Thủ Tục Sáp Nhập HTX Và Đăng Ký Khi Hợp Nhất HTX 2024

Hợp tác xã (HTX) là một mô hình kinh tế quen thuộc đối với người dân Việt Nam. Thời gian qua, HTX đã và đang hoạt động ổn định, từng bước phát triển, dần có vai trò quan trọng với nền kinh tế - xã hội Việt Nam. Sự ra đời của Luật hợp tác xã giúp cho hoạt động kinh tế với mô hình HTX được chú trọng, cải thiện hơn. Đồng nghĩa đó, mọi hoạt động kinh tế được điều chỉnh và quản lý chặt chẽ theo quy định của pháp luật.

Để năm được cách thức hoạt động của HTX. Dưới đây, ACC sẽ hướng dẫn quý khách hàng các quy định mới nhất về thủ tục sáp nhập HTX và đăng ký khi hợp nhất HTX 2023.

Thủ Tục Sáp Nhập HTX Và Đăng Ký Khi Hợp Nhất HTX
Thủ Tục Sáp Nhập HTX Và Đăng Ký Khi Hợp Nhất HTX

1. Khái niệm

Hợp tác xã là gì?

Để dễ hiều và hình dung được mô hình kinh tế này, Luật HTX 2012 đã quy định như sau: Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

Sáp nhập và hợp nhất HTX là gì?

Sáp nhập HTX là việc hai hay nhiều hợp tác xã (gọi là HTX bị sáp nhập) có thể tự nguyện nhập vào hợp tác xã khác, hợp tác xã bị sáp nhập sẽ chấm dứt tồn tại.

Hợp nhất HTX là việc hai hay nhiều hợp tác xã có thể tự nguyện hợp nhất thành một hợp tác xã mới, chấm dứt sự tồn tại của các hợp tác xã ban đầu.

2. Thủ tục sáp nhập hợp tác xã

2.1. Thành phần hồ sơ

 • Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của hợp tác xã;
 • Nghị quyết của đại hội thành viên về việc sáp nhập hợp tác xã;
 • Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của người đến làm thủ tục; Trường hợp người đại diện pháp luật ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác thực hiện phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân, tổ chức thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

2.2 Trình tự thủ tục

Bước 1: Chuẩn bị sáp nhập

 • Hội đồng quản trị của các hợp tác xã bị sáp nhập xây dựng phương án sáp nhập trình đại hội thành viên của mình quyết định và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã về quyết định sáp nhập.
 • Hội đồng quản trị của các hợp tác xã bị sáp nhập hiệp thương về phương án sáp nhập, gồm các nội dung chủ yếu sau: phương án xử lý tài sản, vốn, các khoản nợ; phương án xử lý lao động và những vấn đề tồn động của các hợp tác xã bị sáp nhập.
 • Hợp tác xã sau khi sáp nhập nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký thay đổi tại Ủy ban nhân dân Quận, Huyện, nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

 • Hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan tiếp nhận cấp giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ;
 • Hồ sơ không hợp lệ, chưa đầy đủ theo quy đinh, cơ quan tiếp nhận sẽ hướng dẫn bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận bộ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế thuộc UBND quận, huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký HTX. Trường hợp từ chối cấp phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do từ chối.

Bước 4: Người đại diện hoặc người được ủy quyền căn cứ vào ngày trên giấy biên nhận đến cơ quan tiếp nhận ban đầu để nhận kết quả.

Lưu ý: Ủy ban nhân dân quận, huyện sẽ thu lại giấy chứng nhận đăng ký HTX cũ và cấp giấy chứng nhận mới cho HTX được sáp nhập.

3. Thủ tục đăng ký hợp nhất HTX

3.1 Thành phần hồ sơ đăng ký hợp nhất HTX

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã;
 • Điều lệ của HTX mới được thành lập;
 • Phương án sản xuất kinh doanh;
 • Danh sách hợp tác xã thành viên;
 • Danh sách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát;
 • Nghị quyết của đại hội thành viên về việc hợp nhất hợp tác xã;
 • Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của người đến làm thủ tục; Trường hợp người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đó thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

3.2 Trình tự thực hiện đăng ký

Bước 1:

 • Hội đồng quản trị của các hợp tác xã dự kiến hợp nhất xây dựng phương án hợp nhất trình đại hội thành viên của mình quyết định và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã về quyết định hợp nhất;
 • Hội đồng quản trị của các hợp tác xã dự định hợp nhất hiệp thương thành hội đồng hợp nhất. Hội đồng có nhiệm vụ xây dựng phương án hợp nhất trình đại hội thành viên quyết định;
 • Hợp tác xã sau khi hợp nhất nộp hồ sơ đăng ký tại Ủy ban nhân dân Quận, Huyện, nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính;
 • Hợp tác xã có thể gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký đến Ủy ban nhân dân Quận, Huyện để đăng ký.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ,

 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: cấp Giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ.
 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: hướng dẫn, giải thích để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân Quận, Huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. Trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do từ chối cấp giấy chứng nhận;

Bước 4: Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy biên nhận hồ sơ đến nhận kết quả giải quyết tại Ủy ban nhân dân Quận, Huyện.

4. Cơ quan giải quyết sáp nhập và hợp nhất HTX

Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp quận/huyện

5. Cách thức thực hiện

HTX sáp nhập và đăng ký hợp nhất có thể nộp hồ sơ theo 02 cách sau:

 • Nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền;
 • Gửi hồ sơ đăng ký qua địa chỉ thư điện tử của Ủy ban nhân dân Quận/Huyện nhưng phải nộp hồ sơ bằng văn bản khi đến nhận giấy chứng nhận đăng ký để đối chiếu và lưu hồ sơ.

6. Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

7. Quy trình thực hiện dịch vụ của ACC

Uy tín, nhanh chóng, hiệu quả là tiêu chí mà ACC luôn hướng tới nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Để dễ hiểu, ACC sẽ giới thiệu đến quý khách hàng quy trình làm việc của ACC.

 • Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng
 • Tư vấn cách thức giải quyết hồ sơ, phương án thực hiện của ACC
 • Thống nhất ký kết hợp đồng dịch vụ với khách hàng
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ cần thiết
 • Soạn thảo hồ sơ theo quy đinh, gửi khách hàng ký và đại diện theo ủy quyền của khách hàng nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền
 • Nhận kết quả và trao kết quả cho khách hàng và thanh lý hợp đồng dịch vụ.

8. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ của ACC

 • Tiết kiệm thời gian
 • Nhanh có kết quả
 • Không phải đi lại nhiều lần
 • Được tư vấn, hỗ trợ tận tình
 • Báo giá trọn gói, không phát sinh thêm.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1048 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo