Thủ Tục Nhượng Quyền Thương Hiệu Nhà Hàng Và Dịch Vụ Ăn Uống Vào VN

Thủ Tục Nhượng Quyền Thương Hiệu Nhà Hàng Và Dịch Vụ Ăn Uống Vào VN
Thủ Tục Nhượng Quyền Thương Hiệu Nhà Hàng Và Dịch Vụ Ăn Uống Vào VN

Cùng với nhịp phát triển của đời sống xã hội, nhu cầu thụ hưởng các dịch vụ thuộc lĩnh vực ẩm thực của người dân cũng tăng theo. Do đó, sự gia tăng liên tục các nhà hàng, cửa hàng ăn uống và các dịch vụ ăn uống để phục vụ cho nhu cầu thưởng thức ẩm thực là điều tất yếu. Với những lợi thế đầy tiềm năng này, việc nhượng quyền thương hiệu nhà hàng và dịch vụ ăn uống vào Việt Nam sẽ được đảm bảo hiệu quả nhất định. Với hầu hết mọi thương hiệu nhượng quyền, việc xây dựng danh tiếng đã được đơn vị bán nhượng quyền làm sẵn. Các thương hiệu nhượng quyền này đều có một chiến lược tiếp thị và kế hoạch kinh doanh rõ ràng. Sau đây là thủ tục nhượng quyền thương hiệu nhà hàng và dịch vụ ăn uống vào Việt Nam.

Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ. Đối với Bên nhượng quyền thì cần điều kiện sau: Thương nhân được phép cấp quyền thương mại khi hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm.

1. Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương hiệu nhà hàng và dịch vụ ăn uống vào Việt Nam

  • Trước khi tiến hành hoạt động nhượng quyền thương mại, thương nhân Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài dự kiến nhượng quyền phải đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền.
  • Bộ Thương mại là cơ quan đăng ký hoạt động nhượng thương hiệu nhà hàng và dịch vụ ăn uống vào VN

2. Hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng thương hiệu nhà hàng và dịch vụ ăn uống vào Việt Nam

  • Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo mẫu
  • Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại theo mẫu
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt nam;
  • Bản sao có công chứng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ;
  • Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp;

3. Thủ tục đăng ký hoạt động nhượng thương hiệu nhà hàng và dịch vụ ăn uống vào Việt Nam

Bên dự kiến nhượng quyền thương hiệu nhà hàng và dịch vụ ăn uống vào Việt Nam có trách nhiệm đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo thủ tục sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên

Bước 2: Gửi hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Bộ Thương mại). Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại cơ quan đăng ký phải ghi giấy biên nhận

Bước 3: Giải quyết hồ sơ:

  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại vào Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại và thông báo bằng văn bản cho thương nhân về việc đăng ký đó.
  • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải có văn bản thông báo để Bên dự kiến nhượng quyền bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ;
  • Trường hợp từ chối đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký phải thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối

Lưu ý: Thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại có quyền đề nghị cơ quan đăng ký giải thích rõ những yêu cầu cần bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ. Cơ quan đăng ký có trách nhiệm trả lời đề nghị đó của thương nhân.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận