Quy trình, Phương pháp, Điều kiện Chia Tách doanh nghiệp theo quy định 2023

Tách doanh nghiệp cổ phần là hoạt động tổ chức lại doanh nghiệp khá phức tạp. ACC sẽ giúp khách hàng hiểu rõ hoạt động trên qua bài viết Thủ tục và quy trình tách doanh nghiệp theo quy định.

Thế nào là tách doanh nghiệp? Quy trình và thủ tục phải thực hiện như thế nào? Hệ quả pháp lý sau khi tách doanh nghiệp? Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra xoay quanh chủ đề này. Và chắc chắn một điều là không phải ai cũng có thể hiểu rõ và trả lời chính xác những câu hỏi trên. Với thế mạnh là tư vấn và hỗ trợ khách hàng có nhu cầu tìm hiểu và thực hiện thủ tục tách doanh nghiệp, đặc biệt là tách doanh nghiệp cổ phần, ACC xin được phép giới thiệu về chủ đề này.

tách doanh nghiệpThủ tục và quy trình tách doanh nghiệp 

1. Thế nào là tách doanh nghiệp?

Tách doanh nghiệp được coi là hình thức tổ chức lại doanh nghiệp. Hay được hiểu là việc công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

2. Các phương thức tách doanh nghiệp

Pháp luật về doanh nghiệp và đầu tư cho phép tách  theo các phương thức sau:

 • Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chuyển sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị tách và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới.
 • Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp của họ được chuyển sang cho các công ty mới.
 • Kết hợp cả hai trường hợp trên.

3. Những thay đổi khi tách doanh nghiệp

Là một hình thức tổ chức lại doanh nghiệp, nên doanh nghiệp bị tách sẽ có một số thay đổi nhất định. Cụ thể:

 • Vốn điều lệ sẽ thay đổi do doanh nghiệp bị tách đã chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của cho công ty mới. Do đó, doanh nghiệp cần phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty.
 • Số lượng thành viên tương ứng với phần vốn góp (đối với công ty TNHH), cổ phần (đối với công ty cổ phần) và số lượng thành viên giảm xuống đồng thời với đăng ký doanh nghiệp các công ty mới.

4. Quy trình tách doanh nghiệp theo quy định

Sau đây,  ACC xin được giới thiệu về  quy trình tách công ty cổ phần theo quy định 2021. Quy trình trên được thực hiện theo trình tự sau:

 • Thứ nhất, Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần bị tách phải thông qua nghị quyết tách công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Nghị quyết tách công ty phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách; tên công ty được tách sẽ thành lập; phương án sử dụng lao động; cách thức tách công ty; giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách; thời hạn thực hiện tách công ty. Nghị quyết tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết.
 • Thứ hai, các cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 • Thứ ba, thực hiện các thủ tục pháp lý để tách công ty cổ phần.

5. Thủ tục tách công ty cổ phần

Thủ tục tách công ty cổ phần gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ tách công ty cổ phần gồm:

 • Nghị quyết tách công ty của Đại hội đồng cổ đông về việc tách công ty;
 • Biên bản cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông về việc tách công ty;
 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;
 • Điều lệ công ty cổ phần được tách và công ty cổ phần bị tách;
 • Thông báo lập sổ đăng ký cổ đông;
 • Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhận của thành viên mới;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị tách.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Hồ sơ tách công ty cổ phần sẽ được nộp tại Sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty bị tách đặt trụ sở.

Thời hạn giải quyết hồ sơ: 03 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở kế hoạch và đầu tư sẽ thông báo để doanh nghiệp chỉnh sửa, bổ sung hoặc thay thế hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả

Sau khi hoàn thành quy trình và thủ tục trên, doanh nghiệp cơ bản đã tách thành công. Ngoài ra, chủ doanh nghiệp cần phải lưu ý rằng, sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác.

Trên đây là toàn bộ thông tin về thủ tục tách doanh nghiệp phương án - tách công ty cổ phần - tách công ty cổ phần - thủ tục tách công ty cổ phần - chia tách công ty cổ phần - thủ tục tách công ty cổ phần - phương án tách công ty cổ phần - tách công ty cổ phần - thủ tục tách công ty cổ phần do ACC cung cấp.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1051 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo