Thủ Tục Sửa Đổi GCN Đủ Điều Kiện Làm Đại Lý Bán Lẻ Xăng Dầu

Xăng dầu là một mặt hàng kinh doanh mang lại thu nhập cao, một ngành nghề kinh doanh hấp dẫn. Rất nhiều quý khách muốn làm đại lý bán lẻ xăng dầu. Bạn đã có GCN đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (hay còn gọi là Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu) nhưng có sửa đổi một số nội dung trong giấy xác nhận. Vậy bạn phải làm thủ tục sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu như thế nào? Hãy để ACC tư vấn giúp bạn

Thủ Tục Sửa Đổi GCN Đủ Điều Kiện Làm Đại Lý Bán Lẻ Xăng Dầu
Thủ Tục Sửa Đổi GCN Đủ Điều Kiện Làm Đại Lý Bán Lẻ Xăng Dầu:

I. Tìm hiểu về đại lý bán lẻ xăng dầu

1. Đại lý bán lẻ xăng dầu là gì?

Đại lý bán lẻ xăng dầu là thương nhân làm đại lý để thực hiện việc bán lẻ xăng dầu tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu của mình cho bên giao đại lý là thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc tổng đại lý kinh doanh xăng dầu để hưởng thù lao.

2. Điều kiện để được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Sở Công Thương có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho thương nhân có trụ sở chính trên địa bàn, có đủ các điều kiện quy định tại Điều 19 Nghị định NĐ 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu  và có hệ thống từ hai (02) cửa hàng bán lẻ xăng dầu trở lên trên địa bàn một (01) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Thời hạn của Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu là bao lâu?

Theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu thì Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu có thời hạn sử dụng là 05 năm kể từ ngày cấp và không được gia hạn. Trong thời hạn Giấy xác nhận vẫn còn có hiệu lực thì thương nhân có thể thực hiện thủ tục sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu khi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu có nội dung bị thay đổi.

4. Trường hợp phải làm thủ tục sửa đổi giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

Khi có thay đổi các nội dung của Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu, thương nhân phải lập hồ sơ gửi về cơ quan có thẩm quyền đề nghị sửa đổi Giấy xác nhận.

II. Thủ tục sửa đổi giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

1. Những điều kiện nào cần phải đáp ứng để được sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu?

Về điều kiện chủ thể: Thương nhân có đủ các điều kiện dưới đây được Sở Công Thương cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (sau đây gọi tắt là đại lý):

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.
 • Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.
 • Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Về tính pháp lý: Đã được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu nhưng có thay đổi các nội dung của Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

2. Hồ sơ sửa đổi giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu gồm có:

 • Đơn đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu;
 • Bản gốc Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu đã được cấp;
 • Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi.

3. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và giải quyết:

Sở Công Thương nơi thương nhân có trụ sở chính trên địa bàn, từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00).

4. Trình tự cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu:

 • Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về cơ quan có thẩm quyền.
 • Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, cơ quan có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.
 • Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 10 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận do không đủ điều kiện, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5. Thời hạn giải quyết:

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

6. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 • Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.
 • Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

III. Dịch vụ làm thủ tục sửa đổi GCN đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Tuy thủ tục sửa đổi GCN đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu đơn giản so với thủ tục cấp mới GCN đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu về quy trình chuẩn bị hồ sơ, điều kiện phù hợp. Nhưng thủ tục cấp sửa đổi GCN đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu đòi hỏi người thực hiện phải bỏ ra nhiều công sức chuẩn bị các điều kiện theo quy định của pháp luật, hồ sơ và trình tự thực hiện. Với mong muốn hỗ trợ quý khách hàng tối đa hóa các thủ tục và thời gian đăng ký, bằng nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi sẽ giúp quý khách hàng giải quyết những thủ tục trên. Dưới đây là chi tiết và quy trình thực hiện công việc mà ACC sẽ đại diện quý khách hàng thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

 1. Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể tùy theo tình trạng thực tế của bạn.
 2. Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể soạn hồ sơ.
 3. ACC tiến hành soạn hồ sơ cho doanh nghiệp khi đã nhận đủ các hồ sơ doanh nghiệp cung cấp.
 4. Thay mặt nộp hồ sơ lên Cơ quan tiếp nhận và báo cáo tiến độ cho doanh nghiệp.
 5. Bàn giao và thanh lý hợp đồng.

 

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (906 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo