Thủ Tục Nhượng Quyền Thương Hiệu Đèn Chiếu Sáng Công Cộng Vào VN

Bài viết hướng dẫn chi tiết về thủ tục nhượng quyền thương hiệu đèn chiếu sáng công cộng vào Việt Nam, mời bạn tham khảo.

Thủ Tục Nhượng Quyền Thương Hiệu Đèn Chiếu Sáng Công Cộng Vào VN
Thủ Tục Nhượng Quyền Thương Hiệu Đèn Chiếu Sáng Công Cộng Vào VN

1. Hoạt động nhượng quyền thương mại

 • Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:
  • Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu t ượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;
  • Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.
 • Bên nhượng quyền là thương nhân cấp quyền thương mại, bao gồm cả Bên nhượng quyền thứ cấp trong mối quan hệ với Bên nhận quyền thứ cấp.
 • Bên nhận quyền là thương nhân được nhận quyền thương mại, bao gồm cả Bên nhận quyền thứ cấp trong mối quan hệ với Bên nhượng quyền thứ cấp.
 • Kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại là công việc kinh doanh do Bên nhận quyền tiến hành theo hợp đồng nhượng quyền thương mại.

2. Điều kiện thực hiện hoạt động nhượng quyền thương mại:

Thương nhân được phép cấp quyền thương mại khi hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm;

3. Căn cứ phát sinh quan hệ nhượng quyền thương mại

Hai bên trong quan hệ xác lập hợp đồng bằng hình thức văn bản hoặc các hình thức khác có giá trị tương đương.

4. Đăng ký hoạt động nhượng quyền

Trước khi tiến hành hoạt động nhượng quyền thương mại, thương nhân dự kiến nhượng quyền, bao gồm cả dự kiến nhượng quyền ban đầu và dự kiến nhượng quyền thứ cấp, phải đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

5. Cơ quan có thẩm quyền đăng ký hoạt động nhượng quyền vào Việt Nam

Bộ Công thương thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam, bao gồm cả hoạt động nhượng quyền thương mại từ Khu chế xuất, Khu phi thuế quan hoặc các khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật Việt Nam vào lãnh thổ Việt Nam.

6. Hồ sơ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại tại Bộ Công thương:

 • Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo mẫu MĐ-1 tại Phụ lục IIban hành kèm theo Thông tư 09/2006/TT-BTM;
 • Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại theo mẫu tại Phụ lục IIIban hành kèm theo Thông tư 09/2006/TT-BTM;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam. Cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan, tổ chức có quyền lựa chọn nộp một trong ba hình thức bản sao: Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu;
 • Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ. Cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan, tổ chức có quyền lựa chọn nộp một trong ba hình thức bản sao: Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu;
 • Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp.

7. Thủ tục thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ Công thương

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

 • Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại cơ quan đăng ký phải ghi giấy biên nhận. Giấy biên nhận hồ sơ được lập thành 03 liên theo mẫu, 01 liên giao cho thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại và 02 liên lưu tại cơ quan đăng ký;
 • Đối với hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký phải thông báo bằng văn bản cho thương nhân nộp hồ sơ để yêu cầu bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ. Thời hạn xử lý hồ sơ được tính từ thời điểm thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại bổ sung hồ sơ đầy đủ;
 • Thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại có quyền đề nghị cơ quan đăng ký giải thích rõ những yêu cầu cần bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ. Cơ quan đăng ký có trách nhiệm trả lời đề nghị đó của thương nhân.

Bước 3: Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại vào Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký có trách nhiệm đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại của thương nhân vào Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương và thông báo cho thương nhân biết bằng văn bản;
 • Trường hợp từ chối đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại cơ quan đăng ký phải thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối.

8. Ký kết hợp đồng nhượng quyền thương mại đèn chiếu sáng công cộng:

 • Hình thức: Văn bản hoặc hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.
 • Nội dung: Các bên tự do thỏa thuận nội dung hợp đồng nhượng quyền thương mại. Trong trường hợp các bên lựa chọn áp dụng luật Việt Nam, hợp đồng có thể có các nội dung chính như sau:
  • Quyền, nghĩa vụ của Bên nhượng quyền;
  • Quyền, nghĩa vụ của Bên nhận quyền;
  • Giá cả, phí nhượng quyền định kỳ và phương thức thanh toán;
  • Thời hạn hiệu lực của hợp đồng;
  • Gia hạn, chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp.
 • Luật áp dụng: Các bên có thể chọn luật áp dung là luật Việt Nam hoặc pháp luật nước ngoài tùy theo sự thỏa thuận của các bên.
 • Ngôn ngữ: Hợp đồng nhượng quyền thương mại phải được lập bằng tiếng Việt.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (341 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo