Thủ Tục Thông Báo Việc Góp Vốn, Mua Cổ Phần, Thành Lập DN Của HTX

Hiện nay, Hợp tác xã là một loại hình doanh nghiệp phổ biến và được khuyến khích thành lập và phát triển. Khi Hợp tác xã phát triển đến trình độ cao hơn thì nhu cầu góp vốn, mua cổ phần, thành lập DN của HTX nhằm mục tiêu hỗ trợ hoạt động của hợp tác xã sẽ càng ngày càng phổ biến. Vậy, khi Hợp tác xã muốn góp vốn, mua cổ phần, thành lập DN thì thủ tục mà HTX cần phải thực hiện như thế nào?

ACC xin giới thiệu với bạn dịch vụ pháp lý cung cấp thủ tục thông báo việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập DN của HTX chính xác và đáng tin cậy như sau:

Thủ Tục Thông Báo Việc Góp Vốn, Mua Cổ Phần, Thành Lập DN Của HTX
Thủ Tục Thông Báo Việc Góp Vốn, Mua Cổ Phần, Thành Lập DN Của HTX

1. Mục đích của việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập DN của HTX

 • Góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp nhằm mục tiêu hỗ trợ hoạt động của hợp tác xã.

2. Việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải bảo đảm các quy định sau đây:

Theo Điều 20 Nghị định 193/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã và Điều 6 Thông tư 83/2015/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải bảo đảm các quy định sau đây:

 • Được đại hội thành viên quyết định, thông qua;
 • Việc đầu tư góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp chỉ thực hiện đối với những ngành, nghề có liên quan đến ngành, nghề của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
 • Không được sử dụng các nguồn vốn thuộc tài sản không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp;
 • Tổng mức đầu tư của việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp không được vượt quá 50% vốn điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
 • Hoạt động kinh doanh có lãi từ ít nhất 02 năm liên tiếp gần nhất.

3. Khi nào cần thực hiện Thủ tục thông báo việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập DN của HTX.

 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp thì hợp tác xã phải thông báo bằng văn bản theo mẫu đến cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính.

4. Chủ thể tiến hành thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân được ủy quyền.

5. Thời gian thực hiện

Trong 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

6. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và giải quyết

 • Cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính: Phòng Tài chính- Kế hoạch thuộc Ủy Ban nhân dân cấp huyện.

7. Hồ sơ cần chuẩn bị

 • Mẫu văn bản quy định cho Hợp tác xã: Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã.
 • Nội dung thông báo phải bao gồm:
  • Tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, địa chỉ trụ sở chính, số giấy chứng nhận đăng ký, ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
  • Ngành, nghề hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
  • Họ tên, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân, số hộ chiếu hoặc chứng thực hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
  • Tên, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, số giấy chứng nhận đăng ký của doanh nghiệp mà hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã góp vốn, mua cổ phần hoặc thành lập;
  • Số vốn góp; giá trị số cổ phần mua; số vốn điều lệ của doanh nghiệp được thành lập;
 • Nghị quyết của đại hội thành viên về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã.

8. Trình tự tiến hành thủ tục thông báo việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập DN của HTX

Bước 1: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp thì người đại diện hợp pháp hoặc người được ủy quyền của Hợp tác xã phải nộp 01 bộ hồ sơ thông báo theo qui định cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ .

Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, bộ phận tiếp nhận yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

Trường hợp được ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập Hợp tác xã, Hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

 • Nếu hồ sơ hợp lệ, bộ phận tiếp nhận sẽ trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ và thực hiện việc bổ sung vào hồ sơ đăng ký của Hợp tác xã.
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, bộ phận tiếp nhận thông báo nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho Hợp tác xã.

9. Kết quả thực hiện:

Bổ sung hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã.

10. Văn bản quy phạm pháp luật áp dụng:

 • Luật Hợp tác xã 2012;
 • Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hướng dẫn về đăng ký HTX và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của HTX;
 • Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;
 • Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT sửa đổi thông tư 03/2014/TT-BKHĐT về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã do bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư ban hành.

11. Dịch vụ làm thủ tục thông báo việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập DN của HTX của ACC

Thủ tục thông báo việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập DN của HTX tuy không quá phức tạp nhưng sẽ tốn rất nhiều công sức đi lại và thời gian để tìm hiểu thực hiện. Với mong muốn giúp đỡ doanh nghiệp thực hiện công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả. ACC cung cấp dịch vụ thủ tục thông báo việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập DN của HTX an toàn - nhanh chóng - hiệu quả.

Dưới đây là chi tiết và quy trình thực hiện công việc mà ACC sẽ đại diện doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

 1. Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể.
 2. Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể soạn hồ sơ.
 3. ACC tiến hành soạn hồ sơ khi đã nhận đủ các hồ sơ doanh nghiệp cung cấp
 4. Đại diện khách hàng nộp hồ sơ lên Cơ quan tiếp nhận và báo cáo tiến độ cho doanh nghiệp
 5. Bàn giao và thanh lý hợp đồng

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (220 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo