Thủ Tục Sáp Nhập Hợp Tác Xã Và Đăng Ký Khi Chia Hợp Tác Xã Cập Nhật 2024

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã. Một hoặc một số hợp tác xã có thể tự nguyện sáp nhập vào một hợp tác xã khác; một hợp tác xã có thể tự nguyện chia tách ra thành các hợp tác xã khác.

Vậy thủ tục sáp nhập Hợp tác xã và đăng ký khi chia tách Hợp tác xã cập nhật 2020 quy đinh như thế nào? ACC đơn vị chuyên pháp lý doanh nghiệp sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn về thủ tục này. Mời các bạn tham khảo bài viết sau!

Thủ Tục Sáp Nhập Hợp Tác Xã Và Đăng Ký Khi Chia Hợp Tác Xã
Thủ Tục Sáp Nhập Hợp Tác Xã Và Đăng Ký Khi Chia Hợp Tác Xã

1. Căn cứ pháp lý:

 • Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012;
 • Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 quy định chi tiết một điều của Luật Hợp tác xã;
 • Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và ché độ báo cáo tình hình hoạt động của Hợp tác xã.

2. Quy trình, thủ tục sáp nhập và đăng ký khi chia tách Hợp tác xã:

 • Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.
 • Trường hợp được ủy quyền thì yêu cầu nộp thêm các giấy tờ quy định tại Điều 4 Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT.
 • Nếu hồ sơ hợp lệ thì cơ quan đăng ký hợp tác xã ghi giấy biên nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục II-1 Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT và trao cho người nộp hồ sơ.
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì cơ quan đăng ký hợp tác xã yêu cầu người đến làm thủ tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Cơ quan đăng ký hợp tác xã không được yêu cầu hợp tác xã nộp thêm bất kỳ giấy tờ nào khác ngoài các giấy tờ được pháp luật quy định. Hợp tác xã phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực về những nội dung đã kê khai trong hồ sơ.

 • Cơ quan đăng ký hợp tác xã thực hiện việc xử lý hồ sơ trong thời hạn 5 ngày làm việc kểtừ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Hội đồng quản trị của các hợp xác xã bị xác nhập xây dựng phương án sáp nhập trình Đại hội thành viên của mình quyết định và trách nhiệm thông báo văn bản cho các chủ nợ, các tổ thức và cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã của mình về quyết định sáp nhập. Phương án sáp nhập bao gồm các nội dung chủ yếu sau: Phương án xử lý tài sản, vốn, các khoản nợ, phương án xử lý lao động và những vẫn đề khác có liên quan.

3. Hồ sơ sáp nhập và đăng ký khi chia tách hợp tác xã bao gồm gì?

 Hợp tác xã mới được thành lập trên cơ sở chia, được tách, hợp nhất tiến hành thủ tục thành lập tương tự như đối với đăng ký thành lập mới hợp tác xã.

Hồ sơ đăng ký thành lập mới gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lụcI-1;
 • Điều lệ của hợp tác xã được xây dựng theo Điều 21 Luật Hợp tác xã;
 • Phương án sản xuất kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2;
 • Danh sách thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3;
 • Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4;
 • Nghị quyết của hội nghị thành lập về những nội dung về việc chia, tách, hợp nhất hợp tác xã đã được biểu quyết thông qua.

Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
 • Địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (nếu có); số điện thoại; số fax; địa chỉ giao dịch thư điện tử;
 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Vốn điều lệ;
 • Số lượng thành viên, hợp tác xã thành viên;
 • Họ, tên, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân, số hộ chiếu hoặc chứng thực hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

4. Cơ quan nào có thẩm quyền xáp nhập, đăng ký khi chia tách Hợp tác xã?

Khi thành lập, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải tiến hành đăng ký tại cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã dự định thành lập đặt trụ sở chính. Hợp tác xã đăng ký tại phòng tài chính - kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

5. Sau khi xáp nhập, chia tách thì hợp tác xã bị hợp nhất, chia tách còn tồn tại không?

Sau khi xáp nhập, chia tách thì hợp tác xã bị hợp nhất, chia tách chấm dứt tồn tại. Trường hợp hợp tác xã giải thể, phá sản, bị hợp nhất, bị sáp nhập, cơ quan đăng ký hợp tác xã ra thông báo và quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.

6. Thời gian hợp tác xã xáp nhập, chia tách phải thông báo tới cơ quan nhà nước là bao nhiêu?

Khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thay đổi nội dung điều lệ, số lượng thành viên, hợp tác xã thành viên, thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, địa điểm kinh doanh thì phải gửi thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy chứng nhận đăng ký trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thay đổi.

Lưu ý: Việc thay đổi chỉ được thực hiện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký.

7. Nộp hồ sơ bao lâu thì cơ quan nhà nước sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký mới cho Hợp tác xã?

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký hợp tác xã thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của hợp tác xã và cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho hợp tác xã. Khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký mới, hợp tác xã phải nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký đã được cấp trước đó

8. Khách hàng cần làm gì khi sử dụng vụ sáp nhập Hợp tác xã và đăng ký khi chia tách Hợp tác xã của ACC?

Khi có nhu cầu dùng dịch vụ sáp nhập Hợp tác xã và đăng ký khi chia tách Hợp tác xã  của ACC khách hàng sẽ được gọi điện thoại lắng nghe về nhu cầu của khách, tư vấn và báo giá dịch vụ.

Sau khi hai bên ký hợp đồng, chuyên viên của ACC sẽ liên hệ với khách hàng để soạn hồ sơ, đại diện khách hàng đi nộp và nhận kết quả ở các cơ quan ban ngành. Khách hàng chỉ cần cung cấp thông tin và giấy tờ mà không cần phải đi lại nhiều.

9. Vì sao bạn nên sử dụng dịch vụ sáp nhập Hợp tác xã và đăng ký khi chia tách Hợp tác xã của ACC?

 • Phí dịch vụ trọn gói và luôn đảm bảo ra kết quả cho khách hàng.
 • Thời gian làm dịch vụ nhanh chóng và đơn giản nhất:
 • Luôn có chuyên viên hỗ trợ, xuống cơ sở của khách hàng khảo sát, tư vấn, lấy hồ sơ để đảm bảo việc được cấp phép.
 • ACC tự hào có thể cung cấp dịch vụ trên khắp cả nước;

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (786 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo