Thủ tục thay đỗi tên công ty, trụ sở công ty, chủ sở hữu công ty TNHH MTV do cá nhân làm chủ sở hữu. Các thủ tục này có thể đồng thời làm 1 lần được k

Anh Việt có thắc mắc như sau:

Thủ tục thay đỗi tên công ty, trụ sở công ty, chủ sở hữu công ty TNHH MTV do cá nhân làm chủ sở hữu. Các thủ tục này có thể đồng thời làm 1 lần được không?

Sau khi thay đỗi các thủ tục trên rồi, cần in hóa đơn mới không? ( công ty tôi vẫn còn nhiều cuốn hóa đơn chưa viết )

Luật sư giải đáp:

Chào bạn!

Đây là thủ tục mà Doanh nghiệp thực hiện việc Thông báo thay đổi nội dung đăng ký Doanh nghiệp đến Sở KH&ĐT, do đó công ty bạn có thể đồng thời làm các thông báo này.

Căn cứ Nghị định 43/2010 Hướng dẫn các thủ tục ĐKDN

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

1- Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do người đại diện theo pháp luật ký);

2- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của chủ sở hữu công ty (do chủ sở hữu ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;

3- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế đến cớ quan đăng ký kinh doanh trong đó nêu rõ địa chỉ nơi nhận thông báo thuế

2. Thay đổi Tên của doanh nghiệp

1- Thông báo đổi tên doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký)

2- Quyết định bằng văn bản về việc đổi tên doanh nghiệp của chủ sở hữu công ty (do chủ sở hữu ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty

3. Thay đổi Chủ sở hữu doanh nghiệp

1- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (do chủ sở hữu hoặc đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký)

2- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của chủ sở hữu mới:

2.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

2.2- Chủ sở hữu là tổ chức:

- Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế).

- Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo khoản 2.1 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền.

3- Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty

4- Hợp đồng chuyển nhượng vốn và các giấy tờ chứng minh hoàn tất chuyển nhượng vốn;

Doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh, Tên doanh nghiệp có hoá đơn chưa sử dụng hết phải huỷ hoá đơn, thì phải lập biên bản huỷ hoá đơn có chữ ký của giám đốc doanh nghiệp (trường hợp không phải là giám đốc doanh nghiệp thì người ký trên biên bản phải có giấy uỷ quyền có đóng dấu và chữ ký của giám đốc doanh nghiệp) và đại diện cơ quan thuế.

Chúc thuận lợi!

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (350 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo