Thủ Tục Nhượng Quyền Thương Hiệu Sản Phẩm Dinh Dưỡng Vào VN

Thủ Tục Nhượng Quyền Thương Hiệu Sản Phẩm Dinh Dưỡng Vào VN
Thủ Tục Nhượng Quyền Thương Hiệu Sản Phẩm Dinh Dưỡng Vào VN

Hoạt động nhượng quyền trong những năm gần đây đang dần trở nên phổ biến và đặc biệt là việc nhượng quyền các thương hiệu nước ngoài vào thị trường Việt Nam đang trở nên vô cùng sôi động. Trong đó, lĩnh vực thực phẩm, ăn uống chiếm được nhiều sự quan tâm nhất của giới đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, khi nhắc tới nhượng quyền thương mại không ít người không hiểu được bản chất cũng như thủ tục đăng ký hoạt động này như thế nào. Trong bài viết dưới đây ACC sẽ cung cấp cho quý khách hàng một cái nhìn toàn diện nhượng quyền thương mại và các bước tiến hành thủ tục nhượng quyền thương hiệu sản phẩm dinh dưỡng vào Việt Nam.

Hiện nay ACC có hỗ trợ cũng cấp gói thủ tục tiến hành thủ tục nhượng quyền thương hiệu sản phẩm dinh dưỡng vào Việt Nam, dưới đây là nội dung chi tiết quy trình thủ tục này:

1. Các khái niệm có liên quan:

 • Sản phẩm dinh dưỡng hiện nay tồn tại dưới nhiều tên gọi chủng loại khách nhauThực phẩm dinh dưỡng y học còn gọi là thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế đặc biệt (Food for Special Medical Purposes, Medical Food) là loại thực phẩm có thể ăn bằng đường miệng hoặc bằng ống xông, được chỉ định để điều chỉnh chế độ ăn của người bệnh và chỉ được sử dụng dưới sự giám sát của nhân viên y tế, thực phẩm dinh dưỡng y học thuộc một trong các loại của thực phẩm chức năng.
 • Theo quy định tại Điều 284 Luật thương mại năm 2005thì nhượng quyền thương mại hay còn gọi là thương hiệu thực chất nó là một hoạt động thương mại nhằm mục đích sinh lợi nhuận mà trong đó bên nhượng quyền cho phép và có thể yêu cầu bên nhận quyền thương mại có thể tự mình thực hiện quá trình cung ứng dịch vụ, mua bán hàng hóa với các điều kiện như sau:
  • Khi bên nhận quyền kinh doanh hàng hóa dịch vụ có gắn các nhãn hiệu cho các sản phẩm của bên nhượng quyền và các thông tin có liên quan đến bên nhượng quyền thì bên nhận quyền theo tuân theo quy định của các cách thức tổ chức kinh doanh của bên nhượng quyền đưa ra.
  • Theo quy định của pháp luật thì bên nhận quyền phải chịu tất cả mọi sự giám sát của bên nhượng quyền và bên nhượng quyền có trách nhiệm giúp đỡ thực hiện các công việc nhằm điều hành các hoạt động kinh doanh cho các bên nhượng quyền.
 • Hiện nay, theo quy định của Luật thương mạinăm 2005, Nghị định 35/2008/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bằng Nghị định 08/2018/NĐ-CP và các thông tư, văn bản có liên quan đến nhượng quyền thương mại thì điều kiện để bên nhượng quyền cho bên nhận quyền khi:
  • Các hệ thống kinh doanh, của bên nhượng quyền dự định chuyển nhượng phải đã hoạt động ít nhất một năm mới đáp ứng đủ điều kiện chuyển nhượng quyền thương mại cho người khác.
  • Để được nhượng quyền thương hiệu được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật thì các bên phải ký kết hợp đồng nhượng quyền thương mạiphải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật dân sự hoặc bằng các hình thức khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật yêu cầu.
  • Trong hợp đồng nhượng quyền thương mại phải quy định rõ các quyền và nghĩa vụ của cả hai bên là bên có thương hiệu và bên nhận quyền và trách nhiệm đăng ký việc nhượng quyền thương hiệu với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
  • Hợp đồng nhượng quyền thương mại phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.
  • Đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại;
  • Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh được nhượng quyền không thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ bị cấm kinh doanh
 • Nếu hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, Danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh sau khi cơ quan quản lý ngành cấp Giấy phép kinh doanh, giấy tờ có giá trị tương đương hoặc có đủ điều kiện kinh doanh.

Thực tế việc thực hiện thủ tục nhượng quyền thương hiệu sản phẩm dinh dưỡng vào Việt Nam không có quá nhiều sự khác biệt tại giai đoạn thực hiện thủ tục nhượng quyền thương hiệu so với các ngành hoặc các sản phẩm khác, dưới đây ACC xin cung cấp cụ thể quy trình thủ tục để tiến hành thủ tục này:

2. Trình tự và thủ tục nhượng quyền thương hiệu sản phẩm dinh dưỡng vào Việt Nam

Bước 1: Đăng kí hoạt động nhượng quyền thương mại

Trình tự thực hiện

 • Tổ chức đăng ký nhượng quyền thương mại nộp hồ sơ trực triếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ Công Thương – 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội;
 • Bộ Công Thương kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 02 ngày làm việc, Bộ thông báo bằng văn bản cho tổ chức để hoàn chỉnh hồ sơ.
 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Công Thương thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Bộ Công Thương ban hành Thông báo chấp thuận nhượng quyền thương mại cho tổ chức. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, trong vòng 03 ngày làm việc Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản cho tổ chức, nêu rõ lý do không chấp thuận.
 • Sau khi hoàn thành trách nhiệm nộp lệ phí, tổ chức nhận Thông báo trực tiếp tại tại Bộ hoặc bằng đường bưu điện.

Cách thức thực hiện: Tổ chức cá nhân nộp có thể chọn nộp hồ sơ qua một trong hai hình thức sau đến Bộ Công Thương

 • Nộp trực tiếp
 • Gửi qua đường bưu điện

Thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bao gồm:

 • Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo mẫu MĐ-1 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 09/2006/TT-BTM;
 • Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 09/2006/TT-BTM (cần hợp pháp hóa lãnh sự);
 • Các văn bản xác nhận về:
 • Tư cách pháp lý của bên dự kiến nhượng quyền thương mại: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận (cần được hợp pháp hóa lãnh sự);
 • Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu đối với văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ (cần được hợp pháp hóa lãnh sự);
 • Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp;
 • Giấy ủy quyền của bên nhượng quyền cho cá nhân/tổ chức thay mặt bên dự kiến nhượng quyền thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký nhượng quyền thương mại (cần được hợp pháp hóa lãnh sự) trong trường hợp bên dự kiến nhượng quyền không trực tiếp thực hiện các thủ tục này.

Thời hạn giải quyết:

Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 • Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức có nhu cầu, mong muốn đăng ký nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam.
 • Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bộ Công Thương
 • Kết quả thực hiện Thủ tục hành chính:Văn bản chấp thuận
 • Phí, lệ phí:Phí đăng ký nhượng quyền thương mại đối với thương nhân nước ngoài nhượng quyền vào Việt Nam: Cấp mới 16.500.000 VNĐ
 • Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 • Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo mẫu MĐ-1 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 09/2006/TT-BTM;
 • Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 09/2006/TT-BTM (cần hợp pháp hóa lãnh sự).

Bước 2: Tiến hành ký kết hợp đồng nhượng quyền thương mại

Hình thức: Văn bản hoặc hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

Nội dung: Các bên tự do thỏa thuận nội dung hợp đồng nhượng quyền thương mại. Theo Điều 11 Nghị định 35/2006/NĐ-CP thì trong trường hợp các bên lựa chọn áp dụng luật Việt Nam, hợp đồng có thể có các nội dung chính như sau:

 • Nội dung của quyền thương mại;
 • Quyền, nghĩa vụ của Bên nhượng quyền;
 • Quyền, nghĩa vụ của Bên nhận quyền;
 • Giá cả, phí nhượng quyền định kỳ và phương thức thanh toán;
 • Thời hạn hiệu lực của hợp đồng;
 • Gia hạn, chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp

3. Những giấy tờ cần cung cấp khi sử dụng dịch vụ của ACC để thực hiện thủ tục nhượng quyền thương hiệu sản phẩm dinh dưỡng vào Việt Nam

Để tối ưu hóa thủ tục xin cấp giấy phép và việc giảm thiểu lo ngại, vướng mắc về thủ tục, thời gian chờ đợi và sửa chữa cho việc chuẩn bị hồ sơ xin cấp phép theo quy định, ACC sẽ thay mặt khách hàng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo đúng nhu cầu của khách. Theo như mô tả về đặc điểm chi tiết tại từng mục yêu cầu trong từng loại hồ sơ nêu tại mục 2.3 Thành phần hồ sơ, Khách hàng chỉ cần cung cấp hồ sơ như sau: (1) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài;

(2) Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu đối với văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài;

(3) Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp;

(4) Giấy ủy quyền của bên nhượng quyền cho cá nhân/tổ chức thay mặt bên dự kiến nhượng quyền thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký nhượng quyền thương mại (cần được hợp pháp hóa lãnh sự) trong trường hợp bên dự kiến nhượng quyền không trực tiếp thực hiện các thủ tục này.

4. Dịch vụ tiến hành thủ tục nhượng quyền thương hiệu sản phẩm dinh dưỡng vào Việt Nam của ACC

Thủ tục nhượng quyền thương hiệu sản phẩm dinh dưỡng vào Việt Nam là việc đòi hỏi tổ chức cung cấp dịch vụ có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực này mà dưới góc độ là doanh nghiệp thông thường không thể tìm hiểu hết được cũng như sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu, cũng như đi lại nhiều để lo các thủ tục hồ sơ pháp lý hoặc điều chỉnh các nội dung đáp ứng các quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong việc cấp phép. ACC với mong muốn hỗ trợ quý khách hàng và mang tới những trải nghiệm tốt nhất về dịch vụ pháp lý, đơn giản hóa trong thủ tục và rút ngắn thời gian chờ đợi, đáp ứng nhu cầu nhượng quyền thương hiệu mau chóng và mang lại hiệu quả cao, ACC với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cụng cấp dịch vụ pháp lý cụ thể là tiến hành thủ tục nhượng quyền thương hiệu và đặc biệt là đối với sản phẩm dinh dưỡng vào Việt Nam mong muốn phục vụ tốt nhất cho quý khách hàng. Dưới đây là chi tiết và quy trình thực hiện công việc mà ACC sẽ đại diện doanh nghiệp tiến hành thủ tục nhượng quyền thương hiệu sản phẩm dinh dưỡng vào Việt Nam theo đúng thủ tục và quy trình theo quy định của pháp luật.

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể tùy theo tình trạng thực tế của khách hàng về trình tự thời gian tối thiểu để có được giấy phép;
 • Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị các hồ sơ, thu thập các thông tin cần thiết để ACC có thể soạn hồ sơ;
 • ACC tiến hành soạn hồ sơ khi đã nhận đủ bao gồm cả hồ sơ doanh nghiệp cung cấp;
 • Nộp hồ sơ lên Cơ quan tiếp nhận và báo cáo tiến độ cho doanh nghiệp;
 • Nhận văn bản chấp thuận và bàn giao cho khách hàng sau đó thanh lý hợp đồng;
 • Hỗ trợ soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại.
 1. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ tiến hành thủ tục nhượng quyền thương hiệu sản phẩm dinh dưỡng vào Việt Nam tại ACC

–        Luôn báo giá trọn gói và không phát sinh.

–        Không phải đi lại nhiều (từ khâu tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, nhận hồ sơ, ký hồ sơ), ACC có đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình và tận nơi.

–        Cung cấp hồ sơ rất đơn giản, hồ sơ khó ACC thay mặt cho khách hàng soạn thảo.

 1. Tiện ích khi sử dụng dịch vụ thủ tục nhượng quyền thương hiệu sản phẩm dinh dưỡng vào Việt Nam tại ACC
  • ACC luôn lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc, vấn đề khách hàng đang gặp phải.
  • Báo giá qua điện thoại để khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định có hợp tác với ACC không.
  • Ký kết hợp đồng và tiến hành soạn hồ sơ nhanh chóng nếu khách hàng cung cấp đủ hồ sơ chúng tôi yêu cầu.
  • Nhận văn bản chấp thuận và bàn giao ngay cho khách hàng.
  • Hỗ trợ soạn thảo Hợp đồng nhượng quyền thương mại nếu khách hàng yêu cầu.
  • Hỗ trợ tư vấn miễn phí các vướng mắc sau khi đã được cấp giấy chứng nhận.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận