Thủ Tục Thông Báo Sửa Đổi, Bổ Sung Nội Dung Chương Trình Khuyến Mại 2022

Công ty Luật ACC

Thủ Tục Thông Báo Sửa Đổi, Bổ Sung Nội Dung Chương Trình Khuyến Mại 2022

Công ty Luật ACC

15/10/2020

Thủ Tục Thông Báo Sửa Đổi, Bổ Sung Nội Dung Chương Trình Khuyến Mại;
Thủ Tục Thông Báo Sửa Đổi, Bổ Sung Nội Dung Chương Trình Khuyến Mại;

Các chương trình khuyến mại luôn được các công ty chú trọng, không những mang lại lợi ích cho khách hàng, đây cũng là hình thức quảng bá hình ảnh công ty đến với khách hàng một cách trực tiếp và mang lại hiệu quả cao.

Ngoài việc đăng kí với cơ quan có thẩm quyền về các chương trình khuyến mại của công ty, công việc kinh doanh luôn phải thay đổi để phù hợp với thị hiếu của thị trường, việc thay đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại cũng diễn ra song song và cần một thủ tục pháp lý nhằm hướng dẫn cho hoạt động trên.

ACC với dịch vụ pháp lý “Thủ tục thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại” gửi đến quý khách hàng, với mong muốn cung cấp những thông tin pháp lý chính xác & đáng tin cậy nhất.

1. Cơ sở pháp lý của thủ tục thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chươn trình khuyến mại

 • Luật thương mại năm 2005;
 • Nghị định 81/2018/NĐ – CP hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về xúc tiến thương mại;
 • Thông tư liên tịch số 07/20007/TTLT – BTM – BTC ngày 06/7/2007.

2. Thủ tục thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

Theo quy định của Luật Thương mại 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2017, khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.

Đối với một số hình thức, hoạt động khuyến mại, thương nhân phải tiến hành thông báo với Sở Công thương nơi thương nhân đăng kí hoạt động trước khi thực hiện hoạt động khuyến mại theo quy định tại Điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ – CP của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số quy định của Luật Thương mại 2005 (nghị định này thay thế, bổ sung cho Nghị định 37/2006/NĐ – CP của Chính phủ).

Trong trường hợp thương nhân muốn sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại, cần dựa trên một số quy định pháp luật cụ thể. Thủ tục trên được Chính phủ hướng dẫn trong những quy định cụ thể tại Nghị định 81/2018/NĐ – CP như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định 81, trường hợp sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đã được thông báo đến Sở Công Thương trước đó, thương nhân trước khi sửa đổi, bổ sung phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đến Sở Công Thương nơi đã thông báo thực hiện khuyến mại.

Hồ sơ thông báo việc sửa đổi, bổ sung này bao gồm 01 (một) văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại thực hiện theo Mẫu số 06 (Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ – CP). Ngoài ra, trong trường hợp người làm thủ tục không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (thương nhân) thì phải nộp kèm theo văn bản uỷ quyền cho người thực hiện thủ tục đó.

Trong trường hợp nội dung chương trình khuyến mại được sửa đổi, bổ sung dẫn đến làm thay đổi thể lệ chương trình khuyến mại, thuơng nhân ngoài Mẫu số 06, nộp kèm theo một số tài liệu sau:

 1. Thể lệ chương trình khuyến mại (theo mẫu TTLT số 07/20007/TTLT – BTM – BTC ngày 06/7/2007);
 2. Mẫu vé số dự thưởng trong trường hợp sửa đổi, bổ sung chương trình khuyến mại dẫn đến chương trình khuyến mại có phát hành vé số dự thưởng;
 3. Hình ảnh hàng hoá khuyến mại và hàng hoá dùng để khuyến mại (nếu có bổ sung);
 4. Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng (nếu có);
 5. Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hoá, dịch vụ khuyến mại và hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật.

3. Các phương thức nộp hồ sơ thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đến sở công thương

Theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định 81/2018/NĐ – CP, thương nhân có thể nộp hồ sơ thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo những cách thức sau:

 1. Nộp 01 (một) bộ hồ sơ qua đường bưu điện đến địa chỉ của Sở Công thương nơi đăng kí thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại;
 2. Nộp 01 (một) bộ hồ sơ trực tiếp đến Sở Công thương nơi đăng kí thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại;
 3. Nộp 01 (một) bộ hồ sơ qua thư điện tử kèm theo chữ ký điện tử hoặc kèm theo bản scan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và đóng dấu của thương nhân đến địa chỉ thư điện tử được Sở Công thương công bố;
 4. Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Sở Công thương cung cấp.

4. THỦ TỤC THỰC HIỆN:

 • Bước 1: Thương nhân gửi hồ sơ đăng kí sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết (Sở Công thương);
 • Bước 2: Sở Công thương xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc thương nhân đăng kí sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại của thương nhân. Trường hợp không xác nhận, Sở Công thương phải có xác nhận trả lời bằng văn bản. Trường hợp Sở Công thương xác nhận việc thương nhân sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại, sẽ gửi công văn xác nhận cho thương nhân.

5. Cơ quan thực hiện:

Sở Công thương hoặc Cục Xúc tiến thương mại (tại địa phương nơi thương nhân đănh kí kinh doanh).

6. Thời gian thực hiện:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ (căn cứ theo ngày nhận hồ sơ thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức khác có giá trị tương đương trong trường hợp doanh nghiệp gửi hồ sơ qua đường bưu điện; căn cứ vào ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc căn cứ vào ngày hồ sơ được ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến), cơ quan quản lý nhà nước về thương mại (Sở Công thương nơi doanh nghiệp đăng kí trụ sở) có thẩm quyền xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng kí sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại của thương nhân; trong trường hợp không xác nhận, phải nêu rõ lý do theo quy định của pháp luật.

Trường hợp Bộ Công thương là cơ quan xác nhận việc thương nhân đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại, Bộ Công thương cung cấp cho Sở Công thương nơi thương nhân tổ chức chương trình khuyến mại nội dung chương trình đã được xác nhận sửa đổi, bổ sung để phối hợp quản lý.

7. Lưu ý khi sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

Theo quy định tại khoản 5 Điều 20 Nghị định 81/2018/NĐ – CP, việc doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến lợi ích mà khách hàng tham gia chương trình khuyến mại trước khi chương trình khuyến mại này được thông báo sửa đổi, bổ sung. Vì xét cho cùng, mục đích của chương trình khuyến mại là nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng và cung cấp cho họ những hàng hoá, dịch vụ tốt nhất của doanh nghiệp.

8. Lệ phí thực hiện việc thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

Thủ tục ngày không yêu cầu thương nhân phải nộp lệ phí.

Đánh giá post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận