải ghi rõ tên, địa chỉ của chủ nợ, người mắc nợ, khoản nợ, khoản cho vay có bảo đảm, không có bảo đảm, có bảo đảm một phần đến hạn hoặc chưa đến hạn;
 • Giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp
 • Kết quả thẩm định giá, định giá giá trị tài sản còn lại (nếu có).

 Phương thức nộp: Người có yêu cầu mở thủ tục tuyên bố phá sản  doanh nghiệp phải nộp đơn; tài liệu; chứng cứ kèm theo đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền bằng:

 • Nộp trực tiếp tại Tòa án nhân dân;
 • Gửi đến Tòa án nhân dân qua bưu điện.
 • Ngày nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản được tính từ ngày Tòa án nhân dân nhận đơn hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi.

Bước 2: Tòa án xử lý đơn yêu cầu mở thủ tục tuyên bố phá sản doanh nghiệp

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày được phân công; Thẩm phán phải xem xét đơn yêu cầu và xử lý như sau:

 • Trường hợp đơn yêu cầu mở thủ tục tuyên bố phá sản doanh nghiệp hợp lệ: 

Thẩm phán thông báo cho người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản về việc nộp lệ phí phá sản; tạm ứng chi phí phá sản; trừ trường hợp không phải nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản.

Tòa án nhân dân thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi nhận được biên lai nộp lệ phí phá sản; biên lai nộp tạm ứng chi phí phá sản. Trường hợp không phải nộp lệ phí phá sản; tạm ứng chi phí phá sản thì thời điểm thụ lý được tính từ ngày Tòa án nhân dân nhận đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hợp lệ.

 • Trường hợp đơn yêu cầu không đủ các nội dung quy định:Thẩm phán thông báo cho người nộp đơn sửa đổi, bổ sung đơn.
 • Trường hợp không thuộc thẩm quyền: Chuyển đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản cho Tòa án nhân dân có thẩm quyền nếu thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân khác.
 • Trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục tuyên bố phá sản doanh nghiệp trong một số trường hợp: Người nộp đơn không đúng theo quy định; Người nộp đơn không thực hiện việc sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu mở thủ tục phá; Tòa án nhân dân khác đã mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp mất khả năng thanh toán; Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; Người nộp đơn không nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản, trừ trường hợp không phải nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản.

Thông báo xử lý đơn phá sản công ty phải được gửi cho người nộp đơn.

Bước 3: Mở thủ tục tuyên bố phá sản doanh nghiệp

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Thẩm phán phải ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản trừ trường hợp phá sản doanh nghiệp theo thủ tục rút gọn.

Thêm vào đó, phải thông báo quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản

Bước 4: Triệu tập hội nghị chủ nợ

Thời hạn Thẩm phán triệu tập Hội nghị chủ nợ là 20 ngày kể từ ngày kết thúc việc kiểm kê tài sản trong trường hợp việc kiểm kê tài sản kết thúc sau việc lập danh sách chủ nợ hoặc kể từ ngày kết thúc việc lập danh sách chủ nợ trong trường hợp việc kiểm kê tài sản kết thúc trước việc lập danh sách chủ nợ, trừ trường hợp không phải tổ chức Hội nghị chủ nợ

Hoãn Hội nghị chủ nợ nếu không đáp ứng đủ điều kiện hợp lệ của Hội nghị chủ nợ: Có số chủ nợ tham gia đại diện cho ít nhất 51% tổng số nợ không có bảo đảm.

Thông qua Hội nghị chủ nợ, thực hiện một trong các đề nghị sau:

 • Đình chỉ giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản.
 • Áp dụng biện pháp phục hồi hoạt động doanh nghiệp
 • Tuyên bố phá sản.

Bước 5: Phục hồi doanh nghiệp

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Hội nghị chủ nợ thông qua nghị quyết có nội dung áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh thì doanh nghiệp mất khả năng thanh toán phải xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

Thời hạn để thực hiện phương án phục hồi hoạt động: tuân theo Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ, nếu không quy định thời hạn thì thời hạn này là không quá 3 năm kể từ ngày hội nghị chủ nợ thông qua nghị quyết.

Thẩm phán ra quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Doanh nghiệp, hợp tác xã đã thực hiện xong phương án phục hồi hoạt động kinh doanh;
 • Doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện được phương án phục hồi hoạt động kinh doanh;
 • Hết thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh nhưng doanh nghiệp, hợp tác xã vẫn mất khả năng thanh toán.

Bước 6: Thi hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản

Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện được phương án phục hồi hoạt động kinh doanh hoặc hết thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh nhưng vẫn mất khả năng thanh toán, Thẩm phán ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản.

Thanh lý tài sản phá sản; Phân chia tiền thu được từ việc bán tài sản của doanh nghiệp cho các đối tượng theo thứ tự phân chia tài sản.

 • Chi phí phá sản.
 • Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết.
 • Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.

Trường hợp giá trị tài sản của doanh nghiệp sau khi đã thanh toán đủ các khoản quy định mà vẫn còn thì phần còn lại này thuộc về 

 • Thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên;
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân;
 • Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, cổ đông của công ty cổ phần;
 • Thành viên của Công ty hợp danh.

5. Những câu hỏi thường gặp về phá sản công ty

Câu hỏi 1: Dịch vụ phá sản công ty của ACC có ưu điểm gì?

 • Khách hàng được tư vấn trọn vẹn tất cả các điều kiện pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp hoàn toàn miễn phí.
 • Có tất cả các dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp. Hỗ trợ trọn vẹn cho doanh nghiệp các giấy tờ hồ sơ.
 • Đội ngũ luật sư cùng chuyên viên kế toán nhiều kinh nghiệm sẽ đảm bảo tính đúng đắn và an tâm cho khách hàng.
 • Soạn hồ sơ và đại diện ủy quyền làm việc với các cơ quan có thẩm quyền.
 • Có hợp đồng cam kết trách nhiệm.
 • Chi phí hợp lý và luôn được báo giá trọn gói. Không gây hiểu lầm và báo phí nhiều lần.
 • Hồ sơ thủ tục khách hàng cung cấp đơn giản, dễ dàng.

Câu hỏi 2: Chi phí đã bao gồm tất cả các dịch vụ?

ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo ra giấy chứng nhận cho khách hàng; cam kết hoàn tiền nếu không ra giấy. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Câu hỏi 3: Có đại diện theo ủy quyền làm việc với các cơ quan có thẩm quyền không?

ACC luôn hướng đến sự tiện ích, lợi ích và nhu cầu của khách hàng. ACC có đội ngũ nhân viên đầy đủ kiến thức, trình độ để đảm nhận việc đại diện theo ủy quyền.

Câu hỏi 4: Lệ phí phá sản là bao nhiêu?

Khi công ty yêu cầu mở thủ tục phá sản thì lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định hiện hành là 1,500,000 đồng 

6. Dịch vụ phá sản công ty của ACC

Qua bài viết, chắc hẳn các bạn đã nắm được thủ tục tuyên bố phá sản doanh nghiệp. Nếu có các vướng mắc pháp lý liên quan đến phá sản doanh nghiệp, hãy liên hệ và sử dụng dịch vụ tư vấn đăng ký kinh doanh của ACC chúng tôi.

Công ty Luật ACC – Đồng hành pháp lý cùng bạn. Với đội ngũ nhân sự đông đảo, giàu kinh nghiệm và thái độ làm việc chuyên nghiệp, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp, tư vấn tận tình về các vấn đề pháp lý liên quan đến phá sản doanh nghiệp.

Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ, hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Viết một bình luận