Thủ Tục Nhượng Quyền Thương Hiệu Giáo Dục Sáng Tạo Vào VN

logo accACC
Hoài Thắm

Thủ tục nhượng quyền thương hiệu giáo dục sáng tạo vào VN được thực hiện như thế nào? Pháp luật có những yêu cầu và điều kiện gì để có thể thực hiện thủ này? ACC sẽ trả lời chi tiết những câu hỏi này qua bài viết dưới đây.

Thủ Tục Nhượng Quyền Thương Hiệu Giáo Dục Sáng Tạo Vào VN
Thủ Tục Nhượng Quyền Thương Hiệu Giáo Dục Sáng Tạo Vào VN

1. Nhượng quyền thương hiệu là gì?

Theo quy định tại Điều 284 Luật thương mại năm 2005 thì nhượng quyền thương hiệu là một nội dung của nhượng quyền thương mại. Nhượng quyền thương hiệu là một hoạt động thương mại nhằm mục đích sinh lợi nhuận mà trong đó bên nhượng quyền cho phép và có thể yêu cầu bên nhận quyền thương mại có thể tự mình thực hiện quá trình cung ứng dịch vụ, mua bán hàng hóa với các điều kiện như sau:

 • Khi bên nhận quyền kinh doanh hàng hóa dịch vụ có gắn các nhãn hiệu cho các sản phẩm của bên nhượng quyền và các thông tin có liên quan đến bên nhượng quyền thì bên nhận quyền theo tuân theo quy định của các cách thức tổ chức kinh doanh của bên nhượng quyền đưa ra.
 • Theo quy định của pháp luật thì bên nhận quyền phải chịu tất cả mọi sự giám sát của bên nhượng quyền và bên nhượng quyền có trách nhiệm giúp đỡ thực hiện các công việc nhằm điều hành các hoạt động kinh doanh cho các bên nhượng quyền.

2. Điều kiện nhượng quyền thương hiệu giáo dục sáng tạo vào VN

Hiện nay, theo quy định của Luật thương mại năm 2005, Nghị định 35/2008/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bằng Nghị định 08/2018/NĐ-CP và các thông tư, văn bản có liên quan đến nhượng thương hiệu thì điều kiện để bên nhượng quyền cho bên nhận quyền khi mà các hệ thống kinh doanh, của bên nhượng quyền thương hiệu giáo dục sáng tạo dự định chuyển nhượng phải đã hoạt động ít nhất một năm mới đáp ứng đủ điều kiện chuyển nhượng quyền thương mại cho người khác.

Để được nhượng quyền thương hiệu được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật thì các bên phải ký kết hợp đồng nhượng quyền thương mại phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật dân sự hoặc bằng các hình thức khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật yêu cầu.

Đối với bên nhượng quyền thương hiệu giáo dục sáng tạo là thương hiệu nước ngoài vào Việt Nam, bên nhượng quyền còn thực hiện thủ tục đăng ký nhượng quyền trước khi ký kết hợp đồng nhượng quyền.

3. Thủ tục nhượng quyền thương hiệu giáo dục sáng tạo vào VN

Trước khi tiến hành hoạt động nhượng quyền thương hiệu giáo dục sáng tạo, thương nhân Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài dự kiến nhượng quyền phải đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền.

1. Hồ sơ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương hiệu bao gồm:

 • Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương;
 • Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận khi nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam;
 • Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu.
 • Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ;
 • Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu;
 • Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp.

Các báo cáo, tài liệu hoặc giải trình những vấn đề có liên quan đến hoạt động được cơ quan nhà nước yêu cầu cung cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Xử lý hồ sơ:

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại vào Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại và thông báo bằng văn bản cho thương nhân về việc đăng ký đó.
 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải có văn bản thông báo để Bên dự kiến nhượng quyền bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ;
 • Các thời hạn nêu tại khoản này không kể thời gian Bên dự kiến nhượng quyền sửa đổi, bổ sung hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương hiệu;
 • Sau khi hết thời hạn quy định tại khoản này mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ chối việc đăng ký thì phải thông báo bằng văn bản cho Bên dự kiến nhượng quyền và nêu rõ lý do.

3. Cơ quan có thẩm quyền quản lý

Đối với hoạt động Nhượng quyền thương hiệu từ nước ngoài vào Việt Nam, Bộ Thương mại là cơ quan có thẩm quyền thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương hiệu.

4. Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu giáo dục sáng tạo vào VN

Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu có bắt buộc hay không?

Để được nhượng quyền thương hiệu được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật thì các bên phải ký kết hợp đồng nhượng quyền thương mại phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật dân sự hoặc bằng các hình thức khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật yêu cầu.

Hình thức của hợp đồng nhượng quyền thương hiệu?

Hợp đồng nhượng quyền thương mại phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

Các điều khoản cơ bản của hợp đồng nhượng quyền thương hiệu, bao gồm:

 • Nội dung của quyền thương mại.
 • Quyền, nghĩa vụ của Bên nhượng quyền.
 • Quyền, nghĩa vụ của Bên nhận quyền.
 • Giá cả, phí nhượng quyền định kỳ và phương thức thanh toán.
 • Thời hạn hiệu lực của hợp đồng.
 • Gia hạn, chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp.

Trên đây là toàn bộ Thủ tục nhượng quyền thương hiệu giáo dục sáng tạo vào VN.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận