Thủ Tục Tách Đơn Đăng Ký Kiểu Dáng Công Nghiệp 2020

Thủ Tục Tách Đơn Đăng Ký Kiểu Dáng Công Nghiệp
Thủ Tục Tách Đơn Đăng Ký Kiểu Dáng Công Nghiệp

Trong quá trình đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, người nộp đơn có quyền tách đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Công ACC sẽ tư vấn đến khách hàng thủ tục tách đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp qua bài viết sau.

Tại Việt Nam đối tượng Sở hữu công nghiệp có thể là: sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, thiết kế bố trí mạch tích hợp, ngoài ra còn có tên thương mại và bí quyết kinh doanh. Sau khi tổ chức, cá nhân đã nộp đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp nhưng có nhu cầu tách đơn thì cần thực hiện thủ tục yêu cầu ghi nhận tách đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp.

1. Tìm hiểu về đăng ký công nghiệp.

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố đó, có tính mới đối với thế giới và dùng làm mẫu để chế tạo sản phẩm công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

Mỗi kiểu dáng công nghiệp ra đời là kết quả của sự sáng tạo và là tài sản hết sức có giá trị của mỗi doanh nghiệp. Đăng ký kiểu dáng công nghiệp theo đó để bảo hộ kiểu dáng độc quyền, kiểu dáng phải đáp ứng  yêu cầu sau: Có khả năng áp dụng công nghiệp; Có tính mới; Có khả năng sáng tạo.

Việc đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp sẽ giúp cho doanh nghiệp tăng sức cạnh tranh với các đối thủ, đồng thời là một phương thức để quảng bá cho sản phẩm của công ty mình. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, do thay đổi nhu cầu sản xuất kinh doanh hoặc vì lợi ích kinh tế mà các chủ thể tiến hành tách đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp.

Người nộp đơn có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ tách đơn (tách một hoặc một số kiểu dáng công nghiệp trong đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp sang một hoặc nhiều đơn mới, gọi là đơn tách).

Đơn tách mang số đơn mới và được lấy ngày nộp đơn của đơn ban đầu hoặc (các) ngày ưu tiên của đơn ban đầu (nếu có).

Đối với mỗi đơn tách, người nộp đơn phải nộp lệ phí nộp đơn và mọi khoản phí, lệ phí cho các thủ tục được thực hiện độc lập với đơn ban đầu, nhưng không phải nộp phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên. Đơn tách được thẩm định về hình thức và tiếp tục được xử lý theo các thủ tục chưa được hoàn tất đối với đơn ban đầu. Đơn tách phải được công bố lại và người nộp đơn phải nộp lệ phí công bố nếu việc tách đơn được thực hiện sau khi Cục Sở hữu trí tuệ đã có thông báo chấp nhận đơn hợp lệ đối với đơn ban đầu.

Đơn ban đầu (sau khi bị tách) tiếp tục được xử lý theo thủ tục thông thường và người nộp đơn phải nộp lệ phí sửa đổi, bổ sung đơn.

2. Thủ tục tách đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

1. Thành phần hồ sơ:

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn, quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ tách đơn.

Hồ sơ đề tách đơn được chuẩn bị bao gồm các giấy tờ sau:

 • 02 Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp, đánh máy theo mẫu số 03-KDCN, Phụ luc A của Thông tư 16/2016/TT-BKHCN, trên tờ khai đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp cần ghi cụ thể số đơn và ngày nộp đơn của đơn gốc ban đầu);
 • 01 Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp;
 • Văn bản đề nghị tách đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp;
 • Giấy ủy quyền (nếu đơn được nộp thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp).

2. Thủ tục tách đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

Người nộp đơn sau khi chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ trên thì mang nộp tại Cục sở hữu trí tuệ bằng cách nộp bản giấy hoặc nộp trực tuyến.

Đơn tách mang số đơn mới và được lấy ngày nộp đơn của đơn ban đầu hoặc (các) ngày ưu tiên của đơn ban đầu (nếu có); được công bố sau khi có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ.

Đơn tách được thẩm định về hình thức và tiếp tục được xử lý theo các thủ tục chưa được hoàn tất đối với đơn ban đầu.

3. Phí, lệ phí tách đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

Người yêu cầu tách đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp sẽ phải nộp các khoản phí, lệ phí theo Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 263/2016/TT-BTC. Bao gồm:

Trường hợp đơn ban đầu đã có kết quả thẩm định nội dung đơn:

 • Lệ phí nộp đơn: 150.000VNĐ
 • Phí công bố đơn: 120.000VNĐ
 • Phí công bố từ hình thứ 2 trở đi: 60.000VNĐ/01 hình.

Riêng đối với văn bản đề nghị tách đơn nộp cho đơn ban đầu người nộp đơn cần nộp Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi 160.000 VNĐ.

Trường hợp đơn ban đầu chưa có kết quả thẩm định nội dung đơn:

 • Tách phương án đã nêu tại đơn ban đầu sang đơn khác, đơn tách cần nộp:
  • Lệ phí nộp đơn: 150.000VNĐ
  • Phí công bố đơn: 120.000VNĐ
 • Tách đối tượng chưa được nêu tại đơn ban đầu sang đơn khác, đơn tách cần nộp các khoản phí, lệ phí như đối với đơn ban đầu.

3. Dịch vụ thực hiện thủ tục tách đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp của công ty ACC.

Với dịch vụ thực hiện thủ tục tách đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp của ACC, chúng tôi sẽ thay mặt Quý khách thực hiện các công việc sau:

 • Tư vấn cho quý Khách quy định của pháp luật hiện hành về Sở hữu trí tuệ nói chung, sở hữu công nghiệp nói riêng và thủ tục yêu cầu tách đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp.
 • Soạn hồ sơ đầy đủ và hợp lệ phục vụ cho việc thực hiện thủ tục.
 • Đại diện cho quý Khách thực hiện thủ tục tại Cục sở hữu trí tuệ.
 • Thay mặt quý Khách nhận kết quả và bàn giao lại cho quý Khách.

Trên đây là bài tư vấn của công ty ACC về “Thủ tục tách đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp” gửi đến khách hàng. Nếu khách hàng còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận