Thủ tục thành lập hợp tác xã nông nghiệp năm 2021

logo accACC
Quỳnh Anh

Hợp tác xã nông nghiệp có thể được xem là hợp tác xã truyền thống bởi nông nghiệp là một trong các ngành kinh tế đặc thù, bản chất của Việt Nam. Theo một nghĩa căn bản hợp tác xã nông nghiệp là một hợp tác xã mà tại đó nông dân tập trung nguồn lực của họ trong một số lĩnh vực hoạt động nông nghiệp. Như vậy, về cơ bản, việc quy định thủ tục thành lập hợp tác xã nông nghiệp sẽ bao gồm hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp với những thông tin pháp luật cơ bản được Luật ACC tổng hợp trong bài viết dưới đây!

Thủ tục thành lập hợp tác xã nông nghiệp

1. Hợp tác xã nông nghiệp là gì?

Hợp tác xã nông nghiệp vừa là doanh nghiệp vừa là một tổ chức hoạt động tập thể về nông nghiệp. Hợp tác xã này được thành lập do một nhóm nông dân thiết lập một tổ chức hoạt động nhằm bảo vệ và thúc đẩy lợi ích chung của họ. Do các thành viên của nhóm có lợi ích (kinh tế) trong tổ chức hợp tác xã, nên họ muốn tham gia vào quá trình ra quyết định. Điều này đòi hỏi một cơ cấu ra quyết định nhằm mang lại cho các hội viên một tiếng nói hay phiếu bầu. Nếu tổ chức hoạt động ở quy mô nhỏ thì tất cả thành viên có thể trực tiếp tham gia vào quá trình ra quyết định. Trong quá trình này, các đề xuất đều được thảo luận, cân nhắc các ưu và nhược điểm, và quyết định dựa trên đa số phiếu bầu.

2. Điều kiện để đăng ký thành lập hợp tác xã nông nghiệp

– Điều kiện về ngành nghề sản xuất kinh doanh

  • Phải lựa chọn các ngành nghề trong nông nghiệp được quy định trong hệ thống các ngành kinh tế của Việt Nam mà pháp luật không cấm, cho phép kinh doanh

– Điều kiện về tên của hợp tác xã

  • Không trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên đầy đủ hoặc tên viết tắt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khác đã đăng ký trong phạm vi cả nước.
  • Không sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
  • Không sử dụng tên danh nhân, từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc

– Điều kiện về thành viên  và tổ chức của hợp tác xã: Hợp tác xã phải có ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau. Thành viên hợp tác xã là cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

  • Cá nhân là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; hộ gia đình có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật; cơ quan, tổ chức là pháp nhân Việt Nam.
  • Có nhu cầu hợp tác với các thành viên và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã
  • Có đơn tự nguyện gia nhập và tán thành điều lệ của hợp tác xã
  • Góp vốn theo quy định của pháp luật và điều lệ hợp tác xã
  • Điều kiện khác theo quy định của điều lệ hợp tác xã.
  • Cơ cấu tổ chức của hợp tác xã gồm: Đại hội thành viên; Hội đồng quản trị; Giám đốc (Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát.

3. Thủ tục thành lập hợp tác xã nông nghiệp

Bước 1: Xác định nhu cầu hợp tác, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp

– Xác định những ai có nhu cầu thành lập hợp tác xã nông nghiệp

– Mức vốn họ bỏ ra là bao nhiêu

– Phân tích, đánh giá những thuận lợi khó khăn, khả năng cạnh tranh của sản phẩm nhằm định hướng phát triển cho hợp tác xã và sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương trong vấn đề thành lập hợp tác xã nông nghiệp

Bước 2: Chuẩn bị đề án thành lập hợp tác xã

– Sáng lập viên tự nguyện cam kết sáng lập, tham gia thành lập liên hiệp hợp tác xã. Vận động, tuyên truyền thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, dự thảo điều lệ; thực hiện các công việc để tổ chức hội nghị thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

– Báo cáo với chính quyền địa phương

Bước 3: Soạn thảo hồ sơ thành lập hợp tác xã nông nghiệp

– Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

– Điều lệ

– Phương án sản xuất, kinh doanh

– Danh sách thành viên, hợp tác xã thành viên; danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên

– Nghị quyết hội nghị thành lập

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân

Bước 4: Nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Cụ thể tại Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính.

Bước 5: Nhận kết quả và thực hiện thủ tục về thuế

– Nếu hồ sơ không đủ điều kiện cấp đăng ký, Phòng Tài chính – Kế hoạch phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hợp tác xã trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ

– Nếu hồ sơ đủ các điều kiện theo quy định, hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là quy định thủ tục thành lập hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp được Luật ACC tổng hợp cụ thể. Khi có nhu cầu tìm hiểu và thành lập trên thực tế hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất về các vấn đề liên quan.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận