Thủ tục thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn (2024)

Trong thế giới kinh doanh hiện đại, việc thành lập một công ty có người nước ngoài góp vốn đã trở thành một xu hướng phổ biến và hấp dẫn. Điều này không chỉ mở ra cơ hội phát triển kinh doanh mà còn mang lại nhiều lợi ích về mặt tài chính, kỹ thuật và quản lý. Tuy nhiên, quy trình thành lập công ty với sự góp vốn từ người nước ngoài không hề đơn giản. Nó yêu cầu sự am hiểu sâu sắc về các thủ tục pháp lý, quy định về tài chính và các yêu cầu đặc biệt liên quan đến vốn góp. Điều này nhằm đảm bảo tính hợp pháp, bảo mật và ổn định của hoạt động kinh doanh.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá những thủ tục cần thiết để thành lập một công ty với sự góp vốn từ người nước ngoài. Chúng ta sẽ tìm hiểu về Thủ tục thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn, các giấy tờ và thông tin cá nhân cần thiết, cũng như các yêu cầu về vốn góp và quản lý kinh doanh.

 
Thủ tục thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn
Thủ tục thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn

I. Thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn là gì?

Thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn là quá trình xây dựng một doanh nghiệp với sự tham gia tài chính và kiến thức kinh doanh từ các nhà đầu tư nước ngoài. Mang lại cơ hội mở rộng thị trường và tăng cường sức cạnh tranh, đồng thời yêu cầu tuân thủ các quy định và thủ tục pháp lý liên quan.

II. Quy trình các bước thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam (Kể từ ngày 21/6/2023)

Bước 1: Nghiên cứu và lựa chọn hình thức công ty

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký

Bước 3: Tìm hiểu và tuân thủ quy định về vốn góp

Bước 4: Nộp đơn đăng ký thành lập công ty

Bước 5: Xác minh và phê duyệt hồ sơ

Bước 6: Đăng ký thuế và hoàn thiện các thủ tục pháp lý

Bước 7: Theo dõi và tuân thủ quy định pháp luật

Thủ tục quy trình thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam
Thủ tục quy trình thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam

Quá trình thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam là một quy trình phức tạp và yêu cầu tuân thủ đúng các quy định pháp luật. Dưới đây là một mô tả chi tiết và đầy đủ về các bước và thủ tục cần thiết:

Nghiên cứu và lựa chọn hình thức công ty:

Bạn cần tiến hành nghiên cứu về các hình thức công ty có thể thành lập tại Việt Nam, bao gồm công ty TNHH, công ty cổ phần, và chi nhánh công ty nước ngoài. Xác định hình thức phù hợp với mục đích kinh doanh và yêu cầu của bạn.

Chuẩn bị hồ sơ đăng ký:

Bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ và chính xác để đăng ký thành lập công ty. Hồ sơ này bao gồm giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư (nếu áp dụng), giấy chứng nhận vốn góp từ người nước ngoài, bản sao hộ chiếu của người đại diện, bản sao ID công dân (nếu áp dụng), và thông tin cá nhân của các thành viên sáng lập.

Tìm hiểu và tuân thủ quy định về vốn góp:

Vốn góp từ người nước ngoài phải tuân thủ các quy định về nguồn gốc và hình thức vốn, theo đúng quy định của Luật Đầu tư và các quy định khác. Bạn cần lưu ý rằng việc góp vốn nước ngoài có thể yêu cầu xin phê duyệt từ các cơ quan chức năng.

Nộp đơn đăng ký thành lập công ty:

Hồ sơ đăng ký sẽ được nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan quản lý tương đương thuộc tỉnh hoặc thành phố mà công ty dự định thành lập. Đơn đăng ký cần được điền đầy đủ và chính xác, gồm thông tin về công ty, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, và các thành viên sáng lập.

Xác minh và phê duyệt hồ sơ:

Cơ quan quản lý sẽ tiến hành xem xét và kiểm tra hồ sơ đăng ký, đảm bảo tính hợp lệ và phù hợp với quy định. Quá trình này có thể mất một thời gian để hoàn tất, và có thể yêu cầu các cuộc họp và điều tra bổ sung.

Đăng ký thuế và hoàn thiện các thủ tục pháp lý:

Sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký công ty, bạn cần đăng ký với cơ quan thuế và hoàn thiện các thủ tục pháp lý khác như đăng ký bảo hiểm xã hội, đăng ký lao động, và mở tài khoản ngân hàng cho công ty.

Theo dõi và tuân thủ quy định pháp luật:

Sau khi công ty được thành lập, bạn cần tuân thủ các quy định về báo cáo tài chính hàng năm, nộp thuế đúng hạn, và thực hiện các nghĩa vụ pháp lý khác.

Quá trình thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam đòi hỏi sự cẩn thận và kiên nhẫn. Việc tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý chuyên nghiệp có thể giúp bạn đạt được sự thành công trong quá trình này.

Qua những thông tin và hướng dẫn chi tiết, bạn sẽ nắm được quy trình, yêu cầu cần thiết và lợi ích của việc này. Hãy cùng khám phá các điều kiện, hình thức góp vốn và các bước quan trọng để thành công trong việc thành lập công ty với sự tham gia của người nước ngoài. Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu về thủ tục thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn tại Việt Nam. (Phần 1)

https://www.youtube.com/watch?v=bsEcsWHJVuQ

III. Hình thức người nước ngoài góp vốn thành lập công ty Việt Nam

Người nước ngoài có nhiều hình thức góp vốn để thành lập công ty tại Việt Nam, bao gồm:

1. Công ty TNHH hai thành viên trở lên (LLC)

Người nước ngoài có thể thành lập công ty TNHH với ít nhất hai thành viên, trong đó có thể là người nước ngoài hoặc người Việt Nam. Người nước ngoài có thể góp vốn và trở thành cổ đông, đồng thời tham gia quản lý và điều hành công ty.

2. Công ty cổ phần (JSC)

Người nước ngoài có thể thành lập công ty cổ phần hoặc mua cổ phần từ công ty cổ phần đã có sẵn. Trong công ty cổ phần, người nước ngoài có thể góp vốn bằng cách mua cổ phần và trở thành cổ đông. Tuy nhiên, việc sở hữu cổ phần của người nước ngoài phải tuân thủ giới hạn vốn nước ngoài được quy định tại Việt Nam.

3. Chi nhánh công ty nước ngoài

Người nước ngoài có thể thành lập chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam. Chi nhánh được coi là một phần của công ty nước ngoài và hoạt động dưới sự giám sát và quản lý của công ty mẹ. Người nước ngoài có quyền đại diện và ký kết hợp đồng thương mại cho chi nhánh.

4. Liên doanh (Joint Venture)

Người nước ngoài có thể hợp tác với công ty Việt Nam hoặc công ty nước ngoài khác để thành lập công ty liên doanh. Trong liên doanh, người nước ngoài và đối tác Việt Nam cùng góp vốn và chia sẻ lợi ích cũng như trách nhiệm quản lý công ty.

5. Hợp tác kinh doanh (Business Cooperation)

Người nước ngoài có thể ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp Việt Nam để thực hiện các dự án kinh doanh cụ thể. Trong hình thức này, người nước ngoài không thành lập công ty mới mà chỉ hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trong một khoảng thời gian và mục đích cụ thể.

Quá trình thành lập công ty với nguồn vốn nước ngoài đòi hỏi người nước ngoài tuân thủ quy định về vốn góp, pháp lý và thủ tục đăng ký do cơ quan quản lý nhà nước quy định. Việc tư vấn với luật sư và chuyên gia pháp lý có kinh nghiệm sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các quy định và thực hiện quy trình thành lập công ty một cách chính xác và thành công.

IV. Hồ sơ đăng ký góp vốn thành lập công ty

Hồ sơ góp vốn thành lập công ty
Hồ sơ góp vốn thành lập công ty

Để đăng ký góp vốn thành lập công ty tại Việt Nam, bạn cần chuẩn bị một số hồ sơ và tài liệu sau:

Đơn đăng ký thành lập công ty

Đây là hồ sơ chính để xác nhận ý định thành lập công ty và góp vốn. Đơn này thường được chuẩn bị theo mẫu của cơ quan quản lý nhà nước và phải điền đầy đủ thông tin về tên công ty, địa chỉ, hình thức thành lập, vốn góp và các thông tin liên quan khác.

Bản sao công chứng giấy phép đầu tư

Nếu công ty có vốn đầu tư nước ngoài, bạn cần có bản sao công chứng giấy phép đầu tư của người nước ngoài hoặc tổ chức nước ngoài liên quan.

Giấy chứng nhận vốn

Bản sao công chứng giấy chứng nhận số tiền vốn góp của mỗi thành viên hoặc cổ đông trong công ty. Nếu có người nước ngoài góp vốn, cần có bản sao công chứng giấy chứng nhận số tiền vốn nước ngoài.

Bản sao công chứng giấy phép hoạt động kinh doanh

Nếu thành lập công ty mới, bạn cần có bản sao công chứng giấy phép hoạt động kinh doanh theo quy định của cơ quan chức năng.

Bản sao công chứng hợp đồng liên quan

Nếu có hợp đồng liên quan đến việc góp vốn, bạn cần chuẩn bị bản sao công chứng hợp đồng đó, ví dụ như hợp đồng liên doanh, hợp đồng mua bán cổ phần, hợp đồng hợp tác kinh doanh, và các hợp đồng khác liên quan đến việc góp vốn.

Bản sao công chứng chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

Các thành viên hoặc cổ đông trong công ty cần cung cấp bản sao công chứng chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để chứng minh danh tính.

Giấy tờ khác

Tùy vào yêu cầu của cơ quan quản lý, có thể yêu cầu bổ sung một số giấy tờ khác như giấy chứng nhận năng lực kinh doanh của cá nhân hoặc tổ chức, giấy chứng nhận thành viên trong trường hợp công ty liên doanh, và các giấy tờ khác liên quan đến việc thành lập và góp vốn công ty.

Lưu ý rằng danh sách trên chỉ là một phần nhỏ trong số các hồ sơ cần thiết và có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của cơ quan quản lý và loại hình công ty. Để đảm bảo đầy đủ và chính xác, bạn nên tư vấn với chuyên gia pháp lý hoặc dịch vụ tư vấn thành lập công ty để được hướng dẫn chi tiết và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

V. Điều kiện thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn

Để thành lập công ty tại Việt Nam với người nước ngoài góp vốn, cần tuân thủ các điều kiện chi tiết sau đây:

Quốc tịch

Người nước ngoài phải có quốc tịch nước ngoài và không bị hạn chế quyền thành lập và quản lý công ty theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Độ tuổi

Người nước ngoài phải đủ tuổi theo quy định của pháp luật Việt Nam, thường là từ 18 tuổi trở lên.

Giấy phép đầu tư

Nếu công ty có vốn đầu tư nước ngoài, người nước ngoài cần có giấy phép đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư tại Việt Nam.

Vốn góp

Người nước ngoài cần góp vốn theo quy định pháp luật. Số tiền tối thiểu của vốn góp phụ thuộc vào lĩnh vực kinh doanh và loại hình công ty. Đồng thời, vốn góp phải được chuyển từ tài khoản người nước ngoài vào tài khoản của công ty tại ngân hàng Việt Nam.

Giấy tờ và hồ sơ

Người nước ngoài cần chuẩn bị các giấy tờ và hồ sơ như hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân, giấy phép đầu tư (nếu có), giấy chứng nhận vốn góp, và các giấy tờ liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ sở hữu

Người nước ngoài phải tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu cổ phần của người nước ngoài trong công ty, tuỳ thuộc vào loại hình công ty và ngành nghề kinh doanh.

Tuân thủ quy định pháp luật

Công ty và người nước ngoài cần tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến đăng ký kinh doanh, thuế, lao động, an toàn vệ sinh lao động và các quy định khác áp dụng cho doanh nghiệp.

Điều kiện khác

Tùy thuộc vào ngành nghề kinh doanh và các quy định pháp luật cụ thể, có thể áp dụng các điều kiện khác như giấy phép hoạt động, chứng chỉ nghề nghiệp, v.v

Lưu ý rằng các yêu cầu có thể thay đổi theo quy định pháp luật hiện hành và từng trường hợp cụ thể. Do đó, để đảm bảo đầy đủ thông tin và tuân thủ quy định, nên tư vấn với chuyên gia pháp luật hoặc dịch vụ tư vấn thành lập công ty.

Qua những hướng dẫn chi tiết, bạn sẽ được nắm vững quy trình, yêu cầu và các điều kiện cần thiết để thành lập công ty này. Hãy khám phá các hình thức góp vốn, các hồ sơ đăng ký và tìm hiểu về những lợi ích và cơ hội kinh doanh khi có vốn đầu tư nước ngoài. Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu về thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. (Phần 2)

https://www.youtube.com/watch?v=jUPmNGljcIQ

VI. Lợi ích từ việc thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn tại Việt Nam

Việc thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn tại Việt Nam mang lại nhiều lợi ích quan trọng, bao gồm:

- Mở rộng thị trường: Thành lập công ty với người nước ngoài góp vốn giúp mở rộng thị trường kinh doanh đến Việt Nam, một quốc gia có tiềm năng phát triển kinh tế và thị trường tiêu dùng đang tăng trưởng.

- Truy cập vào nguồn nhân lực chất lượng: Việc hợp tác với người nước ngoài trong công ty giúp truy cập vào nguồn nhân lực chất lượng và có kinh nghiệm quốc tế. Điều này có thể đóng góp vào nâng cao năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của công ty.

- Chia sẻ công nghệ và kiến thức: Người nước ngoài thường mang theo công nghệ, quy trình quản lý và kiến thức quốc tế tiên tiến. Việc hợp tác với họ trong công ty có thể đem lại sự trao đổi công nghệ và chuyển giao kiến thức hiệu quả.

- Tạo việc làm: Thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn tạo ra cơ hội việc làm cho người lao động trong khu vực, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp và nâng cao mức sống của cộng đồng.

- Phát triển kinh tế địa phương: Việc có công ty có người nước ngoài góp vốn đóng góp vào phát triển kinh tế địa phương, tăng cường hoạt động sản xuất, xuất khẩu và dịch vụ. Điều này có thể thúc đẩy sự đa dạng hóa kinh tế và tăng trưởng bền vững.

- Tăng cường hợp tác quốc tế: Công ty có người nước ngoài góp vốn tạo ra cơ hội hợp tác và giao lưu với các đối tác quốc tế. Điều này có thể thúc đẩy quan hệ đối tác kinh doanh, trao đổi văn hóa và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

- Hưởng lợi từ các chính sách ưu đãi: Các công ty có người nước ngoài góp vốn thường được hưởng lợi từ các chính sách ưu đãi thuế, giảm giá đất, hỗ trợ về đầu tư và thủ tục hải quan. Điều này có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh và tăng tính hấp dẫn của công ty.

- Mở rộng quan hệ đối tác: Thành lập công ty với người nước ngoài góp vốn tạo ra cơ hội mở rộng mạng lưới quan hệ đối tác trong và ngoài nước. Điều này có thể giúp công ty tìm kiếm cơ hội hợp tác mới, mở rộng khách hàng và phát triển mạng lưới kinh doanh.

Lợi ích từ việc thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn tại Việt Nam mang lại những cơ hội và tiềm năng phát triển kinh doanh trong môi trường kinh doanh toàn cầu.

VII. Dịch vụ tư vấn thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn của Công ty Luật ACC

Công ty Luật ACC cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp về việc thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn tại Việt Nam. Chúng tôi hiểu rõ quy trình và các yêu cầu pháp lý liên quan, đồng thời sẽ hỗ trợ khách hàng từ khâu lên ý tưởng, chuẩn bị hồ sơ, đến quá trình thực hiện và hoàn thiện các thủ tục cần thiết.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm tư vấn về hình thức thành lập công ty phù hợp, lựa chọn ngành nghề và cấu trúc tổ chức, đồng thời hỗ trợ trong việc thực hiện các bước như đăng ký kinh doanh, xin giấy phép đầu tư, thủ tục pháp lý và thuế, và quản lý sau khi thành lập.

Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm và am hiểu về luật pháp Việt Nam, chúng tôi cam kết cung cấp giải pháp tư vấn toàn diện và tùy chỉnh cho từng trường hợp cụ thể. Chúng tôi đảm bảo sẽ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, nỗ lực và đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật trong quá trình thành lập công ty.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ chuyên sâu về việc thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn trong hành trình kinh doanh thành công.

VIII. Mọi người cũng hỏi

1. Người nước ngoài muốn góp vốn thành lập công ty tại Việt Nam cần đáp ứng những điều kiện gì?

Người nước ngoài cần có hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ, đủ điều kiện hợp pháp và tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam.

2. Có những hình thức góp vốn nào cho người nước ngoài để thành lập công ty tại Việt Nam?

Người nước ngoài có thể góp vốn thông qua hình thức góp vốn tiền mặt, tài sản, quyền sử dụng đất, quyền sử dụng công nghệ, quyền sở hữu tài sản trí tuệ và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

3. Quy trình thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn tại Việt Nam như thế nào?

Quy trình bao gồm chuẩn bị hồ sơ, đăng ký kinh doanh, xin giấy phép đầu tư, đăng ký thuế, thủ tục hải quan và các bước thực hiện khác theo quy định của cơ quan chức năng.

4. Có những lợi ích gì khi thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn tại Việt Nam?

Lợi ích bao gồm tiềm năng thị trường lớn, ưu đãi thuế, quyền sở hữu tài sản, mở rộng quan hệ đối tác, truy cập vào nguồn nhân lực chất lượng và khả năng hưởng các chính sách hỗ trợ từ phía chính quyền địa phương.

5. Cần chuẩn bị những giấy tờ và hồ sơ nào để thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn?

Những giấy tờ và hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm bản sao hộ chiếu, giấy chứng nhận vốn, giấy phép đầu tư, bản cam kết thực hiện cam kết về vốn góp, giấy tờ liên quan đến tài sản và các giấy tờ pháp lý khác theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

6. Có bất kỳ hạn chế nào về quốc tịch của người nước ngoài khi góp vốn thành lập công ty tại Việt Nam?

Không có hạn chế về quốc tịch của người nước ngoài khi góp vốn thành lập công ty tại Việt Nam. Người nước ngoài từ mọi quốc gia đều có thể tham gia thành lập công ty, miễn là đáp ứng các điều kiện và quy định pháp luật Việt Nam.

 

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (440 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (16)

  tuyết
  Bài viết chi tiết, đầy đủ rõ ràng, cám ơn
  TRẢ LỜI
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ ACC cám ơn ạ
  TRẢ LỜI
  hoa
  Bên mình có dịch vụ này không? nếu có gửi báo giá qua mail này giúp tôi [email protected]
  TRẢ LỜI
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ bên em có. Bên em đã gửi báo giá cho bên mình ạ
  TRẢ LỜI
  huy
  Mình cần tư vấn dịch vụ, 0905705649
  TRẢ LỜI
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ bên em sẽ liên hệ ngay ạ
  TRẢ LỜI
  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo