Thủ Tục Sửa Đổi GCN Cửa Hàng Đủ Điều Kiện Bán Lẻ Xăng Dầu

Kinh doanh xăng dầu được xếp vào danh mục “Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện”, do đó khi tham gia đầu tư vào lĩnh vực này trên thị trường Việt Nam, nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện được quy định để được cấp giấy phép hoạt động, kể cả hoạt động mở cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Tuy nhiên, thị trường xăng dầu Việt Nam lại đầy biến động, kéo theo việc các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cần phải thay đổi nhiều thông tin khác với khi đăng ký cấp mới Giấy chứng nhận. Do đó, buộc các thương nhân mở cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải nắm bắt được các thông tin pháp lý liên quan đến “”Thủ tục sửa đổi GCN cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu”.

Thủ Tục Sửa Đổi GCN Cửa Hàng Đủ Điều Kiện Bán Lẻ Xăng Dầu
Thủ Tục Sửa Đổi GCN Cửa Hàng Đủ Điều Kiện Bán Lẻ Xăng Dầu

1. Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu là gì?

Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu là loại Giấy chứng nhận cấp cho thương nhân kinh doanh dưới hình thức cửa hàng bán lẻ xăng dầu đáp ứng các điều kiện luật định.

2. Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

Cho dù là cấp mới, cấp sửa đổi, bổ sung hay cấp lại thì Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu sẽ được cấp cho cửa hàng xăng dầu có đủ các điều kiện dưới đây:

 • Thuộc sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối theo quy định tại Nghị định này (thương nhân đề nghị cấp phải đứng tên tại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu).
 • Được thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị theo đúng các quy định hiện hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng dầu, an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 • Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, cửa hàng bán lẻ xăng dầu còn phải phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành; riêng tại khu vực địa bàn biên giới, phải tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn cho công tác quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới và chống buôn lậu xăng dầu qua biên giới.

3. Tại sao phải thực hiện thủ tục sửa đổi giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu?

Trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, thương nhân phải lập hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận, gửi về cho Cơ quan có thẩm quyền để được Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

4. Cơ quan có thẩm quyền sửa đổi giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Sở Công Thương có trách nhiệm cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi và cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn có đủ các điều kiện quy định.

5. Hồ sơ đề nghị sửa đổi giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu?

Hồ sơ đề nghị sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu bao gồm:

 • Đơn đề nghị bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 3 kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đã được cấp;
 • Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi theo quy định.

6. Thủ tục xin cấp sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

 • Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Sở Công Thương (qua đường công văn hoặc qua mạng điện tử theo địa chỉ do Sở Công Thương thông báo).
 • Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.
 • Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Sở Công Thương xem xét, thẩm định, kiểm tra năng lực thực tế và cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (theo mẫu đính kèm Nghị định 83/2014/NĐ-CP)

Trường hợp kết quả kiểm tra thực tế không phù hợp với hồ sơ đề nghị của thương nhân, Sở Công Thương ra thông báo từ chối cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu và nêu rõ lý do.

7. Phí và lệ phí cấp sửa đổi giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

Thương nhân có trách nhiệm nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật. Mức phí và lệ phí được áp dụng theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương.

Kinh doanh xăng dầu là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, nên áp dụng quy định tại Thông tư 168/2016/TT-BTC để tính mức thu phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Theo đó:

Tại khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh:

 • Mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
 • Mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân là 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

Tại các khu vực khác: 

Mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu tương ứng.

8. Hiệu lực của giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cấp sửa đổi, bổ sung

Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu có  hiệu lực trong vòng năm (05) năm kể từ ngày cấp mới. Việc sửa đổi, bổ sung không làm ảnh hưởng đến hiệu lực vốn có của Giấy chứng nhận, điều này đồng nghĩa với việc sau khi cấp sửa đổi, bổ sung, hiệu lực của Giấy chứng nhận vẫn giữ nguyên cho đến hết 05 năm tính từ lần cấp mới gần nhất.

9. Dịch vụ xin cấp sửa đổi giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu của ACC

Với bề dày kinh nghiệm cũng như đội ngũ luật sư, tư vấn uy tín, chất lượng, ACC mang lại cho quý khách hàng dịch vụ “Xin cấp sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu” với phương châm “thuận lợi và tiết kiệm thời gian của khách hàng”.

Khách hàng khi sử dụng dịch vụ thì hầu như không cần đi lại.

Khách hàng chỉ cần cung cấp các thông tin cần thiết cho ACC để lập hồ sơ gửi đến cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận. Đội ngũ luật sư cùng với chuyên viên của ACC sẽ giải quyết các vấn đề có liên quan phát sinh.

Việc cấp sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu bắt buộc phải trải qua quá trình xem xét, thẩm định từ phía Cơ quan có thẩm quyền. Dịch vụ xin giấy phép của ACC sẽ hỗ trợ quý khách hoàn thiện hồ sơ và các giấy tờ có liên quan nhằm đảm bảo thủ tục diễn ra nhanh chóng.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (465 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo