Thủ Tục Thay Đổi, Bổ Sung GCN Đăng Ký Hoạt Động Của Tổ Chức KHCN

Tổ chức KHCN khi đăng ký thành lập theo quy định đơn vị sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ. Theo đó,khi viện có thay đổi về một trong các thông tin so với thời điểm đăng ký thành lập thì thực hiện thủ tục thông báo như thế nào? Thủ tục thay đổi, bổ sung nội dung giấy chứng nhận hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ có khác với các thủ tục xin giấy phép hoạt động thông thường? Sau đây, ACC sẽ tư vấn cho các bạn những vấn đề liên quan đến “Thủ tục thay đổi, bổ sung GCN đăng ký hoạt động của tổ chức KHCN”

Thủ Tục Thay Đổi, Bổ Sung GCN Đăng Ký Hoạt Động Của Tổ Chức KHCN
Thủ Tục Thay Đổi, Bổ Sung GCN Đăng Ký Hoạt Động Của Tổ Chức KHCN

1. Cơ sở pháp lý

 • Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013.
 • Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.
 • Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.
 • Thông tư số 298/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ.

2. Chuẩn bị hồ sơ

 • Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ đã được cấp;
 • Tài liệu liên quan đến nội dung thay đổi, bổ sung tương ứng, cụ thể như sau:
  • Trường hợp đăng ký thay đổi tên tổ chức: Bản sao (có chứng thực hợp pháp) quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc biên bản họp có chữ ký của những người sáng lập (đối với tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập) về việc đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ.
  • Trường hợp đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp: Bản sao (có chứng thực hợp pháp) quyết định đổi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp hoặc thay đổi cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức khoa học và công nghệ.
  • Trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính: Phải có một trong các giấy tờ sau:
   • Bản sao (có chứng thực hợp pháp) giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất của tổ chức khoa học và công nghệ đối với địa điểm nơi đặt trụ sở chính;
   • Bản sao (có chứng thực hợp pháp) giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ chứng minh quyền được phép cho thuê, cho mượn của bên cho thuê, cho mượn kèm theo hợp đồng thuê, mượn địa điểm làm trụ sở chính; trường hợp bản sao hợp đồng không có chứng thực hợp pháp, tổ chức có thể xuất trình bản chính để người tiếp nhận hồ sơ đối chiếu và ký xác nhận vào bản sao.
  • Trường hợp đăng ký thay đổi vốn:
   • Đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập: Bảng kê khai cơ sở vật chất – kỹ thuật được cơ quan quyết định thành lập hoặc quản lý trực tiếp xác nhận.
   • Đối với tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập:
    • Bảng kê khai cơ sở vật chất – kỹ thuật (theo mẫu 12);
    • Biên bản họp của những người sáng lập/các bên góp vốn hợp tác ghi rõ những nội dung sau: tỉ lệ góp vốn; tổng số vốn (bằng tiền và tài sản quy ra đồng Việt Nam), trong đó số vốn góp bằng tiền phải bảo đảm đủ kinh phí hoạt động thường xuyên ít nhất trong 01 năm theo số lượng nhân lực và quy mô hoạt động của tổ chức;
    • Cam kết góp vốn (bằng tiền và tài sản) của từng cá nhân/các bên góp vốn hợp tác (nếu có);
    • Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với phần vốn đã cam kết góp.
  • Trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu:
   • Đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập:
    • Bản sao (có chứng thực hợp pháp) Quyết định bổ nhiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
    • Lý lịch khoa học;
    • Bản sao (có chứng thực hợp pháp) các văn bằng đào tạo.
   • Đối với tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập:
    • Đơn đề nghị được làm việc chính thức (theo mẫu 9);
    • Bản sao (có chứng thực hợp pháp) Quyết định bổ nhiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (trừ tổ chức do cá nhân thành lập);
    • Lý lịch khoa học;
    • Bản sao (có chứng thực hợp pháp) các văn bằng đào tạo;
    • Sơ yếu lý lịch có xác nhận trong thời hạn không quá 01 năm của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc trước khi chuyển sang làm việc tại tổ chức khoa học và công nghệ, trường hợp người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ không phải là công dân Việt Nam thì phải có lý lịch tư pháp của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận trong thời hạn không quá 01 năm và được hợp pháp hóa lãnh sự.
  • Trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động: Bản sao (có chứng thực hợp pháp) quyết định của cấp có thẩm quyền về việc thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3. Thủ tục thay đổi, bổ sung GCN đăng ký hoạt động của tổ chức KHCN

– Bước 1: Tổ chức khoa học và công nghệ nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ – Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua đường bưu điện;
– Bước 2: Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ – Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, cấp Biên nhận hồ sơ cho tổ chức (trường hợp nộp trực tiếp).
Sở Khoa học và công nghệ kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: trong thời hạn chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, thông báo bằng văn bản cho tổ chức để sửa đổi, bổ sung.
– Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho tổ chức khoa học và công nghệ. Trường hợp từ chối, thì thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do.

– Bước 4: Căn cứ vào thời hạn trong biên nhận, tổ chức đến nhận kết quả trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

4. Lệ phí thực hiện thủ tục

Lệ phí : 1.000.000 Đồng (Đối với Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức KH&CN)
Lệ phí : 1.000.000 Đồng (Đối với Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của tổ chức KH&CN)
Lệ phí : 1.500.000 Đồng (Đối với Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức KH&CN)
Lệ phí : 1.000.000 Đồng (Đối với Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên của tổ chức KH&CN)
Lệ phí : 1.500.000 Đồng (Đối với Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi vốn của tổ chức KH&CN)
Lệ phí : 2.000.000 Đồng (Đối với Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động KH&CN của tổ chức KH&CN)

5. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục

Sở Khoa học và Công nghệ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận