Thủ Tục Nhượng Quyền Thương Hiệu Dịch Vụ Giặt Ủi Vào Việt Nam

Tại Việt Nam hiện này có một số loại hình giặt ủi như là cửa hàng giặt ủi quy mô nhỏ, xưởng giặt ủi công nghiệp hay hệ thống giặt ủi cho khách sản, bệnh viên, trường học,…. Tuy nhiên những hệ thống này vẫn còn chưa thực sự là tân tiến và hiện đại nhất. Chính vì vậy, nhu cầu cần sử dụng công nghệ giặt ủi tiên tiến hơn ngày càng tăng dẫn đến nhu cầu nhượng quyền thương hiệu dịch vụ giặt ủi vào Việt Nam.

Vậy thủ tục nhượng quyền thương hiệu dịch vụ giặt ủi vào Việt Nam như thế nào? ACC đơn vị về chuyên nhượng quyền thương hiệu sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn. Mời các bạn tham khảo bài viết sau!

Thủ Tục Nhượng Quyền Thương Hiệu Dịch Vụ Giặt Ủi Vào Việt Nam
Thủ Tục Nhượng Quyền Thương Hiệu Dịch Vụ Giặt Ủi Vào Việt Nam

1. Căn cứ pháp lý:

 • Luật Thương mại 2005;
 • Nghị định 35/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại;
 • Thông tư 09/2006/TT-BTM hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại.

2. Khái nhiệm nhượng quyền thương mại là gì?

Theo quy định tại Điều 284 Luật Thương mại 2005 thì “Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:

 1. Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;
 2. Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.”

Có 04 loại hình nhượng quyền kinh doanh cơ bản:

 • Nhượng quyền mô hình kinh doanh toàn diện;
 • Nhượng quyền mô hình kinh doanh không toàn diện;
 • Nhượng quyền có tham gia quản lý;
 • Nhượng quyền có tham gia đầu tư vốn.

3. Điều kiện đối với bên nhượng quyền là gì?

Trường hợp thương nhân Việt Nam là Bên nhận quyền sơ cấp từ Bên nhượng quyền nước ngoài, thương nhân Việt Nam đó phải kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại ít nhất 01 năm ở Việt Nam trước khi tiến hành cấp lại quyền thương mại.

Đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 18 của Nghị định 35/2006/NĐ-CP .

Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của quyền thương mại không vi phạm quy định tại Điều 7 của Nghị định 35/2006/NĐ-CP.

Thương nhân được phép cấp quyền thương mại khi hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm”

4. Điều kiện đối với bên nhận quyền là gì?

Thương nhân được phép nhận quyền thương mại khi có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với đối tượng của quyền thương mại.

5. Hợp đồng nhượng quyền thương mại có thể lập bằng hình thức nào?

Hợp đồng nhượng quyền thương mại phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

6. Những nội dung cơ bản của Hợp đồng nhượng quyền thương mại?

Trong trường hợp các bên lựa chọn áp dụng luật Việt Nam, hợp đồng nhượng quyền thương mại có thể có các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Nội dung của quyền thương mại.
 • Quyền, nghĩa vụ của Bên nhượng quyền.
 • Quyền, nghĩa vụ của Bên nhận quyền.
 • Giá cả, phí nhượng quyền định kỳ và phương thức thanh toán.
 • Thời hạn hiệu lực của hợp đồng.
 • Gia hạn, chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp.

7. Thời hạn của Hợp đồng thương mại là bao lâu?

Thời hạn hợp đồng nhượng quyền thương mại do các bên thoả thuận. Hợp đồng nhượng quyền thương mại có thể chấm dứt trước thời hạn thoả thuận trong các trường hợp quy định tại Điều 16 của Nghị định 35/2006/NĐ-CP.

8. Thời điểm có hiệu lực của Hợp đồng nhượng quyền thương mại là khi nào?

Hợp đồng nhượng quyền thương mại có hiệu lực từ thời điểm giao kết trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Nếu trong hợp đồng nhượng quyền thương mại có phần nội dung về chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ thì phần đó có hiệu lực theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

9. Nhượng quyền dịch vụ giặt ủi từ nước ngoài vào Việt nam thì cơ quan nào quản lý?

Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Thương mại.

10. Hồ sơ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại tại Bộ Thương mại bao gồm những gì?

a) Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại (theo mẫu MĐ-1 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 09/2006/TT-BTM);

b) Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại (theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 09/2006/TT-BTM);

c) Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt nam;

d) Bản sao công chứng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ;

đ) Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp;

Trong trường hợp giấy tờ được thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và được công chứng bởi cơ quan công chứng trong nước.

Trường hợp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

11. Quy trình, thủ tục đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại:

 • Gửi hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại vào Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại và thông báo bằng văn bản cho thương nhân về việc đăng ký đó.
 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải có văn bản thông báo để Bên dự kiến nhượng quyền bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ;
 • Các thời hạn nêu tại khoản này không kể thời gian Bên dự kiến nhượng quyền sửa đổi, bổ sung hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại;
 • Sau khi hết thời hạn quy định tại khoản này mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ chối việc đăng ký thì phải thông báo bằng văn bản cho Bên dự kiến nhượng quyền và nêu rõ lý do.

12. Vì sao bạn nên sử dụng dịch vụ xin nhượng quyền thương hiệu dịch vụ giặt ủi vào Việt Nam của ACC?

 • Phí dịch vụ trọn gói và luôn đảm bảo ra kết quả cho khách hàng.
 • Thời gian làm dịch vụ nhanh chóng và đơn giản nhất:
 • Luôn có chuyên viên hỗ trợ, xuống cơ sở của khách hàng khảo sát, tư vấn, lấy hồ sơ để đảm bảo việc được cấp phép.
 • ACC tự hào có thể cung cấp dịch vụ trên khắp cả nước;

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận