Thủ Tục Sáp Nhập Hợp Tác Xã Và Đăng Ký Tách Hợp Tác Xã Cập Nhật 2024

Trong thực tế hiện nay việc thành lập Hợp tác xã đang ngày càng được mở rộng và phát triển. Vậy trước khi muốn thành lập một hợp tác xã, cá nhân, tổ chức có nhu cầu cần phải hiểu rõ về đặc điểm của hợp tác xã, các thủ tục sáp nhập, đăng ký tách hợp tác xã. Với bài viết này ACC muốn gửi tới Quý đọc giả những nội dung về thủ tục sáp nhập Hợp tác xã và đăng ký tách Hợp tác xã cập nhật 2023.

Thủ Tục Sáp Nhập Hợp Tác Xã Và Đăng Ký Tách Hợp Tác Xã
Thủ Tục Sáp Nhập Hợp Tác Xã Và Đăng Ký Tách Hợp Tác Xã

1. Khái niệm

Hợp tác xã: Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

 

2. Thủ tục sáp nhập hợp tác xã cập nhật 2020 :

1. Trình tự

Để tiến hành sáp nhập Hợp tác xã các đơn vị sáp nhập cần thực hiện trình tự thủ tục gồm 4 bước như sau:

 • Bước 1:Hội đồng quản trị của Hợp tác xã dự kiến sáp nhập xây dựng Phương án sáp nhập trình Đại hội thành viên quyết định. Sau khi Đại hội thành viên quyết định sáp nhập, Hội đồng quản trị thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ kinh tế với Hợp tác xã về quyết định sáp nhập Hợp tác xã và giải quyết các vấn đề liên quan trước khi tiến hành thủ tục thành lập Hợp tác xã mới. Hợp tác xã mới nộp 01 bộ hồ sơ tại bộ phận một cửa của UBND Huyện, Thành phố nơi Hợp tác xã đặt trụ sở chính.
 • Bước 2:Khi tiếp nhận hồ sơ, bộ phận tiếp nhận yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

Trường hợp được ủy quyền thì phải có giấy tờ sau:

  • Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập Hợp tác xã, Hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả
  • Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.
 • Bước 3:
  • Nếu hồ sơ hợp lệ, bộ phận tiếp nhận sẽ trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.
  • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, bộ phận tiếp nhận thông báo nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho Hợp tác xã.
 • Bước 4:
  • Hợp tác xã nhận Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã trực tiếp tại bộ phận thường trực tiếp nhận và trả kết quả của UBND Huyện.
  • Hợp tác xã phải nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký cũ khi được cấp giấy đăng ký mới.

2. Cách thức nộp hồ sơ:

Đơn vị thực hiện việc sáp nhập liên hệ nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân Huyện.

3. Hồ sơ gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của Hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-7 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT
 • Nghị quyết của Đại hội đồng thành viên về việc sáp nhập Hợp tác xã
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo qui định của pháp luật chuyên ngành.

4. Số lượng hồ sơ cần chuẩn bị: 01 bộ hồ sơ, ACC sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý còn lại

5. Thời gian giải quyết hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

6. Cơ quan giải quyết: Phòng Tài chính Kế hoạch – UBND Huyện.

3. Thủ tục đăng ký tách hợp tác xã cập nhật 2020.

1. Trình tự:

 • Bước 1:

Hội đồng quản trị của hợp tác xã dự kiến tách xây dựng phương án tách trình đại hội thành viên quyết định.

  • Sau khi đại hội thành viên quyết định tách, Hội đồng quản trị thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã về quyết định tách hợp tác xã và giải quyết các vấn đề liên quan trước khi tiến hành thủ tục thành lập hợp tác xã mới.
  • Hợp tác xã được tách thực hiện phương án tách đã được quyết định và nộp hồ sơ đăng ký tại Ủy ban nhân dân Quận, Huyện, nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính.
  • Hợp tác xã có thể gửi hồ sơ đăng ký qua địa chỉ thư điện tử của Ủy ban nhân dân Quận, Huyện nhưng phải nộp hồ sơ bằng văn bản khi đến nhận giấy chứng nhận đăng ký để đối chiếu và lưu hồ sơ.
  • Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).
 • Bước 2: Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân Quận, Huyện kiểm tra hồ sơ
  • Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: cấp Giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ.
  • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: hướng dẫn, giải thích để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
 • Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân Quận, Huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. Trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
 • Bước 4: Người đại diện hợp pháp hoặc người được ủy quyền căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy biên nhận hồ sơ đến nhận kết quả giải quyết tại Ủy ban nhân dân Quận, Huyện.
 1. Hình thức nộp hồ sơ:

Nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân Quận, Huyện hoặc qua thư điện tử của Ủy ban nhân dân Quận, Huyện

 1. Hồ sơ gồm:
 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã (theo mẫu);
 • Điều lệ;
 • Phương án sản xuất kinh doanh (theo mẫu);
 • Danh sách hợp tác xã thành viên (theo mẫu);
 • sách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát (theo mẫu);
 • Nghị quyết của đại hội thành viên về việc tách hợp tác xã;
 • Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của người đến làm thủ tục; Trường hợp được ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập hợp tác xã, hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.
 1. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ, ACC sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý còn lại
 2. thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ

4.         Dịch vụ sáp nhập hợp tác xã và đăng ký khi tách hợp tác xã của acc

Thủ tục sáp nhập Hợp tác xã và đăng ký khi tách Hợp tác xã việc không quá phức tạp nếu có thời gian, nhưng dưới góc độ là doanh nghiệp thường không có thời gian để tìm hiểu, cũng như đi lại nhiều để lo các thủ tục hồ sơ pháp lý. ACC muốn hợp tác để được hỗ trợ quý khách hàng, với nhiều năm kinh nghiệm thì chúng tôi tối đa hóa các thủ tục và thời gian đăng ký cho quý khách hàng. Dưới đây là chi tiết và quy trình thực hiện công việc mà ACC sẽ đại diện doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể tùy theo tình trạng thực tế của bạn;
 • Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể soạn hồ sơ;
 • ACC tiến hành soạn hồ sơ khi đã nhận đủ các hồ sơ doanh nghiệp cung cấp;
 • Nộp hồ sơ lên Cơ quan tiếp nhận và báo cáo tiến độ cho doanh nghiệp.

Hi vọng rằng với những chia sẻ trên đây sẽ giúp ích được cho Qúy đọc giả. Để hiểu hơn về vấn đề  này Qúy đọc giả có thể liên hệ trực tiếp với ACC để được tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc mà khách hàng đang gặp phải.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (485 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo