Thủ Tục Thay Đổi Cổ Đông Là Nhà Đầu Tư Nước Ngoài CTCP

Trang chủ / Blog / Cách Mở Công Ty / Thủ Tục Thay Đổi Cổ Đông Là Nhà Đầu Tư Nước Ngoài CTCP
Thủ Tục Thay Đổi Cổ Đông Là Nhà Đầu Tư Nước Ngoài Ctcp
Thủ Tục Thay Đổi Cổ Đông Là Nhà Đầu Tư Nước Ngoài Ctcp

Nền kinh tế thị trường phát triển, các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư góp vốn, mua cổ phần tại các doanh nghiệp ở Việt Nam ngày càng phổ biến. Theo quy định của pháp luật, đối với các doanh nghiệp là công ty cổ phần khi có thay đổi về cổ đông sáng lập là nhà đầu tư nước ngoài thì phải thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh.

          Khi các cổ đông (gồm cả cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào doanh nghiệp là công ty cổ phần, công ty thực hiện lập Sổ đăng ký cổ đông cho các cổ đông, bao gồm các thông tin về: Thông tin tên cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài; Địa chỉ; Thông tin hộ chiếu đối với cá nhân hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc các giấy chứng nhận tương đương) đối với doanh nghiệp; quyết định thành lập đối với tổ chức; Thông tin về vốn góp cổ phần (Tổng số cổ phần, tỷ lệ, loại cổ phần, giá trị cổ phần, thời điểm góp vốn, …)

          Trong một số trường hợp doanh nghiệp có sự thay đổi về các cổ đông như chuyển nhượng cổ phần, tặng cho, thừa kế, … thì doanh nghiệp phải thực hiện thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

          Pháp luật quy định: Trường hợp công ty cổ phần chưa niêm yết thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài được đăng ký trong Sổ đăng ký cổ đông của công ty, công ty phải thực hiện thủ tục thông báo tới cơ quan đăng ký kinh doanh về việc thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

 Thủ tục thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài công ty cổ phần chưa niêm yết

1. Doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày có thay đổi.

          Nội dung Thông báo gồm:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
 • Thông tin của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài chuyển nhượng cổ phần: Tên, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông nước ngoài là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, địa chỉ thường trú của cổ đông là cá nhân; loại cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ trong công ty; số cổ phần và loại cổ phần chuyển nhượng;
 • Thông tin của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng cổ phần: Tên, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông nước ngoài là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, địa chỉ thường trú của cổ đông là cá nhân; số cổ phần và loại cổ phần nhận chuyển nhượng; số cổ phần, loại cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần tương ứng của họ trong công ty;
 • Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

2. Thành phần hồ sơ:

          Ngoài ra, kèm theo Thông báo phải bao gồm các hồ sơ tài liệu dưới đây:

 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (chỉ áp dụng đối với trường hợp cổ đông sáng lập là nhà đầu tư nước ngoài chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập trong công ty trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp);
 • Danh sách các cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài khi đã thay đổi;
 • Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh việc hoàn tất chuyển nhượng;
 • Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực) của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với cổ đông nước ngoài nhận chuyển nhượng là tổ chức hoặc bản sao hợp lệ, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định của cổ đông nước ngoài nhận chuyển nhượng là cá nhân;
 • Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.
 • Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Lưu ý: Quyết định, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

          Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

3. Trình tự thực hiện:

 •  Doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 •  Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin về cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
 • Trường hợp hồ sơ thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho doanh nghiệp để sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc.
 • Trường hợp doanh nghiệp có thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

4. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý:

 •  Đối với trường hợp thay đổi các thông tin cổ đông sáng lập là nhà đầu tư nước ngoài mà không làm thay đổi tư cách cổ đông thì doanh nghiệp chỉ cần nộp hồ sơ thông báo về việc bổ sung, cập nhật thoong tin đăng ký kinh doanh mà không cần phải thực hiện hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký như nêu trên.
 • Các thông tin thay đổi bao gồm về họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa chỉ thường trú, số cổ phần và loại cổ phần của cổ đông là cá nhân nước ngoài; tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số cổ phần và loại cổ phần và họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa chỉ thường trú người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp gửi thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 0909928884

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: hotro@accgroup.vn

Viết một bình luận

Language »