Thủ tục sửa đổi đơn đăng ký sáng chế theo quy định năm 2023

Đăng ký sáng chế là một thủ tục quan trọng để bảo vệ sản phẩm trí tuệ của cá nhân/tổ chức. Tuy nhiên, có những trường hợp cá nhân/tổ chức phải tiến hành sửa đổi đơn đăng ký sáng chế. Bài viết sau đây cung cấp chi tiết thủ tục sửa đổi đơn đăng ký sáng chế theo quy định năm 2023, mời bạn tham khảo.

Thủ tục sửa đổi đơn đăng ký sáng chế
Thủ tục sửa đổi đơn đăng ký sáng chế

1. Định nghĩa “sáng chế”:

 • Sáng chế được định nghĩa tại Luật Sở hữu trí tuệ là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.
 • Sáng chế là đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, cụ thể là thuộc đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp.

2. Khái niệm quyền sở hữu công nghiệp:

Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.

3. Văn bằng bảo hộ đối với sáng chế:

 • Văn bằng bảo hộ là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế.
 • Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

4. Cách xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế:

Được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo:

 • Thủ tục đăng ký quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ;
 • Công nhận đăng ký quốc tế theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

5. Quyền đăng ký sáng chế:

 • Tổ chức, cá nhân sau đây có quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí:
 • Tác giả tạo ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí bằng công sức và chi phí của mình;
 • Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc.
 • Chính phủ quy định quyền đăng ký đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất - kỹ thuật, kinh phí từ ngân sách nhà nước.
 • Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu được tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý.
 • Có thể chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp đã nộp đơn đăng ký.

6. Quyền sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sáng chế

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn, quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung các tài liệu đơn.

7. Hồ sơ sửa đổi, bổ sung đơn

 • Tờ khai yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, đánh máy theo mẫu số: 01-SĐĐ Phụ lục B của Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN;
 • Tài liệu pháp lý chứng minh việc sửa đổi. Riêng đối với yêu cầu sửa đổi nội dung đơn đăng ký sáng chế theo bản chi tiết nội dung sửa đổi so với bản tài liệu ban đầu đã nộp, cụ thể: Bản mô tả, bản tóm tắt sáng chế/giải pháp hữu ích đối với đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích;
 • Giấy ủy quyền (nếu yêu cầu sửa đổi đơn nộp thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp);
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí.

8. Yêu cầu ghi nhận thay đổi chủ đơn:

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn, quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận việc thay đổi chủ đơn trên cơ sở chuyển nhượng, thừa kế, kế thừa hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

9. Hồ sơ ghi nhận thay đổi chủ đơn:

 • Tờ khai yêu cầu ghi nhận việc chuyển nhượng đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp (mẫu 02-CGĐ quy định tại Phụ lục B ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TT-BKHCN);
 • Tài liệu chuyển nhượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (bản gốc hoặc bản sao có xác nhận của công chứng hoặc của cơ quan có thẩm quyền) như:
 • Hợp đồng chuyển nhượng đơn đăng ký sáng chế;
 • Giấy ủy quyền nộp hồ sơ yêu cầu chuyển nhượng đơn đăng ký sáng chế cho cá nhân hoặc Giấy ủy quyền nộp hồ sơ yêu cầu chuyển giao đơn đăng ký sáng chế cho tổ chức (trường hợp nộp thông qua đại diện).

10. Một số lưu ý

 • Người yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn phải nộp phí thẩm định yêu cầu sửa đổi đơn theo quy định. Trường hợp yêu cầu sửa chữa các sai sót do lỗi của Cục Sở hữu trí tuệ, người yêu cầu không phải nộp các khoản phí nêu trên.
 • Việc sửa đổi, bổ sung đơn không được mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ đã bộc lộ trong bản mô tả đối với đơn đăng ký sáng chế
 • Người nộp đơn có thể yêu cầu sửa chữa sai sót về tên, địa chỉ của người nộp đơn, tên, quốc tịch của tác giả sáng chế.
 • Đối với trường hợp thay đổi chủ đơn do thừa kế, kế thừa hoặc theo quyết định của cơ quan có thầm quyền thì người nộp đơn có thể chủ động thực hiện thủ tục như thủ tục sửa đổi đơn.

11. Cơ quan thực hiện

Cục sở hữu trí tuệ

12. Phí, lệ phí

 • Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi đơn: 60.000VNĐ/01 nội dung yêu cầu sửa đổi
 • Phí công bố: 120.000VNĐ/01 đơn yêu cầu sửa đổi trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế đã có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ
 • Yêu cầu sửa đổi đơn được nộp sau khi có Thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ và nộp phí, lệ phí thuộc trường hợp sửa đổi thông tin liên quan đến bản chất đối đượng nêu trong đơn (cụ thể: bản mô tả sáng chế) thì đơn phải được thẩm định lại và thu phí thẩm định nội dung tính theo yêu cầu bảo hộ độc lập: 720.000VNĐ/01 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về vấn đề sửa đổi đơn đăng ký sáng chế theo quy định năm 2020. Nếu quý khách có thắc mắc hay cần biết thêm thông tin cũng như được tư vấn kĩ hơn xin hãy liên hệ với chúng tôi. ACC sẽ lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng đưa ra để tiến hành tư vấn chuyên sâu, đầy đủ những vướng mắc và cung cấp các dịch vụ phù hợp nhất.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (946 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo