Thủ Tục Nhượng Quyền Thương Hiệu Sản Phẩm Nước Hoa Vào Việt Nam

Nước hoa là một sản phẩm được ưa chuộng trên thị trường Việt Nam, đặc biệt là nước hoa có thương hiệu nổi tiếng từ nước ngoài, chính bởi vậy, nhiều thương nhân nước ngoài có xu hướng nhượng quyền thương mại đối với sản phẩm nước hoa vào Việt Nam. Tuy nhiên, để có thể thực hiện, các thương nhân phải đáp ứng các điều kiện theo trình tự, thủ tục luật định.

Thủ Tục Nhượng Quyền Thương Hiệu Sản Phẩm Nước Hoa Vào Việt Nam
Thủ Tục Nhượng Quyền Thương Hiệu Sản Phẩm Nước Hoa Vào Việt Nam

Thủ tục nhượng quyền thương hiệu sản phẩm nước hoa vào Việt Nam

         Hoạt động nhượng quyền thương mại sản phẩm nước hoa vào Việt Nam được tiến hành thông qua Hợp đồng nhượng quyền thương mại đối với sản phẩm nước hoa giữa Bên nhượng quyền là thương nhân nước ngoài có thương hiệu nước hoa với Bên nhận nhượng quyền là thương nhân Việt Nam có đăng ký ngành nghề liên quan đến hoạt động kinh doanh nước hoa có nhu cầu.

         Trước khi tiến hành hoạt động nhượng quyền thương mại, thương nhân dự kiến nhượng quyền, bao gồm cả dự kiến nhượng quyền ban đầu và dự kiến nhượng quyền thứ cấp, phải đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền.

1. Thủ tục đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại sản phẩm nước hoa với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

         Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Bộ Công thương.

Bước 1: Nộp hồ sơ:

         Hồ sơ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại bao gồm:

 • Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo mẫu;
 • Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại theo mẫu;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam;
 • Bản sao có công chứng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ;
 • Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp.

Lưu ý: Trường hợp bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại và các văn bản xác nhận về: Tư cách pháp lý của bên dự kiến nhượng quyền thương mại hoặc văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ được thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

 • Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại cơ quan đăng ký phải ghi giấy biên nhận. Giấy biên nhận hồ sơ được lập thành 03 liên theo mẫu, 01 liên giao cho thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại và 02 liên lưu tại cơ quan đăng ký;
 • Đối với hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký phải thông báo bằng văn bản, theo mẫu, cho thương nhân nộp hồ sơ để yêu cầu bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ. Thời hạn xử lý hồ sơ được tính từ thời điểm thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại  bổ sung hồ sơ đầy đủ;
 • Thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại có quyền đề nghị cơ quan đăng ký giải thích rõ những yêu cầu cần bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ. Cơ quan đăng ký có trách nhiệm trả lời đề nghị đó của thương nhân.

Bước 3: Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại vào Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký có trách nhiệm đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại của thương nhân vào Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo mẫu và thông báo cho thương nhân biết bằng văn bản theo mẫu;
 • Trường hợp từ chối đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký phải thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối theo mẫu;
 • Cơ quan đăng ký ghi mã số đăng ký trong Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo hướng dẫn như sau:
  • Mã số hình thức nhượng quyền: NQR là nhượng quyền từ Việt Nam ra nước ngoài.
  • Mã số tỉnh.
  • Mã số thứ tự của doanh nghiệp: 6 ký tự, từ 000001 đến 999999.

Bước 4: Trả kết quả

 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền ra Thông báo Chấp thuận đăng ký Nhượng quyền thương mại đối với sản phẩm nước hoa từ nước ngoài vào Việt Nam.

Thu lệ phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại của thương nhân, cơ quan đăng ký thu lệ phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không chấp thuận đăng ký hoạt động nhượng quyền tại Việt Nam.

2. Ký kết Hợp đồng nhượng quyền thương mại sản phẩm nước hoa vào Việt Nam

         Hình thức của Hợp đồng: Hợp đồng nhượng quyền thương mại sản phẩm nước hoa vào Việt Nam phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

         Chủ thể tham gia ký kết Hợp đồng:

 • Bên nhượng quyền là thương nhân cấp quyền thương mại, bao gồm cả Bên nhượng quyền thứ cấp trong mối quan hệ với Bên nhận quyền thứ cấp.
 • Bên nhận quyền là thương nhân được nhận quyền thương mại, bao gồm cả Bên nhận quyền thứ cấp trong mối quan hệ với Bên nhượng quyền thứ cấp.
 • Nội dung của Hợp đồng nhượng quyền thương mại sản phẩm nước hoa nhằm thể hiện:
 • Việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;
 • Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

Các điều khoản chính trong Hợp đồng nhượng quyền thương mại sản phẩm nước hoa bao gồm:

 • Nội dung của quyền thương mại.
 • Quyền, nghĩa vụ của Bên nhượng quyền.
 • Quyền, nghĩa vụ của Bên nhận quyền.
 • Giá cả, phí nhượng quyền định kỳ và phương thức thanh toán.
 • Thời hạn hiệu lực của hợp đồng.
 • Gia hạn, chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (781 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo