Thủ Tục Thay Đổi Cơ Quan Đăng Ký Liên Hiệp Hợp Tác Xã 2024

Cơ quan đăng ký của hợp tác xã là Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính. Trong một số trường hợp thì cơ quan đăng ký này phải thay đổi.

Vậy thủ tục thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã được quy định như thế nào? ACC đơn vị chuyên pháp lý doanh nghiệp sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn về thủ tục này. Mời các bạn tham khảo bài viết sau!

Thủ Tục Thay Đổi Cơ Quan Đăng Ký Liên Hiệp Hợp Tác Xã
Thủ Tục Thay Đổi Cơ Quan Đăng Ký Liên Hiệp Hợp Tác Xã

1. Căn cứ pháp lý:

 • Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012;
 • Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 quy định chi tiết một điều của Luật Hợp tác xã;
 • Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và ché độ báo cáo tình hình hoạt động của Hợp tác xã.
 • Thông tư 07/2019/TT – BKHĐT ngày 08 tháng 04 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của Hợp tác xã.

2. Khái niệm Hợp tác xã?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Luật Hợp tác xã thì Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

3. Thành phần hồ sơ thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã:

 • Giấy đề nghị thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã (theo mẫu quy định tại Phụ lục I-16)
 • Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của hội đồng quản trị về việc thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã
 • Bộ hồ sơ đã được cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã cũ bàn giao (khi liên hiệp hợp tác xã tiến hành đăng ký tại cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã mới).

4. Trình tự thực hiện thủ tục thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã:

Bước 1: Khi thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gửi 01 bộ hồ sơ đến cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăngký cho liên hiệp hợp tác xã.

Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:

 • Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.
 • Trường hợp được ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập liên hiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan đăng ký đã cấp giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã bàn giao đầy đủ 01 bộ hồ sơ đăng ký cho liên hiệp hợp tác xã và lưu giữ 01 bản sao bộ hồ sơ đó. Khi bàn giao hồ sơ cho liên hiệp hợp tác xã, phải có giấy biên nhận có chữ ký của người trao, người nhận hồ sơ, toàn bộ hồ sơ được niêm phong và được giao cho người nhận. Trong trường hợp không bàn giao hồ sơ thì Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận lại hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải tiến hành đăng ký thay đổi nơi đăng ký liên hiệp hợp tác xã tại cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã mới. Cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã mới thực hiện việc thay đổi và cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho liên hiệp hợp tác xã. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho liên hiệp hợp tác xã biết.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký hợp tác xã thực hiện việc thay đổi và cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho hợp tác xã. Khi nhận giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã mới, hợp tác xã phải nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã đã được cấp trước đó.

Trường hợp không cấp giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã thì cơ quan đăng ký hợp tác xã thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho hợp tác xã biết.

5. Thời gian giải quyết thủ tục thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã:

Trong thời gian 20 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

6. Có thể ủy quyền cho người khác đi làm thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã không?

Trường hợp người thành lập hợp tác xã, hợp tác xã ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ đăng ký hợp tác xã, nhận kết quả giải quyết thủ tục đăng ký hợp tác xã thì phải có giấy tờ sau:

 • Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập hợp tác xã, hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc
 • Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

7. Mẫu Giấy đề nghị thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã

(Mẫu phụ lục I-16 Thông tư 03/2014/TT-BKHDT)

Giấy Đề Nghị Thay Đổi Cơ Quan Đăng Ký Liên Hiệp Hợp Tác Xã
Giấy Đề Nghị Thay Đổi Cơ Quan Đăng Ký Liên Hiệp Hợp Tác Xã

8. Khách hàng cần làm gì khi sử dụng vụ thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã của ACC?

Khi có nhu cầu dùng dịch vụ thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã của ACC khách hàng sẽ được gọi điện thoại lắng nghe về nhu cầu của khách, tư vấn và báo giá dịch vụ.

Sau khi hai bên ký hợp đồng, chuyên viên của ACC sẽ liên hệ với khách hàng để soạn hồ sơ, đại diện khách hàng đi nộp và nhận kết quả ở các cơ quan ban ngành. Khách hàng chỉ cần cung cấp thông tin và giấy tờ mà không cần phải đi lại nhiều.

10. Vì sao bạn nên sử dụng dịch vụ thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã của ACC?

 • Phí dịch vụ trọn gói và luôn đảm bảo ra kết quả cho khách hàng.
 • Thời gian làm dịch vụ nhanh chóng và đơn giản nhất:
 • Luôn có chuyên viên hỗ trợ, xuống cơ sở của khách hàng khảo sát, tư vấn, lấy hồ sơ để đảm bảo việc được cấp phép.
 • ACC tự hào có thể cung cấp dịch vụ trên khắp cả nước;

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (558 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo